Lietuvos gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos
(2022 m. leidimas)

Įverčių kokybės rodikliai

 

Įverčio tikslumui nurodyti pateikiami 95 procentų tikimybės pasikliautinųjų intervalų įverčiai. Vertinamo parametro pasikliautinasis intervalas – intervalas, kuriame tikroji parametro reikšmė yra su tikimybe 0,95. Rinkinyje pateikiamas intervalo įvertis:

,

čia  – įverčio  dispersijos įvertis.


Kai kurių rodiklių pasikliautinųjų intervalų (95 proc.) įverčiai

 

Pasikliautinieji intervalai

Vidutinės ekvivalentinės disponuojamosios pajamos, per metus, EUR

(11 684; 12 091)

Skurdo rizikos lygis

 

Visi asmenys

(19,0; 20,9)

vaikai iki 17 metų

(14,9; 19,5)

18–64 metų amžiaus vyrai

(13,4; 16,8)

65 metų ir vyresni vyrai

(20,3; 28,3)

18–64 metų amžiaus moterys

(14,5; 17,7)

65 metų ir vyresnės moterys

(39,3; 44,7)

Absoliutaus skurdo lygis

 

Visi asmenys

(3,4; 4,4)

vaikai iki 17 metų

(2,7; 5,1)

18–64 metų amžiaus vyrai

(3,5; 5,5)

65 metų ir vyresni vyrai

(0,8; 4,6)

18–64 metų amžiaus moterys

(3,5; 5,5)

65 metų ir vyresnės moterys

(0,8; 2,1)