Lietuvos gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos
(2020 m. leidimas)

Pajamų koncentracija

 

Nuotr. iš Unsplash.com

Sugrupavus visus asmenis pagal ekvivalentinių piniginių disponuojamųjų pajamų lygį, paaiškėjo, kad penktosios (turtingiausios) pajamų kvintilinės grupės asmenų piniginės disponuojamosios pajamos buvo 6,4 karto didesnės nei pirmosios (skurdžiausios) pajamų kvintilinės grupės. 2018 m. šių grupių pajamos skyrėsi 7,1 karto.

Pirmajai pajamų kvintilinei grupei teko 6,6 proc. visų piniginių disponuojamųjų pajamų, penktajai – 42,2 proc. Ekvivalentinės piniginės disponuojamosios pajamos, palyginti su 2018 m., pirmojoje pajamų kvintilinėje grupėje padidėjo 18,4 proc., penktojoje – 7,4 proc.


Ekvivalentinės piniginės disponuojamosios pajamos pajamų kvintilinėse grupėse 2018–2019 m.
Ekvivalentinės pajamos per mėnesį

Created with Highcharts 6.1.4Pajamų kvintilinės grupėsEUR2142143993995775778008001 5151 5152532534544546356358908901 6271 62720182019IIIIIIIVV05001 0001 5002 000

 

Socialinės išmokos sudarė 67,5 proc. pirmosios kvintilinės grupės namų ūkių piniginių disponuojamųjų pajamų, penktosios – 10,2 proc., samdomojo darbo pajamos (atskaičius mokesčius) – atitinkamai 26,3 ir 64,2 proc. Socialinių išmokų dalis pirmosios kvintilinės grupės namų ūkių disponuojamosiose piniginėse pajamose, palyginti su 2018 m., sumažėjo 2,9 procentinio punkto, o samdomojo darbo pajamų dalis – padidėjo 2,2 procentinio punkto.


Darbo pajamų ir socialinių išmokų dalis piniginėse disponuojamosiose pajamose pagal pajamų kvintilines grupes 2019 m.

Created with Highcharts 6.1.4Pajamų kvintilinės grupėsProc.31,431,447,147,168,268,279,279,283,883,826,326,341,541,561,061,071,971,964,264,267,567,551,051,030,230,219,219,210,210,243,843,836,236,217,117,19,99,94,74,7Darbo pajamosiš jų samdomojo darbo pajamosSocialinės išmokosiš jų socialinės išmokos senatvėjeIIIIIIIVV0255075100

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.