Lietuvos gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos
(2020 m. leidimas)

Materialiniai nepritekliai

 

Nuotr. iš Unsplash.com

Siekiant įvertinti galimybę patenkinti gyvybiškai būtinus poreikius, pajamų rodiklių nepakanka. Šiame leidinyje pateikiama pagal bendrą ES metodiką parengta statistinė informacija apie būsto kokybę, ekonominius sunkumus, kai kurių daiktų neturėjimą dėl lėšų stokos.

Namų ūkiuose, kurie negalėtų apmokėti nenumatytų išlaidų iš savo lėšų (310 EUR), gyveno 46,7 proc. gyventojų, valgyti mėsos, žuvies ar lygiaverčio vegetariško maisto bent kas antrą dieną – 11,6 proc. Namų ūkiuose, kurie neturi galimybės praleisti bent savaitę atostogų ne namuose, 2019 m. gyveno 38,8 proc. asmenų. 35,1 proc. gyventojų nesusidūrė nė su vienu iš išvardytų ekonominių sunkumų, 1,5 proc. gyventojų vargino visos išvardytos problemos. Sunkiausiai vertėsi namų ūkiai, susidedantys iš vieno suaugusio asmens su vaikais ir dviejų suaugusių asmenų su trimis ir daugiau vaikų namų ūkiai: juose su visomis išvardytomis problemomis susidūrė atitinkamai 3,1 ir 3,7 proc. asmenų.

Mieste namų ūkiuose, kurių nevargino nė vienas iš nurodytų ekonominių sunkumų, gyveno 38,9 proc. asmenų, kaime – 27,1 proc. Kaimo gyventojai daug rečiau nei miestiečiai skundėsi negalintys tinkamai apšildyti būsto, šiek tiek rečiau – negalėjo laiku sumokėti už būsto nuomą, komunalinių mokesčių, būsto ar kitų paskolų, kredito įmokų. Kiti išvardyti ekonominiai sunkumai kaime buvo patiriami dažniau nei mieste.


Asmenų, gyvenančių namų ūkiuose, susiduriančiuose su išvardytais ekonominiais sunkumais, dalis 2015–2019 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.Proc.53534444313114141010535344442929161611115151424229291717994949414128281515101047473939272712128820152016201720182019Negalėtų apmokėti nenumatytų išlaidų iš savo lėšųNeturi galimybės praleisti bent savaitę atostogų ne namuoseNegali sau leisti pakankamai šildyti būstoNegali sau leisti bent kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies ar analogiškovegetariško maistoDėl pinigų stokos negali laiku sumokėti būsto nuomos, komunalinių mokesčių,būsto ar kitų paskolų, kredito įmokų051015202530354045505560

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Namų ūkiuose, turinčiuose skalbimo mašiną, gyveno 96 proc. asmenų, turinčiuose kompiuterį – 81 proc., automobilį – 75 proc. Kas ketvirtas asmuo, neturintis kompiuterio ir kas trečias neturintis skalbimo mašinos ar automobilio kaip pagrindinę to priežastį nurodė lėšų stoką.

Žemiau skurdo rizikos ribos esantys gyventojai buvo prasčiau apsirūpinę skalbimo mašinomis, kompiuteriais ir automobiliais. Skalbimo mašinos neturėjo 12 proc. žemiau skurdo rizikos ribos gyvenančių asmenų, beveik pusė jų – dėl pinigų stokos, kompiuterio – 44 proc. (14 proc. – dėl pinigų stokos), automobilio – 58 proc. (22 proc. – dėl pinigų stokos).


