Lietuvos gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos
(2022 m. leidimas)

Bendrosios ir disponuojamosios pajamos

 

Nuotr. iš Unsplash.com

Vieno namų ūkio disponuojamosios pajamos 2021 m. sudarė vidutiniškai 1 464 EUR per mėnesį, o disponuojamosios pajamos vienam namų ūkio nariui – 697 EUR per mėnesį. Disponuojamosios pajamos, palyginti su 2020 m., padidėjo 11,1 proc. Didžiuosiuose miestuose vieno namų ūkio disponuojamosios pajamos buvo 35,7 proc. didesnės nei kituose miestuose ir 19,6 proc. didesnės nei kaime. Norint palyginti skirtingo dydžio ir sudėties namų ūkių pajamas, skaičiuojamos ekvivalentinės disponuojamosios pajamos (ekvivalentinės pajamos skaičiuojamos taikant modifikuotą EBPO skalę), kurios 2021 m. sudarė 1 001 EUR per mėnesį. Didžiausios ekvivalentinės disponuojamosios pajamos buvo namų ūkiuose, kuriuos sudarė pora su vaikais, iš kurių bent vienas jaunesnis nei 25 metų (1 151 EUR) ir pora be vaikų (1 132 EUR), o mažiausios – vienišos motinos ar vienišo tėvo su vaikais, iš kurių bent vienas jaunesnis nei 25 metų ir vieno asmens namų ūkiuose (atitinkamai – 741 ir 781 EUR).

2021 m. 58 proc. namų ūkių pagrindinis pajamų šaltinis buvo samdomojo darbo pajamos. Šių namų ūkių ekvivalentinės disponuojamosios pajamos 10 proc. viršijo vidutines pajamas. Senatvės pensiją kaip pagrindinį pajamų šaltinį nurodė 27 proc. namų ūkių, jų pajamos sąlyginiam asmeniui sudarė 55 proc. vidutinių pajamų. Iš kitų socialinių išmokų gyveno 7 proc. namų ūkių, jų pajamos sąlyginiam asmeniui sudarė 41 proc. vidutinių pajamų.


Disponuojamųjų pajamų pinigais ir natūra dinamika 2020–2021 m.

Per mėnesį vienam namų ūkiui

Created with Highcharts 6.1.4EUR1 3181 3181 3841 3841 5751 5751 0811 0811 1841 1841 4641 4641 4971 4971 6651 6651 2271 2271 3921 39220202021 Visi namų ūkiaiMieste5 didžiuosiuose miestuoseKituose miestuoseKaime05001 0001 5002 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Ekvivalentinės pajamos per mėnesį

Created with Highcharts 6.1.4EUR8838839269261 0411 0417357357957951 0011 0011 0401 0401 1591 15984684691991920202021 Visi namų ūkiaiMieste5 didžiuosiuose miestuoseKituose miestuoseKaime02505007501 0001 250

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vieno namų ūkio piniginės disponuojamosios pajamos 2021 m. sudarė vidutiniškai 1 449 EUR per mėnesį, o ekvivalentinės piniginės disponuojamosios pajamos – 991 EUR per mėnesį. Piniginės disponuojamosios pajamos vienam namų ūkiui, palyginti su 2020 m., padidėjo 11 proc.

Disponuojamosios pajamos natūra reikšmingos buvo tik kaimo namų ūkiuose. Čia jos sudarė 1,6 proc. visų disponuojamųjų pajamų (miesto namų ūkiuose – tik 0,8 proc.). Skaičiuojant pajamų nelygybės ir skurdo rizikos rodiklius, į disponuojamąsias pajamas natūra neatsižvelgiama.


Bendrosios namų ūkių pajamos pagal gyvenamąją vietovę 2021 m.
Vienam namų ūkiui per mėnesį, EUR

 

 

