Lietuvos gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos
(2022 m. leidimas)

Pajamų koncentracija

 

Nuotr. iš Unsplash.com

Sugrupavus visus asmenis pagal ekvivalentinių piniginių disponuojamųjų pajamų lygį, paaiškėjo, kad kaip ir 2020 m., penktosios (turtingiausios) pajamų kvintilinės grupės asmenų piniginės disponuojamosios pajamos buvo 6,1 karto didesnės nei pirmosios (skurdžiausios) pajamų kvintilinės grupės.

Pirmajai pajamų kvintilinei grupei teko 7 proc. visų piniginių disponuojamųjų pajamų, penktajai – 42,8 proc. Ekvivalentinės piniginės disponuojamosios pajamos, palyginti su 2020 m., pirmojoje pajamų kvintilinėje grupėje padidėjo 14,6 proc., penktojoje – 14,8 proc.


Ekvivalentinės piniginės disponuojamosios pajamos pajamų kvintilinėse grupėse 2020–2021 m.
Ekvivalentinės pajamos per mėnesį

Created with Highcharts 6.1.4Pajamų kvintilinės grupėsEUR3023025165167217219849841 8471 8473463465855858078071 0941 0942 1212 12120202021IIIIIIIVV05001 0001 5002 0002 500

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Socialinės išmokos sudarė 73,3 proc. pirmosios kvintilinės grupės namų ūkių piniginių disponuojamųjų pajamų, penktosios – 9,5 proc., samdomojo darbo pajamos (atskaičius mokesčius) – atitinkamai 21,8 ir 61,7 proc. Socialinių išmokų dalis pirmosios kvintilinės grupės namų ūkių disponuojamosiose piniginėse pajamose, palyginti su 2020 m., padidėjo 3,2 procentinio punkto, o samdomojo darbo pajamų dalis sumažėjo 2,7 procentinio punkto.


Darbo pajamų ir socialinių išmokų dalis piniginėse disponuojamosiose pajamose pagal pajamų kvintilines grupes 2021 m.

Created with Highcharts 6.1.4Pajamų kvintilinės grupėsProc.26,726,748,648,669,769,779,879,882,782,721,821,841,741,761,561,572,572,561,761,773,373,350,150,129,529,519,219,29,59,547,447,433,333,315,515,58,58,53,63,6Darbo pajamosiš jų samdomojo darbo pajamosSocialinės išmokosiš jų socialinės išmokos senatvėjeIIIIIIIVV0100255075

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.