Lietuvos gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos
(2022 m. leidimas)

Asmenys, gyvenantys skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje

 

Nuotr. iš Unsplash.com

Lietuvoje 2021 m. 24,5 proc. gyventojų (2020 m. – 24,8 proc.) gyveno skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje. Prie gyvenančių skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje priskiriami asmenys, kurie tenkina bent vieną iš šių sąlygų: gyvena skurdo rizikoje, susiduria su dideliu materialiniu nepritekliumi arba gyvena labai mažo darbo intensyvumo namų ūkiuose. Beveik 72 proc. skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje gyvenančių asmenų į šią asmenų grupę patenka pagal vieną iš trijų požymių, o kas penkioliktas (1,6 proc. visų gyventojų) – pagal visus tris požymius.


Asmenų, gyvenančių skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje, dalis 2021 m.


Mieste 2021 m. skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje gyveno 22,4 proc. asmenų, t. y. 0,1 procentinio punkto daugiau negu 2020 m., kaime – 29,1 proc., t. y. 0,7 procentinio punkto mažiau negu 2020 m.


Asmenų, gyvenančių skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje, dalis pagal gyvenamąją vietovę 2017–2021 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.29,629,624,724,719,819,832,632,639,539,528,328,3242419,119,1323236,936,926,326,323,223,219,519,529,329,332,532,524,824,822,322,318,518,528,828,829,829,824,524,522,422,418,918,9282829,129,120172018201920202021 Visi asmenysMieste5 didžiuosiuose miestuoseKituose miestuoseKaime01020304050

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.