Lietuvos švietimas ir kultūra
(2023 m. leidimas)

Bendrasis mokyklinis ugdymas

 

Nuotr. Stanley Morales

Bendrasis mokyklinis ugdymas yra ugdymas pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais sukanka septyneri metai. Ketverių metų pradinio ugdymo programą vykdo bendrojo ugdymo ir kitos mokyklos ar kitas švietimo teikėjas. Baigus pradinio ugdymo programą įgyjamas pradinis išsilavinimas. Pagrindinis ugdymas teikiamas mokiniui, įgijusiam pradinį išsilavinimą. Šešerių metų pagrindinio ugdymo programą arba jos dalį vykdo gimnazijos, progimnazijos, pagrindinės ir kitos mokyklos. Baigus šią programą ir patikrinus mokymosi pasiekimus, įgyjamas pagrindinis išsilavinimas. Vidurinis ugdymas teikiamas mokiniui, įgijusiam pagrindinį išsilavinimą. Vidurinio ugdymo programos trukmė yra dveji metai. Programą vykdo gimnazijos ir kitos mokyklos. Baigusiems vidurinio ugdymo programą ir išlaikiusiems brandos egzaminus asmenims išduodamas brandos atestatas, kurį turint galima siekti aukštojo išsilavinimo. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo paskirtis – padėti mokiniui lavintis, mokytis pagal gebėjimus, įgyti išsilavinimą ir kvalifikaciją. Mokiniai, turintys labai didelių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, bendrojo ugdymo mokyklose (klasėse), skirtose mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, gali mokytis iki mokslo metų, kuriais jiems sueina 21 metai, pabaigos.

2022–2023 mokslo metų pradžioje šalyje veikė 910 bendrojo ugdymo mokyklų. 2022 m. rudenį į bendrojo ugdymo mokyklas buvo priimta 31 tūkst. pirmokų – 2,1 tūkst. (7 proc.) mažiau nei 2021 m. Iš viso pagal bendrojo ugdymo programas buvo ugdoma 344,6 tūkst. mokinių. Šiek tiek daugiau nei pusė visų mokinių (51,6 proc.) mokosi pagal pagrindinio ugdymo programas, 121,5 tūkst. (35,3 proc.) – pagal pradinio ugdymo, 68,5 tūkst. (19,9 proc.) mokinių mokosi pagal vidurinio ugdymo programas. 2022 m. bendrojo ugdymo mokyklose pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus gavo 25,2 tūkst. mokinių (2021 m. – 24,8 tūkst.), brandos atestatus – 20,1 tūkst. abiturientų (2021 m. – 19,9 tūkst.). Daugiau nei du trečdaliai abiturientų (72,3 proc.) tais pačiais metais tęsė mokslus šalies mokymo įstaigose: 38,5 proc. – universitetuose, 21,4 proc. – kolegijose, 12,3 proc. – profesinio mokymo įstaigose.

2022–2023 mokslo metų pradžioje bendrojo ugdymo mokyklose mokėsi 45,5 tūkst. mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių. Jie sudarė 13 proc. visų bendrojo ugdymo mokyklų mokinių. Bendrosiose klasėse kartu su visais mokiniais mokėsi 40 tūkst., arba 89 proc. visų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, specialiosiose ir lavinamosiose klasėse – 1,5 tūkst. (3,2 proc.). Specialiosiose mokyklose ir specialiojo ugdymo centruose ugdomi mokiniai, turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. 2022–2023 mokslo metų pradžioje veikė 42 tokios paskirties mokyklos, jose mokėsi 3,5 tūkst., arba 7,8 proc. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių.

2022 m. šalyje 93,5 proc. 20–24 metų amžiaus jaunuolių turėjo ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą (2021 m. –91,8 proc.). 2022 m. vidurinį išsilavinimą bendrojo ugdymo mokyklose įgijo 20,1 tūkst. abiturientų, profesinio mokymo įstaigose – 2,3 tūkst. (2021 m., atitinkamai 19,9 ir 3,5 tūkst.).

