Lietuvos gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos
(2022 m. leidimas)

Materialiniai nepritekliai

 

Nuotr. iš Unsplash.com

Siekiant įvertinti galimybę patenkinti gyvybiškai būtinus poreikius, pajamų rodiklių nepakanka. Šiame leidinyje pateikiama pagal bendrą ES metodiką parengta statistinė informacija apie būsto kokybę, ekonominius sunkumus, kai kurių daiktų neturėjimą dėl lėšų stokos.

Namų ūkiuose, kurie negalėtų apmokėti nenumatytų išlaidų iš savo lėšų (380 EUR), gyveno 36,4 proc. gyventojų, valgyti mėsos, žuvies ar lygiaverčio vegetariško maisto bent kas antrą dieną – 8,9 proc. Namų ūkiuose, kurie neturi galimybės praleisti bent savaitę atostogų ne namuose, 2021 m. gyveno 33,5 proc. asmenų. 44,2 proc. gyventojų nesusidūrė nė su vienu iš išvardytų ekonominių sunkumų, 1,1 proc. gyventojų vargino visos išvardytos problemos.

Mieste namų ūkiuose, kurių nevargino nė vienas iš nurodytų ekonominių sunkumų, gyveno 45,9 proc. asmenų, kaime – 40,6 proc. Kaimo gyventojai daug rečiau nei miestiečiai skundėsi negalintys tinkamai apšildyti būsto. Kiti išvardyti ekonominiai sunkumai kaime buvo patiriami dažniau nei mieste.


Asmenų, gyvenančių namų ūkiuose, susiduriančiuose su išvardytais ekonominiais sunkumais, dalis 2017–2021 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.Proc.51514242292917179949494141282815151010474739392727121288424236362323121277363634342323997720172018201920202021Negalėtų apmokėti nenumatytų išlaidų iš savo lėšųNeturi galimybės praleisti bent savaitę atostogų ne namuoseNegali sau leisti pakankamai šildyti būstoNegali sau leisti bent kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies ar analogiško vegetariško maistoDėl pinigų stokos negali laiku sumokėti būsto nuomos, komunalinių mokesčių, būsto ar kitų paskolų,kredito įmokų010203040503581315182325283335384345485355

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Namų ūkiuose, turinčiuose kompiuterį, gyveno 84 proc. asmenų, automobilį – 76 proc. Kas penktas asmuo, neturintis kompiuterio ir kas ketvirtas neturintis automobilio kaip pagrindinę to priežastį nurodė lėšų stoką.

Žemiau skurdo rizikos ribos esantys gyventojai buvo prasčiau apsirūpinę kompiuteriais ir automobiliais. Kompiuterio neturėjo 40 proc. žemiau skurdo rizikos ribos gyvenančių asmenų, 11 proc. – dėl pinigų stokos, automobilio – 59 proc. (19 proc. – dėl pinigų stokos).


Asmenų, gyvenančių namų ūkiuose, susiduriančiuose su išvardytais nepritekliais, dalis 2021 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.Proc.292927272121665544686861613131212114141919Aukščiau skurdo rizikos ribosŽemiau skurdo rizikos ribosEkonominiai sunkumaiNegalėtų apmokėti nenumatytų išlaidų iš savo lėšųNeturi galimybės praleisti bent savaitę atostogų ne namuoseNegali sau leisti pakankamai šildyti būstoNegali sau leisti bent kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies ar analogiško vegetariško maistoDėl pinigų stokos negali laiku sumokėti būsto nuomos, komunalinių mokesčių, būsto ar kitų paskolų,kredito įmokųIlgalaikio naudojimo daiktai kuriuos namų ūkis norėtų turėti bet neturi dėl lėšų stokosNeturi automobilio051015202530354045505560657075

