Lietuvos gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos
(2022 m. leidimas)

Vaikų materialiniai nepritekliai

 

Nuotr. iš Pixabay.com

Siekiant išmatuoti namų ūkių galimybes patenkinti juose augančių vaikų poreikius, atliekant 2021 m. pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimą, papildomai buvo apklausti namų ūkiai, turintys vaikų iki 16 m. amžiaus, – tirta, kokią įtaką tenkinant vaikų poreikius turėjo lėšų stoka ar kitos priežastys. Leidinyje pateikiama informacija apie vaikų materialinius nepriteklius, su kuriais jie susidūrė dėl lėšų stokos ir palyginimas su 2014 m., kai buvo atlikta apklausa šia tema.

2021 m. 2,8 proc. namų ūkių, turinčių vaikų iki 16 m. amžiaus, nurodė, kad bent vienas iš vaikų negalėjo bent kartą per dieną valgyti vaisių, daržovių, 1,9 proc. – valgyti mėsos, žuvies ar lygiaverčių vegetariškų patiekalų.

Dėl lėšų stokos ne visi vaikai namuose turėjo savo amžiui tinkamų knygų, žaidimų ar lauko laisvalaikio reikmenų, galėjo reguliariai dalyvauti laisvalaikio veikloje ar išvykti bent savaitei atostogų.


Namų ūkių, turinčių vaikų iki 16 m. amžiaus, kurių bent vienas iš vaikų dėl lėšų stokos neturėjo ar negalėjo daryti išvardytų dalykų, dalis 2014 ir 2021 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.Proc.17171717101066885522664400225433221111120142021Bent vieną savaitę per metus išvykti iš namų atostogų, įskaitant buvimą nepagrindiniamebūste arba pas draugus, giminesReguliariai dalyvauti laisvalaikio veiklojeBent dalį nusidėvėjusių drabužių pakeisti naujaisBent kartą per dieną valgyti šviežių vaisių ir daržoviųPasikviesti draugų pažaisti ir pasivaišintiBent kartą per dieną valgyti mėsos, žuvies ar lygiaverčių vegetariškų patiekalųTurėti savo amžiui tinkamų knygųTurėti lauko laisvalaikio reikmenųŠvęsti ypatingas progasTurėti bent dvi tinkamų avėti batų porasTurėti žaidimų, skirtų žaisti namuose0123456789101112131415161718

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Palyginti su 2014 m. atliktos apklausos rezultatais, 2021 m. mažesnė dalis namų ūkių nurodė, kad dėl lėšų stokos vaikai susidūrė su išvardytais materialiniais nepritekliais¹. Ypač sumažėjo dalis namų ūkių, kuriuose bent vienas iš vaikų dėl lėšų stokos negalėjo reguliariai dalyvauti laisvalaikio veikloje ir bent savaitę išvykti iš namų atostogų, tačiau padidėjo dalis namų ūkių, kuriuose vaikų dalyvavimą laisvalaikio veikloje ar galimybę išvykti atostogų ribojo kitos priežastys, iš kurių pagrindinė galėjo būti COVID‑19 pandemija.
_____________________
¹ Palyginamumui šiek tiek įtakos turėjo tai, kad 2021 m. buvo apklausti namų ūkiai su 0–15 m. amžiaus vaikais, 2014 m. – namų ūkiai su 1–15 m. amžiaus vaikais.

Vaikai, augantys su vieniša motina ar tėvu, žymiai dažniau susidūrė su materialiniais nepritekliais, nei vaikai, augantys su abiem tėvais.


Namų ūkių, turinčių vaikų iki 16 m. amžiaus, kurių bent vienas iš vaikų dėl lėšų stokos neturėjo ar negalėjo daryti išvardytų dalykų, dalis 2021 m. pagal namų ūkio sudėtį

Created with Highcharts 6.1.4Proc.Proc.12121111101055885533444422223222111111056154212111Vieniša motina ar vienišas tėvas su vaikais²Pora su vaikais²Kito tipo namų ūkiai su vaikais²Bent vieną savaitę per metus išvykti iš namų atostogų, įskaitant buvimą nepagrindiniamebūste arba pas draugus, giminesReguliariai dalyvauti laisvalaikio veiklojeBent dalį nusidėvėjusių drabužių pakeisti naujaisBent kartą per dieną valgyti šviežių vaisių ir daržoviųPasikviesti draugų pažaisti ir pasivaišintiBent kartą per dieną valgyti mėsos, žuvies ar lygiaverčių vegetariškų patiekalųTurėti savo amžiui tinkamų knygųTurėti lauko laisvalaikio reikmenųŠvęsti ypatingas progasTurėti bent dvi tinkamų avėti batų porasTurėti žaidimų, skirtų žaisti namuose012345678910111213

_____________________
² Iš kurių bent vienas jaunesnis nei 16 metų.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Skurdo rizikoje gyvenančiuose namų ūkiuose augantys vaikai dėl lėšų stokos buvo priversti riboti ne tik laisvalaikio poreikius, bet ir prasčiau maitinosi, didelė dalis turėjo tenkintis dėvėtais drabužiais. 15 proc. namų ūkių, turinčių vaikų iki 16 metų ir gyvenančių skurdo rizikoje 2021 m. nurodė negalintys dėl lėšų stokos bent dalį nusidėvėjusių vaikų drabužių pakeisti naujais (ne dėvėtais). 10 proc. namų ūkių, turinčių vaikų iki 16 metų ir gyvenančių skurdo rizikoje 2021 m. nurodė, kad bent vienas iš vaikų dėl lėšų stokos negalėjo kasdien valgyti vaisių, daržovių, 15 proc. – reguliariai dalyvauti laisvalaikio veikloje.

Vienas iš šimto namų ūkių, turinčių mokyklą lankančių vaikų iki 16 m. amžiaus, 2021 m. nurodė, kad bent vienas iš mokyklą lankančių vaikų namų ūkyje dėl lėšų stokos nedalyvavo mokyklos rengiamose mokamose išvykose ir renginiuose, tokia pat dalis neturėjo mokymuisi ir namų darbams atlikti tinkamos vietos.