Lietuvos švietimas ir kultūra
(2023 m. leidimas)

Apie leidinį

 

 

„Lietuvos švietimas ir kultūra“ – tai skaitmeninis leidinys, suteikiantis galimybę susipažinti su pagrindiniais formalaus ir neformalaus ugdymo, šalies mokymo įstaigų ir kultūros rodikliais.


Informacija apie leidinyje publikuojamą statistinę informaciją:

Leidinyje pateikiama statistinė informacija kasmet atnaujinama atsižvelgiant į naujausią statistinę informaciją, skaitytojų patogumui, greta pateikiamos nuorodos į Rodiklių duomenų bazės ar kitų šaltinių lenteles, kuriose pateikiami atitinkamos temos statistiniai rodikliai.

Statistinės informacijos šaltiniai – Rodiklių duomenų bazė, Lietuvos Respublikos finansų, Kultūros ministerijų, Nacionalinės švietimo agentūros, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos bei Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto jungtiniai duomenys.


Leidinio struktūra:

Įžanga

Švietimas

Švietimo rodiklių švieslentė

Lietuvos švietimo sistemos struktūra

Bendrieji švietimo rodikliai

Švietimo finansai

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Bendrasis mokyklinis ugdymas

Profesinis mokymas

Aukštasis mokslas

Kultūra

Kultūros rodiklių švieslentė

Kultūros ekonominiai rodikliai

Kultūros paveldas

Kultūros įstaigų veikla

Spauda

Sąvokos

Apie leidinį


Skaitmeninio leidinio „Lietuvos švietimas ir kultūra“ ISSN 2783-6495

Nuotraukos: Freepik.comPexels.comReal is beautiful stockUnsplash.com 

© Valstybės duomenų agentūra, 2023