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pagal gyvenamąją vietovę

Created with Highcharts 6.1.4Proc.Proc.3434262628288866772929181827277755664343404030301010998842424949101011117766Mieste5 didžiuosiuose miestuoseKituose miestuoseKaimeEkonominiai sunkumaiNegalėtų apmokėti nenumatytų išlaidų iš savo lėšųNeturi galimybės praleisti bent savaitę atostogų ne namuoseNegali sau leisti pakankamai šildyti būstoNegali sau leisti bent kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies ar analogiško vegetariško maistoDėl pinigų stokos negali laiku sumokėti būsto nuomos, komunalinių mokesčių, būsto ar kitų paskolų,kredito įmokųIlgalaikio naudojimo daiktai kuriuos namų ūkis norėtų turėti bet neturi dėl lėšų stokosNeturi automobilio0102030405035813151823252833353843454853

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pagal Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) metodiką, asmuo susiduria su materialiniu nepritekliumi, jei jis susiduria su bent trimis materialinio nepritekliaus elementais iš šešių. Į materialinio nepritekliaus elementų sąrašą įtraukti penki ekonominiai sunkumai ir vienas ilgalaikio naudojimo daiktas – automobilis, kurio namų ūkis neturi dėl lėšų stokos. Ekonominiai sunkumai: 1) namų ūkis dėl pinigų stokos negali laiku sumokėti būsto nuomos, komunalinių mokesčių, būsto ar kitų paskolų, kredito įmokų, 2) namų ūkis neturi galimybės praleisti bent savaitę atostogų ne namuose, 3) namų ūkis negali sau leisti pakankamai šildyti būsto, 4) namų ūkis negali sau leisti bent kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies ar analogiško vegetariško maisto, 5) namų ūkis negalėtų apmokėti nenumatytų išlaidų (išlaidų suma lygi ankstesnių metų mėnesinei skurdo rizikos ribai) iš savo lėšų.

Jei asmuo susiduria su ne mažiau kaip keturiais materialinio nepritekliaus elementais, laikoma, kad asmuo susiduria su dideliu materialiniu nepritekliumi.

Su materialiniu nepritekliumi 2021 m. susidūrė 15,5 proc. gyventojų, iš jų su dideliu materialiniu nepritekliumi – 7,1 proc. Iš žemiau skurdo rizikos ribos esančių asmenų su materialiniu nepritekliumi susidūrė 37,9 proc. gyventojų, su dideliu materialiniu nepritekliumi – 19,6 proc. Asmenys, gyvenantys žemiau skurdo rizikos ribos ir susiduriantys su materialiniu nepritekliumi, 2021 m. sudarė 7,6 proc. visų gyventojų, o gyvenantys žemiau skurdo rizikos ribos ir susiduriantys su dideliu materialiniu nepritekliumi – 3,9 proc. Iš miesto gyventojų 3,4 proc. gyveno skurdo rizikoje ir susidūrė su dideliu materialiniu nepritekliumi, iš kaimo gyventojų – 5,1 proc.

Materialinio nepritekliaus lygis, palyginti su 2020 m., sumažėjo 3 procentiniais punktais: mieste – 2,1 procentinio punkto, kaime – 4,9 procentinio punkto.  Didelio materialinio nepritekliaus lygis šalyje, palyginti su 2020 m., sumažėjo 0,6 procentinio punkto: mieste – 0,4 procentinio punkto, kaime – 0,9 procentinio punkto.


Asmenų, esančių žemiau skurdo rizikos ribos, pasiskirstymas pagal materialinio nepritekliaus elementų, su kuriais susidūrė jų namų ūkis, skaičių 2021 m.