Asmenų, gyvenančių namų ūkiuose, susiduriančiuose su išvardytais nepritekliais, dalis 2019 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.Proc.3838323224248866551179796464393927271515222255Aukščiau skurdo rizikos ribosŽemiau skurdo rizikos ribosEkonominiai sunkumaiNegalėtų apmokėti nenumatytų išlaidų iš savo lėšųNeturi galimybės praleisti bent savaitę atostogų ne namuoseNegali sau leisti pakankamai šildyti būstoNegali sau leisti bent kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies ar analogiškovegetariško maistoDėl pinigų stokos negali laiku sumokėti būsto nuomos, komunalinių mokesčių,būsto ar kitų paskolų, kredito įmokųIlgalaikio naudojimo daiktai, kuriuos namų ūkis norėtų turėti, bet neturi dėllėšų stokosNeturi automobilioNeturi skalbimo mašinos0510152025303540455055606570758085

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pagal gyvenamąją vietovę

Created with Highcharts 6.1.4Proc.Proc.4242303033331111998811363621213131778888115151454535351616111199225757575715151414779922 Mieste5 didžiuosiuose miestuosekituose miestuose KaimeEkonominiai sunkumaiNegalėtų apmokėti nenumatytų išlaidų iš savo lėšųNeturi galimybės praleisti bent savaitę atostogų ne namuoseNegali sau leisti pakankamai šildyti būstoNegali sau leisti bent kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies ar analogiškovegetariško maistoDėl pinigų stokos negali laiku sumokėti būsto nuomos, komunalinių mokesčių,būsto ar kitų paskolų, kredito įmokųIlgalaikio naudojimo daiktai, kuriuos namų ūkis norėtų turėti, bet neturi dėllėšų stokosNeturi automobilioNeturi skalbimo mašinos051015202530354045505560

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pagal Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) metodiką laikoma, kad asmuo susiduria su materialiniu nepritekliumi, jei jis susiduria su bent trimis materialinio nepritekliaus elementais iš šešių. Į materialinio nepritekliaus elementų sąrašą įtraukti penki ekonominiai sunkumai ir vienas ilgalaikio naudojimo daiktas – automobilis, kurio namų ūkis neturi dėl lėšų stokos. Ekonominiai sunkumai: 1) namų ūkis dėl pinigų stokos negali laiku sumokėti būsto nuomos, komunalinių mokesčių, būsto ar kitų paskolų, kredito įmokų, 2) namų ūkis neturi galimybės praleisti bent savaitę atostogų ne namuose, 3) namų ūkis negali sau leisti pakankamai šildyti būsto, 4) namų ūkis negali sau leisti bent kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies ar analogiško vegetariško maisto, 5) namų ūkis negalėtų apmokėti nenumatytų išlaidų (išlaidų suma lygi ankstesnių metų mėnesinei skurdo rizikos ribai) iš savo lėšų.

Jei asmuo susiduria su ne mažiau kaip keturiais materialinio nepritekliaus elementais, laikoma, kad asmuo susiduria su dideliu materialiniu nepritekliumi.

Su materialiniu nepritekliumi 2019 m. susidūrė 20,9 proc. gyventojų, iš jų su dideliu materialiniu nepritekliumi – 9,4 proc. Iš žemiau skurdo rizikos ribos esančių asmenų su materialiniu nepritekliumi susidūrė beveik pusė (46 proc.) gyventojų, su dideliu materialiniu nepritekliumi – 24 proc. Asmenys, gyvenantys žemiau skurdo rizikos ribos ir susiduriantys su materialiniu nepritekliumi, 2019 m. sudarė 9,5 proc. visų gyventojų, o gyvenantys žemiau skurdo rizikos ribos ir susiduriantys su dideliu materialiniu nepritekliumi – 4,8 proc. Iš miesto gyventojų 4,4 proc. gyveno skurdo rizikoje ir susidūrė su dideliu materialiniu nepritekliumi, iš kaimo gyventojų – 5,7 proc.

Materialinio nepritekliaus lygis, palyginti su 2018 m., sumažėjo 2,2 procentinio punkto: mieste – 1,7 procentinio punkto, kaime – 3,5 procentinio punkto. Didelio materialinio nepritekliaus lygis šalyje, palyginti su 2018 m., sumažėjo 1,7 procentinio punkto: mieste – 1,4 procentinio punkto, kaime – 2,5 procentinio punkto.


Asmenų, esančių žemiau skurdo rizikos ribos, pasiskirstymas pagal materialinio nepritekliaus elementų, su kuriais susidūrė jų namų ūkis, skaičių 2019 m.