 

Bendrojo ugdymo mokyklos ir mokiniai jose
Mokslo metų pradžioje

Created with Highcharts 6.1.4Bendrojo ugdymo mokyklosBendrojo ugdymo mokyklų mokiniai1 2081 2081 2001 2001 1931 1931 1511 1511 1251 1251 0891 0891 0561 056977977957957910910357 530344 721335 202330 869326 061322 344325 677327 022330 262344 560Bendrojo ugdymo mokyklosBendrojo ugdymo mokyklų mokiniai2013–20142014–20152015–20162016–20172017–20182018–20192019–20202020–20212021–20222022–202304008001 2001 6000150 000300 000450 000600 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2022–2023 mokslo metų pradžioje

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Mokiniai, įgiję išsilavinimą bendrojo ugdymo mokyklose

Created with Highcharts 6.1.435 48635 48631 84931 84930 67330 67329 79929 79927 04327 04325 09325 09324 80124 80125 29125 29124 78324 78325 29525 29529 56529 56528 76728 76727 73827 73824 58124 58123 87423 87423 11623 11621 50721 50720 40720 40719 85019 85020 14620 146PagrindinįVidurinį2013201420152016201720182019202020212022010 00020 00030 00040 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pagal lytį 2022 m.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

18–24 metų jaunimo, neįgijusio vidutinio išsilavinimo ir nesimokančio, dalis

Created with Highcharts 6.1.4Proc.6,36,35,95,95,55,54,84,85,45,44,64,64,04,05,65,65,45,44,84,87,87,87,07,06,96,96,06,07,07,06,16,15,25,27,77,76,46,45,55,54,74,74,64,64,04,03,63,63,83,83,03,02,82,83,43,44,34,34,04,0 Iš visoVyraiMoterys20132014201520162017201820192020202120220246810

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2022–2023 mokslo metų pradžioje bendrojo ugdymo mokyklose dirbo 27,3 tūkst. mokytojų ir mokyklos vadovų. 27,3 tūkst., arba 97,3 proc., jų turėjo aukštąjį išsilavinimą. Moterys mokytojos sudarė 88,3 proc. Daugiau nei trečdalis (36,5 proc.) mokytojų ir mokyklos vadovų buvo 50–59 metų amžiaus, beveik ketvirtadalis (23,9 proc.) – 60 metų ir vyresni. Vidutinis mokytojo amžius – 50,9 metų (2017 m. – 49,7 metų).

Specialiąją ir pedagoginę pagalbą mokiniams teikė 885 socialiniai darbuotojai, 487 logopedai, 481 specialusis pedagogas, 546 psichologai, 16 surdopedagogų ir 5 tiflopedagogai.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje apie mokytojus ir pedagoginius darbuotojus

 

Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai
Mokslo metų pradžioje

Pagal gyvenamąją vietovę

Created with Highcharts 6.1.424 88024 88024 09524 09523 57023 57022 90022 90022 36022 36021 89621 89621 88521 88521 90721 90721 66921 66921 91521 9159 4809 4809 0019 0018 6868 6868 0418 0417 5477 5477 1467 1466 7146 7146 0496 0495 7375 7375 4815 481MiestasKaimas2013–20142014–20152015–20162016–20172017–20182018–20192019–20202020–20212021–20222022–2023010 00020 00030 00040 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pagal amžių

Created with Highcharts 6.1.4234,0234,0193,0193,0215,0215,0221,0221,0168,0168,0165,0165,0213,0213,0253,0253,0268,0268,0382,0382,01 3201 3201 0821 0829189187557557267267197196966967257257327327107102 1032 1031 8441 8441 7121 7121 5601 5601 4251 4251 2881 2881 2231 2231 1321 1321 0481 0481 0911 0913 6773 6773 3153 3153 0953 0952 7272 7272 3772 3772 1212 1211 9831 9831 9201 9201 8841 8841 9231 9235 0275 0274 6404 6404 3514 3514 0494 0493 8113 8113 6523 6523 3483 3483 1573 1572 9282 9282 8292 8295 7485 7485 6665 6665 6455 6455 4155 4155 0585 0584 7274 7274 4564 4564 1944 1943 9993 9993 8883 8886 7406 7406 3356 3355 9575 9575 5815 5815 4925 4925 3045 3045 2405 2405 2535 2535 1295 1294 8824 8825 8045 8046 1766 1766 4016 4016 4656 4656 3186 3186 0256 0255 7085 7085 3675 3675 1535 1535 1415 1412 7172 7172 8532 8533 0733 0733 3003 3003 6603 6604 0954 0954 6124 6124 7954 7954 9524 9525 0045 0049909909929928898898688688728729469461 1201 1201 1601 1601 3131 3131 5461 546Iki 25 metų25–29 metų30–34 metų35–39 metų40–44 metų45–49 metų50–54 metų55–59 metų60–64 metų65 metų ir vyresni2013–20142014–20152015–20162016–20172017–20182018–20192019–20202020–20212021–20222022–202305 00010 00015 00020 00025 00030 00035 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pagal amžių ir gyvenamąją vietovę 2022–2023 mokslo metų pradžioje

