Lietuvos gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos
(2022 m. leidimas)

Skurdo rizikos lygis

 

Nuotr. iš Unsplash.com

ES santykinio skurdo rodikliai rengiami pagal bendrą metodiką – santykinio skurdo riba apskaičiuojama kaip šalies gyventojų vidutinių pajamų lyginamoji dalis, už kurią mažesnes pajamas gaunantys gyventojai laikomi skurstančiais. Tačiau lyginant valstybių santykinį skurdą nepakankamai atsižvelgiama į gyvenimo lygio skirtumus, pvz., aukšto gyvenimo lygio šalyse žemiau santykinio skurdo ribos esantys gyventojai, nors turi gerokai menkesnes galimybes tenkinti savo poreikius nei likusi visuomenės dalis, vis dėlto gali patenkinti ne tik būtiniausius poreikius, todėl nesijaučia skurstančiais. ES pagal bendrą metodiką skaičiuojamus santykinio skurdo rodiklius sutarta vadinti skurdo rizikos rodikliais. Skurdo rizikos riba ES šalyse apskaičiuojama kaip 60 proc. ekvivalentinių piniginių disponuojamųjų pajamų medianos.


Ekvivalentines pinigines disponuojamąsias pajamas, mažesnes už skurdo rizikos ribą, gavo 20 proc. šalies gyventojų. Mieste skurdo rizikos lygis 2021 m. siekė 17,4 proc., kaime – 25,4 proc. Skurdo rizikos riba 2021 m. buvo 483 EUR per mėnesį vienam gyvenančiam asmeniui, 1 015 EUR – šeimai, kurią sudaro du suaugusieji ir du vaikai iki 14 metų amžiaus. Dėl gyventojų disponuojamųjų pajamų didėjimo, palyginti su 2020 m., skurdo rizikos riba padidėjo 12,3 proc.

Bendras skurdo rizikos lygis, palyginti su 2020 m., sumažėjo 0,9 procentinio punkto: penkiuose didžiuosiuose miestuose sumažėjo 0,2 procentinio punkto, kituose miestuose – 2,3 procentinio punkto,  kaime – 0,9 procentinio punkto.


Skurdo rizikos lygis pagal namų ūkio gyvenamąją vietovę 2017–2021 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.22,922,917,317,311,711,726,126,134,434,422,922,918,818,813,813,827,027,031,331,320,620,617,117,114,014,022,122,127,927,920,920,918,318,314,914,924,124,126,326,320,020,017,417,414,714,721,821,825,425,420172018201920202021 Visi namų ūkiaiMieste5 didžiuosiuose miestuoseKituose miestuoseKaime010203040

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Didžiausias skurdo rizikos lygis buvo 65 metų ir vyresnių asmenų amžiaus grupėje. 2021 m. jis sudarė 35,9 proc. ir, palyginti su 2020 m., beveik nepasikeitė. Vidutinė senatvės pensija pajamų tyrimo laikotarpiu (2020 m.) buvo 376,5 EUR ir sudarė 78 proc. skurdo rizikos ribos. Vidutinė senatvės pensija jau kelerius metus yra mažesnė už skurdo rizikos ribą, o pajamų tyrimo laikotarpiu šis skirtumas dar padidėjo: vidutinė senatvės pensija išaugo mažiau nei skurdo rizikos riba.

Vaikų iki 18 metų amžiaus skurdo rizikos lygis, palyginti su ankstesniais metais, sumažėjo 2,8 procentinio punkto ir 2021 m. sudarė 17,2 proc., 18–64 metų amžiaus asmenų – sumažėjo 0,7 procentinio punkto ir sudarė 15,6 proc. Mažėjimui didelės įtakos turėjo piniginės socialinės paramos, teikiamos vaikus auginančioms šeimoms, augimas. Pajamų tyrimo laikotarpiu (2020 m.) socialinės apsaugos piniginės išmokos šeimai ir vaikams padidėjo 26 proc.

Darbas už minimalų atlyginimą neapsaugojo nuo skurdo rizikos: iš minimalios algos atėmus pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas, disponuojamosios pajamos, neturint pajamų iš kitų šaltinių, būtų 7,4 proc. mažesnės už skurdo rizikos ribą.

Vieno asmens namų ūkiuose skurdo rizikos lygis 2021 m. sudarė 44,5 proc. ir, palyginti su 2020 m., sumažėjo 2,3 procentinio punkto. Namų ūkiuose, kuriuos sudarė vieniša motina ar vienišas tėvas su vaikais, iš kurių bent vienas jaunesnis nei 25 metų, skurdo rizikos lygis 2021 m. sudarė 32,4 proc. – 7,3 procentinio punkto mažiau nei 2020 m.

Tarp dirbančių asmenų žemiau skurdo rizikos ribos buvo 7,5 proc., tarp bedarbių – 50,4 proc., tarp senatvės pensininkų – 38,8 proc. Dirbančių asmenų skurdo rizikos lygis, palyginti su 2020 m., sumažėjo 0,5 procentinio punkto, bedarbių asmenų – 6, senatvės pensininkų – 0,7 procentinio punkto.


Daugiau:

Skurdo rizikos lygis pagal namų ūkio tipą

Skurdo rizikos lygis pagal amžių ir lytį

Skurdo rizikos lygis pagal regioną


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.