Pagal gyvenamąją vietovę

Created with Highcharts 6.1.4Proc.20,617,114,022,127,911,08,97,810,615,44,73,73,34,36,74,84,42,87,15,7Asmenys esantys žemiau skurdo rizikos ribossusiduria su 0–2 iš 6 nepritekliaus elementųsusiduria su 3 iš 6 nepritekliaus elementųsusiduria su 4–6 iš 6 nepritekliaus elementų Visi asmenysMieste5 didžiuosiuose miestuosekituose miestuoseKaime0612182430

 

Pagal namų ūkio tipą

Created with Highcharts 6.1.4Proc.Proc.22,546,311,215,03,418,445,49,516,925,37,711,523,65,67,52,310,725,25,312,08,95,05,412,01,83,50,43,65,52,93,67,61,05,610,83,84,00,74,114,71,31,38,91,7Asmenys, esantys žemiau skurdo rizikos ribossusiduria su 0–2 iš 6 nepritekliaus elementųsusiduria su 3 iš 6 nepritekliaus elementųsusiduria su 4–6 iš 6 nepritekliaus elementų Namų ūkiai be vaikųVienas asmuoDu suaugę jaunesni nei 65 metų asmenys be vaikųDu suaugę asmenys, bent vienas 65 metų ar vyresnis, be vaikųTrys ar daugiau suaugusių asmenų be vaikų Namų ūkiai su vaikaisVienas suaugęs asmuo su vienu ar daugiau vaikųDu suaugę asmenys su vienu vaikuDu suaugę asmenys su dviem vaikaisDu suaugę asmenys su trim ir daugiau vaikųTrys ar daugiau suaugusių asmenų su vaikais012243648481620283240445256

 

Pagal amžiaus grupes

Created with Highcharts 6.1.4Proc.22,715,716,317,231,613,46,48,98,517,03,75,53,53,38,95,53,83,95,35,7Asmenys, esantys žemiau skurdo rizikos ribossusiduria su 0–2 iš 6 nepritekliaus elementųsusiduria su 3 iš 6 nepritekliaus elementųsusiduria su 4–6 iš 6 nepritekliaus elementų0–17 metų18–24 metų25–49 metų50–64 metų65 metų ir vyresni0816243240

 

Materialinio nepritekliaus lygis ir didelio materialinio nepritekliaus lygis 2019 m.

Pagal gyvenamąją vietovę

Created with Highcharts 6.1.4Proc.20,920,920,320,316,616,626,426,422,022,09,49,49,79,77,37,313,613,68,78,7Materialinio nepritekliaus lygisDidelio materialinio nepritekliaus lygis Visi namų ūkiaiMieste5 didžiuosiuose miestuosekituose miestuoseKaime051015202530

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pagal namų ūkio tipą

Created with Highcharts 6.1.4Proc.Proc.24,724,734,934,917,017,023,423,418,118,116,616,627,827,814,714,711,511,521,621,616,216,211,611,615,715,79,49,411,011,08,08,07,17,117,717,75,95,92,72,711,511,55,15,1Materialinio nepritekliaus lygisDidelio materialinio nepritekliaus lygis Namų ūkiai be vaikųVienas asmuoDu suaugę jaunesni nei 65 metų asmenys be vaikųDu suaugę asmenys, bent vienas 65 metų ar vyresnis, be vaikų‍‍‍Trys ar daugiau suaugusių asmenų be vaikų Namų ūkiai su vaikaisVienas suaugęs asmuo su vienu ar daugiau vaikųDu suaugę asmenys su vienu vaikuDu suaugę asmenys su dviem vaikaisDu suaugę asmenys su trim ir daugiau vaikųTrys ar daugiau suaugusių asmenų su vaikais0102030358131518232528333538

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pagal amžiaus grupes

Created with Highcharts 6.1.4Proc.16,816,821,921,917,017,022,022,029,429,48,28,29,09,07,97,910,710,711,511,5Materialinio nepritekliaus lygisDidelio materialinio nepritekliaus lygis0–17 metų18–24 metų25–49 metų50–64 metų65 metų ir vyresni010203040

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

13 proc. 16 metų ar vyresnių asmenų 2019 m. nurodė negalintys dėl lėšų stokos bent dalį nusidėvėjusių drabužių pakeisti naujais (ne dėvėtais). Bent kartą per mėnesį susitikti su draugais ar giminaičiais ir pasivaišinti maistu ar gėrimais negalėjo kas septintas (14 proc.) asmuo, reguliariai dalyvauti laisvalaikio veikloje (lankytis kino teatre, teatre, sportuoti) negalėjo 28 proc. asmenų, o kas savaitę išleisti nedidelę pinigų sumą sau, savo malonumui – 17 proc.

