Lietuvos gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos
(2020 m. leidimas)

Įžanga

 

Nuotr. iš Unsplash.com

Leidinyje skelbiama 2019 m. pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo informacija apie namų ūkių pajamas ir jų pasiskirstymą tarp skirtingų gyventojų grupių. Kartu su informacija apie pajamas ir būsto sąlygas pateikiama gyventojų nuomonė apie būsto kokybę, ekonominius sunkumus ir jų naštą, galimybę patenkinti kai kuriuos poreikius, sveikatą. Taip pat pateikiami skurdo rizikos ir materialinio nepritekliaus rodikliai, apskaičiuoti pagal Europos Sąjungoje taikomą metodiką.

2019 m. statistiniame tyrime surinkta ir skelbiama informacija apie pajamas, gautas 2018 m., kiti rodikliai – apklausos laikotarpio (2019 m.).

Dėkojame tyrime dalyvavusiems namų ūkiams, klausėjams ir visiems, prisidėjusiems atliekant pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimą ir rengiant leidinį.

Kaip ir kituose Lietuvos statistikos departamento elektroniniuose leidiniuose, skaitytojui sudaromos sąlygos ne tik susipažinti su pateikiamais statistiniais rodikliais, bet ir panagrinėti juos detaliau – šaltiniuose nurodomos lentelės su ilgesne laiko eilute, prireikus, jas galima pasikeisti pagal savo poreikius, papildyti naujomis dimensijomis, parsisiųsti, susiformuoti diagramą, perpublikuoti ir pan.

Statistinė informacija parengta remiantis Lietuvos statistikos departamento atliekamų statistinių tyrimų ir administracinių šaltinių duomenimis.

Jei kiltų klausimų ar turėtumėte pasiūlymų, kviečiame kreiptis į Lietuvos statistikos departamento Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyrių el. paštu info@stat.gov.lt.


Gero naršymo leidinyje!

 

Leidinio PDF versija (2020 m. leidimas)