Lietuvos gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos
(2022 m. leidimas)

Skurdo rizika