16–24 metų amžiaus jaunimas rečiau nei vyresni asmenys nurodė negalintys pakeisti naujais bent dalies drabužių (5 proc.). Mažiausiai save ribojančių dėl lėšų stokos buvo 25–39 m. amžiaus grupėje.

Iš skurdo rizikoje gyvenančių asmenų dėl lėšų stokos 34 proc. galėjo sau leisti pirkti tik dėvėtus drabužius, 32 proc. negalėjo bent kartą per mėnesį susitikti su draugais ar giminaičiais ir pasivaišinti maistu ar gėrimais, beveik pusė (47 proc.) nedalyvavo laisvalaikio veikloje.


16 metų ir vyresnių asmenų, kurie dėl lėšų stokos neturi arba negali daryti išvardytų dalykų, dalis 2018–2019 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.Proc.323220201616161655442828171714141313553320182019Reguliariai dalyvauti laisvalaikio veiklojeKiekvieną savaitę išleisti nedidelę pinigų sumą sauBent kartą per mėnesį susitikti su draugais, giminaičiais ir pasivaišinti gėrimais,valgiaisBent dalį susidėvėjusių drabužių pakeisti naujais (ne dėvėtais)Turėti interneto prieigą asmeniniam naudojimui namuoseTurėti dvi poras geros būklės kasdienių batų (pvz., eiti į darbą)01020303581315182325283335

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

16 metų ir vyresnių asmenų, kurie dėl lėšų stokos neturi arba negali daryti išvardytų dalykų, dalis 2019 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.28281717141413133323231212998822474736363232343488 Visi 16 metų ir vyresni asmenysAukščiau skurdo rizikos ribosŽemiau skurdo rizikos ribosReguliariai dalyvauti laisvalaikio veiklojeKiekvieną savaitę išleisti nedidelę pinigųsumą sau, savo malonumuiBent kartą per mėnesį susitikti su draugais,giminaičiais ir pasivaišinti gėrimais, valgiaisBent dalį susidėvėjusių drabužių pakeistinaujais (ne dėvėtais)Turėti dvi poras geros būklės kasdienių batų01020304050

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pagal gyvenamąją vietovę

Created with Highcharts 6.1.4Proc.2828171714141313332828151513131212332727121210109933303020201616161633282821211616171744 Visi 16 metų ir vyresni asmenysMieste5 didžiuosiuose miestuosekituose miestuoseKaimeReguliariai dalyvauti laisvalaikio veiklojeKiekvieną savaitę išleisti nedidelę pinigųsumą sau, savo malonumuiBent kartą per mėnesį susitikti su draugais,giminaičiais ir pasivaišinti gėrimais, valgiaisBent dalį susidėvėjusių drabužių pakeistinaujais (ne dėvėtais)Turėti dvi poras geros būklės kasdienių batų010203040

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Pagal amžiaus grupes

Created with Highcharts 6.1.4Proc.25251414111155112121131377662230301919151514144431311919161615154431312020181822223316–24 metų25–39 metų40–54 metų55–64 metų65 metų ir vyresniReguliariai dalyvauti laisvalaikio veiklojeKiekvieną savaitę išleisti nedidelę pinigųsumą sau, savo malonumuiBent kartą per mėnesį susitikti su draugais,giminaičiais ir pasivaišinti gėrimais, valgiaisBent dalį susidėvėjusių drabužių pakeistinaujais (ne dėvėtais)Turėti dvi poras geros būklės kasdienių batų010203040

 


Daugiau:

Asmenų, gyvenančių namų ūkiuose, susiduriančiuose su išvardytais nepritekliais, dalis pagal regionus ir apskritis


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.