Created with Highcharts 6.1.43333336156158708701 4811 4812 2142 2143 0843 0843 9403 9404 0724 0724 0614 0611 2451 245494995952212214424426156158048049429421 0691 069943943301301MiestasKaimasIki 25 metų25–29 metų30–34 metų35–39 metų40–44 metų45–49 metų50–54 metų55–59 metų60–64 metų65 metų ir vyresni02505007501 0001 2501 5001 7502 0002 2502 5002 7503 0003 2503 5003 7504 0004 2504 5004 7505 0005 250

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pagal lytį 2022–2023 mokslo metų pradžioje

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Mokytojų, dėstančių atskirus dalykus, skaičius kito nedaug.

 

Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai dėstantys atskirus dalykus

 

2018–2019

2019–2020

2020–2021

2021–2022

2022–2023

Iš viso

21 164

20 705

20 030

19 343

18 971

Gimtosios (lietuvių) kalbos

2 770

2 717

2 681

2 684

2 607

Gimtosios (nelietuvių) kalbos

243

245

237

243

232

Lietuvių kalbos (valstybinės)

x

x

x

x

x

Istorijos ir politologijos

1 202

1 191

1 138

1 109

1 072

Anglų kalbos

2 898

2 869

2 823

2 798

2 796

Prancūzų kalbos

107

108

104

97

103

Vokiečių kalbos

299

276

269

250

239

Rusų kalbos

947

926

860

826

749

Kitų užsienio kalbų

9

12

21

23

34

Matematikos

2 197

2 176

2 094

2 052

2 009

Informacinių technologijų

778

751

742

709

713

Gamtos

105

110

159

153

162

Geografijos

722

693

675

660

657

Biologijos

793

764

700

675

669

Ekonomikos

66

69

72

67

77

Fizikos ir astronomijos

639

637

585

555

548

Chemijos

508

490

437

422

409

Dailės

609

591

532

542

528

Muzikos

1 124

1 066

1 015

810

809

Teatro

34

37

38

38

36

Šokio

252

257

253

258

256

Technologijų

1 152

1 130

1 109

1 066

1 040

Kūno kultūros

1 392

1 378

1 361

1 343

1 334

Tikybos

615

593

569

542

526

Etikos

378

387

354

355

341

Pilietinės visuomenės pagrindai

25

25

30

26

26

Žmogaus saugos

112

97

104

86

81

Specialiųjų ugdymo dalykų

439

407

414

322

174

Kitų dalykų

749

703

654

632

744

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Mokytojų darbo užmokestis (viešojo sektoriaus)
Paskutinio metų ketvirčio duomenys

Created with Highcharts 6.1.4EUR769,0769,0791,1791,1825,9825,9892,5892,5968,2968,21 104,31 104,31 540,11 540,11 819,91 819,92 025,22 025,22 293,32 293,3590,6590,6609,0609,0634,3634,3685,9685,9747,0747,0843,5843,5962,2962,21 135,01 135,01 255,51 255,51 408,01 408,0Šalies ūkis¹ – BrutoŠalies ūkis¹ – NetoMokytojai – BrutoMokytojai – Neto2013K42014K42015K42016K42017K42018K42019K42020K42021K42022K405001 0001 5002 0002 500

____________________
¹ Be individualių įmonių.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau bendrojo mokyklinio ugdymo rodiklių:

Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių bendrojo ugdymo mokyklose, specialiosiose mokyklose ir specialiojo ugdymo centruose

Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai pagal klases

Bendrojo ugdymo mokyklos pagal mokymo kalbas ir mokiniai pagal mokymosi kalbą

Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, besimokančių užsienio kalbą, dalis

Bendrojo ugdymo mokyklų pedagoginiai darbuotojai (išskyrus mokytojus ir mokyklų vadovus)


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.