Pagal gyvenamąją vietovę

Created with Highcharts 6.1.4Proc.20,017,414,721,825,412,410,79,612,516,03,73,32,64,54,43,93,42,54,85,1 Asmenys, esantys žemiau skurdo rizikos ribossusiduria su 0–2 iš 6 nepritekliaus elementųsusiduria su 3 iš 6 nepritekliaus elementųsusiduria su 4–6 iš 6 nepritekliaus elementų Visi asmenysMieste5 didžiuosiuose miestuoseKituose miestuoseKaime0612182430

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pagal namų ūkio tipą

Created with Highcharts 6.1.4Proc.Proc.44,532,426,59,810,08,713,225,715,915,16,97,74,311,111,04,45,81,31,03,10,87,812,15,61,51,31,31,2 Asmenys, esantys žemiau skurdo rizikos ribossusiduria su 0–2 iš 6 nepritekliaus elementųsusiduria su 3 iš 6 nepritekliaus elementųsusiduria su 4–6 iš 6 nepritekliaus elementųVienas asmuoVieniša motina ar vienišas tėvas su vaikais, iš kurių bent vienas jaunesnis nei 25 metųVieniša motina ar vienišas tėvas su vaikais, kurie 25 metų ar vyresniPora be vaikųPora su vaikais, iš kurių bent vienas jaunesnis nei 25 metųPora su vaikais, kurie 25 metų ar vyresniKito tipo namų ūkiai0612182430364248391521273339455154

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pagal amžiaus grupes

Created with Highcharts 6.1.4Proc.17,220,813,117,835,910,812,98,89,922,31,83,42,03,78,14,64,42,44,15,5 Asmenys, esantys žemiau skurdo rizikos ribossusiduria su 0–2 iš 6 nepritekliaus elementųsusiduria su 3 iš 6 nepritekliaus elementųsusiduria su 4–6 iš 6 nepritekliaus elementų0–17 metų18–24 metų25–49 metų50–64 metų65 metų ir vyresni0816243240

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Materialinio nepritekliaus lygis ir didelio materialinio nepritekliaus lygis 2021 m.

Pagal gyvenamąją vietovę

Created with Highcharts 6.1.4Proc.15,515,514,914,911,611,620,420,416,716,77,17,16,86,85,35,39,39,37,97,9Materialinio nepritekliaus lygisDidelio materialinio nepritekliaus lygis Visi namų ūkiaiMieste5 didžiuosiuose miestuoseKituose miestuoseKaime0510152025

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pagal namų ūkio tipą

Created with Highcharts 6.1.4Proc.Proc.25,425,429,529,522,822,810,610,69,79,77,97,99,29,210,810,818,818,810,210,23,23,24,24,22,52,56,16,1Materialinio nepritekliaus lygisDidelio materialinio nepritekliaus lygisVienas asmuoVieniša motina ar vienišas tėvas su vaikais, iš kurių bent vienas jaunesnis nei 25 metųVieniša motina ar vienišas tėvas su vaikais, kurie 25 metų ar vyresniPora be vaikųPora su vaikais, iš kurių bent vienas jaunesnis nei 25 metųPora su vaikais, kurie 25 metų ar vyresniKito tipo namų ūkiai02468101214161820222426283032

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pagal amžiaus grupes

Created with Highcharts 6.1.4Proc.13,513,520,120,110,810,816,216,222,522,58,08,010,210,24,84,87,47,48,98,9Materialinio nepritekliaus lygisDidelio materialinio nepritekliaus lygis0–17 metų18–24 metų25–49 metų50–64 metų65 metų ir vyresni0510152025

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

10 proc. 16 metų ar vyresnių asmenų 2021 m. nurodė negalintys dėl lėšų stokos bent dalį nusidėvėjusių drabužių pakeisti naujais (ne dėvėtais). Bent kartą per mėnesį susitikti su draugais ar giminaičiais ir pasivaišinti maistu ar gėrimais negalėjo 8 proc. asmenų, reguliariai dalyvauti laisvalaikio veikloje (lankytis kino teatre, teatre, sportuoti) negalėjo 17 proc., o kas savaitę išleisti nedidelę pinigų sumą sau, savo malonumui – 13 proc. asmenų.

