Lietuvos švietimas ir kultūra
(2023 m. leidimas)

Įžanga

 

Nuotr. Gytis Straševičius

Elektroniniame leidinyje „Lietuvos švietimas ir kultūra“ patogiu būdu pateikiama vizualizuota statistinė informacija apie Lietuvoje vykdomą formalųjį ir neformalųjį švietimą, pagrindinius šalies kultūros statistikos rodiklius. Be oficialiosios statistikos, leidinyje trumpai pristatomas neformalusis pagyvenusio amžiaus žmonių švietimas. Skaitytojui sudaromos sąlygos ne tik susipažinti su pateikiamais statistiniais rodikliais, bet ir panagrinėti juos detaliau – šaltiniuose nurodomos lentelės su ilgesne laiko eilute, esant poreikiui, galima jas persiformuoti papildant kitomis dimensijomis ir pan. Visą grafinę medžiagą galima parsisiųsti ir, nurodžius šaltinį, naudoti savo tikslams.

Statistinė informacija parengta remiantis Lietuvos Respublikos finansų, Kultūros ministerijų, Nacionalinės švietimo agentūros, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto, bei Valstybės duomenų agentūros atliekamų statistinių tyrimų duomenimis.

Jei kiltų klausimų ar turėtumėte pasiūlymų, kviečiame kreiptis į Valstybės duomenų agentūros Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyrių el. paštu info@stat.gov.lt.


Gero naršymo leidinyje!

 

Leidinio PDF versija (2023 m. leidimas)