Visi namų ūkiai

Mieste

iš jų

Kaime

5 didžiuosiuose miestuose

kituose miestuose

Bendrosios piniginės pajamos

1

1 981,2

2 056,1

2 326,0

1 623,9

1 816,0

Mokesčiai ir socialinio draudimo įmokos

2

521,4

561,06

666,4

392,4

433,7

Piniginė parama kitiems namų ūkiams

3

10,8

10,22

10,7

9,4

12,1

Piniginės disponuojamosios pajamos

4 = 1 – 2 – 3

1 449,0

1 484,8

1 648,9

1 222,1

1 370,1

Samdomojo darbo pajamos natūra

5

8,1

10,1

14,9

2,5

3,5

Savarankiško darbo pajamos natūra

6

6,8

1,7

0,9

2,9

18,1

Disponuojamosios pajamos pinigais ir natūra

7 = 4 + 5 + 6

1 463,9

1 496,6

1 664,7

1 227,5

1 391,7Namų ūkių piniginių disponuojamųjų pajamų struktūra pagal gyvenamąją vietovę 2021 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.Proc.58,461,564,056,050,913,18,37,59,924,524,725,222,231,723,64,25,26,42,61,90,60,60,70,70,70,70,80,80,30,3-0,9-0,9-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-1,1-1,1Piniginės samdomojo darbo pajamosPiniginės pajamos iš savarankiško darboSocialinės išmokosPajamos iš turto, nuomosKitos pajamosGrąžintas pajamų mokestis, piniginė parama kitiems namų ūkiams ( +/- ) Visi namų ūkiaiMieste5 didžiuosiuose miestuoseKituose miestuoseKaime-505101520253035404550556065707580859095100105

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Piniginės disponuojamosios pajamos 2021 m.

Pagal gyvenamąją vietovę
Per mėnesį

Created with Highcharts 6.1.4EUR1 4491 4491 4851 4851 6491 6491 2221 2221 3701 3706906907137137877875925926406409919911 0311 0311 1471 147842842904904Vienam namų ūkiuiVienam namų ūkio nariuiEkvivalentinės pajamos Visi namų ūkiaiMieste5 didžiuosiuose miestuoseKituose miestuoseKaime05001 0001 5002 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pagal pagrindinį pajamų šaltinį
Per mėnesį

Created with Highcharts 6.1.4EUR1 7841 7842 3582 3586306305735733 2423 2427347341 0671 0674654652692691 6631 6631 0861 0861 5041 5045485484024022 4212 421Vienam namų ūkiuiVienam namų ūkio nariuiEkvivalentinės pajamosSamdomojo darbo pajamosSavarankiško darbo pajamos pinigaisSocialinės išmokos senatvėjeKitos socialinės išmokosKitos pajamos01 0002 0003 0004 000

 

Pagal namų ūkio tipą 
Per mėnesį

Created with Highcharts 6.1.4EUREUR7767761 2911 2911 2501 2501 6791 6792 4472 4472 1582 1582 2462 2467767764754755795798398396606607047045975977767367921 1191 1371 063976Vienam namų ūkiuiVienam namų ūkio nariuiEkvivalentinės pajamosVienas asmuoVieniša motina ar vienišas tėvas su vaikais, iš kurių bent vienas jaunesnis nei 25 metųVieniša motina ar vienišas tėvas su vaikais, kurie 25 metų ar vyresniPora be vaikųPora su vaikais, iš kurių bent vienas jaunesnis nei 25 metųPora su vaikais, kurie 25 metų ar vyresniKito tipo namų ūkiai02004006008001 0001 2001 4001 6001 8002 0002 2002 4002 600

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Darbo pajamų ir socialinių išmokų dalis piniginėse disponuojamosiose pajamose pagal namų ūkio tipą 2021 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.Proc.62,762,770,670,664,464,467,367,380,880,877,377,366,666,647,947,961,261,257,257,257,057,065,565,562,862,855,155,134,034,023,723,735,035,029,429,414,614,621,821,827,427,426,526,52,22,221,621,622,122,10,70,712,512,516,416,4Darbo pajamosiš jų samdomojo darbo pajamosSocialinės išmokosiš jų socialinės išmokos senatvėjeVienas asmuoVieniša motina ar vienišas tėvas su vaikais, iš kurių bent vienas jaunesnis nei 25 metųVieniša motina ar vienišas tėvas su vaikais, kurie 25 metų ar vyresniPora be vaikųPora su vaikais, iš kurių bent vienas jaunesnis nei 25 metųPora su vaikais, kurie 25 metų ar vyresniKito tipo namų ūkiai0510152025303540455055606570758085

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau:

Namų ūkių piniginių disponuojamųjų pajamų sudėtis pagal gyvenamąją vietovę

Disponuojamosios namų ūkių pajamos pagal regionus

Piniginės disponuojamosios pajamos pagal regionus


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.