65  metų amžiaus ir vyresni asmenys dažniau nei jaunesni asmenys nurodė negalintys pakeisti naujais bent dalies drabužių (15 proc.). Mažiausiai save ribojančių dėl lėšų stokos buvo 25–39 metų amžiaus grupėje.

Iš skurdo rizikoje gyvenančių asmenų dėl lėšų stokos 24 proc. galėjo sau leisti pirkti tik dėvėtus drabužius, 18 proc. negalėjo bent kartą per mėnesį susitikti su draugais ar giminaičiais ir pasivaišinti maistu ar gėrimais, beveik trečdalis (30 proc.) nedalyvavo laisvalaikio veikloje.


16 metų ir vyresnių asmenų, kurie dėl lėšų stokos neturi arba negali daryti išvardytų dalykų, dalis 2020–2021 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.Proc.2424151511111111334417171313101088333320202021Reguliariai dalyvauti laisvalaikio veiklojeKiekvieną savaitę išleisti nedidelę pinigų sumą sauBent dalį susidėvėjusių drabužių pakeisti naujais (ne dėvėtais)Bent kartą per mėnesį susitikti su draugais, giminaičiais ir pasivaišinti gėrimais, valgiaisTurėti dvi poras geros būklės kasdienių batų (pvz., eiti į darbą)Turėti interneto prieigą asmeniniam naudojimui namuose01234567891011121314151617181920212223242526

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

16 metų ir vyresnių asmenų, kurie dėl lėšų stokos neturi arba negali daryti išvardytų dalykų, dalis 2021 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.1717131310108833331313996655221131312929242419196699 Visi 16 metų ir vyresni asmenysAukščiau skurdo rizikos ribosŽemiau skurdo rizikos ribosReguliariai dalyvauti laisvalaikio veiklojeKiekvieną savaitę išleisti nedidelę pinigų sumą sauBent dalį susidėvėjusių drabužių pakeisti naujais(ne dėvėtais)Bent kartą per mėnesį susitikti su draugais,giminaičiais ir pasivaišinti gėrimais, valgiaisTurėti dvi poras geros būklės kasdienių batų(pvz., eiti į darbą)Turėti interneto prieigą asmeniniam naudojimuinamuose010203040

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pagal gyvenamąją vietovę

Created with Highcharts 6.1.4Proc.17171313101088333316161111887733221515996677332217171515101077333318181616141410104455 Visi 16 metų ir vyresni asmenysMieste5 didžiuosiuose miestuoseKituose miestuoseKaimeReguliariai dalyvauti laisvalaikio veiklojeKiekvieną savaitę išleisti nedidelę pinigų sumą sauBent dalį susidėvėjusių drabužių pakeisti naujais(ne dėvėtais)Bent kartą per mėnesį susitikti su draugais,giminaičiais ir pasivaišinti gėrimais, valgiaisTurėti dvi poras geros būklės kasdienių batų(pvz., eiti į darbą)Turėti interneto prieigą asmeniniam naudojimuinamuose05101520

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Pagal amžiaus grupes

Created with Highcharts 6.1.4Proc.16161616667744001212885555221117171414998833222121141413131111225517171414151599446616–24 metų25–39 metų40–54 metų55–64 metų65 metų ir vyresniReguliariai dalyvauti laisvalaikio veiklojeKiekvieną savaitę išleisti nedidelę pinigų sumą sauBent dalį susidėvėjusių drabužių pakeisti naujais(ne dėvėtais)Bent kartą per mėnesį susitikti su draugais,giminaičiais ir pasivaišinti gėrimais, valgiaisTurėti dvi poras geros būklės kasdienių batų(pvz., eiti į darbą)Turėti interneto prieigą asmeniniam naudojimuinamuose0510152025

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau:

Asmenų, gyvenančių namų ūkiuose, susiduriančiuose su išvardytais nepritekliais, dalis pagal regionus ir apskritis


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.