Lietuvos gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos
(2020 m. leidimas)

Naudojimasis sveikatos priežiūros paslaugomis

 

Nuotr. iš Unsplash.com

2019 m. 30 proc. 16 metų ar vyresnių asmenų nurodė, kad per metus jiems nereikėjo medicininės konsultacijos ar gydymo (išskyrus odontologą). 2 proc. visų asmenų nurodė, kad per praėjusius 12 mėnesių buvo bent vienas atvejis, kai jie neapsilankė pas gydytoją (išskyrus odontologą), kai to reikėjo. Dauguma gyventojų, prireikus negavusių medicininės konsultacijos ar gydymo, kaip pagrindinę priežastį nurodė ilgą šių medicininių paslaugų laukimo trukmę (52 proc.) arba tikėjosi, kad negalavimas praeis savaime (25 proc.). 8 proc. reikalinga gydytojo konsultacija nepasinaudojusių gyventojų nurodė, kad paslauga buvo mokama ir per brangi.

Bent kartą per metus pas gydytoją (išskyrus odontologą) neapsilankė, nors tikrai reikėjo, 3 proc. skurdo rizikoje gyvenančių 16 metų ar vyresnių asmenų, 17 proc. iš jų kaip pagrindinę priežastį nurodė, kad neįstengė susimokėti, nes paslauga buvo per brangi.

Palyginti su 2018 m., gyventojų, kurie prireikus nesikreipė į gydytoją, dalis sumažėjo 1 procentiniu punktu ir dažniau kaip pagrindinė priežastis, privertusi atsisakyti gydytojo paslaugų – tikėjimasis, kad negalavimas praeis savaime.

Per metus pas odontologą ar ortodontą nei karto neapsilankė 56 proc. 16 metų ar vyresnių gyventojų. Į odontologą nesikreipė, nors, jų nuomone, tikrai reikėjo, 4 proc. 16 metų ir vyresnių gyventojų. Pagrindinė priežastis, privertusi atsisakyti odontologo paslaugų – brangios paslaugos. Šią priežastį nurodė 78 proc. odontologo paslaugų atsisakiusių asmenų.

Į odontologą nesikreipė, nors tikrai reikėjo, 7 proc. skurdo rizikoje gyvenančių asmenų, iš jų 72 proc. kaip pagrindinę priežastį nurodė brangias paslaugas ir lėšų stoką.

Palyginti su 2018 m., gyventojų, kurie prireikus nesikreipė į odontologą, dalis nepasikeitė, bet dažniau kaip pagrindinė priežastis, privertusi atsisakyti odontologo paslaugų, buvo paminėta lėšų stoka.


Gyventojai, prireikus negavę medicininės konsultacijos ar gydymo 2019 m.
Pagrindinė priežastis, dėl kurios negavo medicininės konsultacijos ar gydymo

Created with Highcharts 6.1.4Proc.Proc.8517526128252331151124Neįstengė susimokėti (per brangu)Tektų ilgai laukti paslaugos (sunku gauti taloną, nukreipimą ir kt.)Norėjo palaukti, tikėjosi, kad negalavimas praeis savaimeDėl laiko stokos, per toli, nebuvo transporto ir kitos priežastys Visi 16 metų ir vyresni asmenysAukščiau skurdo rizikos ribosŽemiau skurdo rizikos ribos05101520253035404550556065707580859095100

 

16 metų ir vyresni gyventojai, prireikus negavę medicininės konsultacijos ar gydymo, pagal gyvenamąją vietovę 2019 m.
Pagrindinė priežastis, dėl kurios negavo medicininės konsultacijos ar gydymo

Created with Highcharts 6.1.4Proc.Proc.881068525269295325271149201513111719Neįstengė susimokėti (per brangu)Tektų ilgai laukti paslaugos (sunku gauti taloną, nukreipimą ir kt.)Norėjo palaukti, tikėjosi, kad negalavimas praeis savaimeDėl laiko stokos, per toli, nebuvo transporto ir kitos priežastysVisi 16 metų ir vyresni asmenysMieste5 didžiuosiuose miestuosekituose miestuoseKaime05101520253035404550556065707580859095100

 

Gyventojai, prireikus negavę odontologo konsultacijos ar gydymo 2019 m.
Pagrindinė priežastis, dėl kurios negavo odontologo konsultacijos ar gydymo

Created with Highcharts 6.1.4Proc.Proc.78837212101410715Neįstengė susimokėti (per brangu)Tektų ilgai laukti paslaugos (sunku gauti taloną, nukreipimą ir kt.)Kitos priežastys Visi 16 metų ir vyresni asmenysAukščiau skurdo rizikos ribosŽemiau skurdo rizikos ribos05101520253035404550556065707580859095100

 

16 metų ir vyresni gyventojai, prireikus negavę odontologo konsultacijos ar gydymo, pagal gyvenamąją vietovę 2019 m.
Pagrindinė priežastis, dėl kurios negavo odontologo konsultacijos ar gydymo

Created with Highcharts 6.1.4Proc.Proc.7877817480121312149101081311Neįstengė susimokėti (per brangu)Tektų ilgai laukti paslaugos (sunku gauti taloną, nukreipimą ir kt.)Kitos priežastys Visi 16 metų ir vyresni asmenysMieste5 didžiuosiuose miestuosekituose miestuoseKaime05101520253035404550556065707580859095100

 


Daugiau:

Gyventojai, prireikus negavę medicininės konsultacijos ar gydymo

Gyventojai, prireikus negavę odontologo konsultacijos ar gydymo