Lietuvos gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos
(2020 m. leidimas)

Naudingos nuorodos

 

Institucijos

LR vyriausybė
https://lrv.lt/

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija
https://socmin.lrv.lt/

LR trišalė taryba
https://socmin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/lr-trisale-taryba

Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
https://www.ldb.lt/ldbportal/pages/servicesforemployees.aspx

Europos Sąjungos statistikos tarnyba (EUROSTAT)
https://ec.europa.eu/eurostat

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD)
https://www.oecd.org/

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA)
https://mosta.lt/lt/tyrimai/ataskaitos


Dokumentai

Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. 2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. XII‑2603
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10c6bfd07bd511e6a0f68fd135e6f40c/asr

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas. 2016 m. birželio 21 d. Nr. XII‑2470
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b9ca8ad03de611e68f278e2f1841c088/asr