Lietuvos švietimas ir kultūra
(2023 m. leidimas)

Švietimo finansai

 

Nuotr. Chiara Daneluzzi

Augant šalies BVP, išlaidų dalis švietimui mažėja

Valdžios sektoriaus išlaidos formaliajam ir neformaliajam švietimui 2021 m. 99,6 mln. EUR viršijo 2020 m. lygį ir sudarė 2,7 mlrd. EUR. Šių išlaidų dalis nuo BVP per metus sumažėjo 0,4 procentinio punkto ir 2021 m. sudarė 4,8 proc. (2020 m. – 5,2 proc.).

 

Valdžios sektoriaus išlaidos formaliajam ir neformaliajam švietimui

Created with Highcharts 6.1.4BVP vienam gyventojui,to meto kainomis, EURIšlaidos švietimui,palyginti su BVP, proc.11 182,311 182,311 846,911 846,912 475,012 475,012 856,112 856,113 558,813 558,814 947,114 947,116 246,516 246,517 506,817 506,817 828,717 828,719 995,019 995,05,45,45,25,25,05,05,15,14,84,84,54,54,54,54,64,65,25,24,84,8BVP vienam gyventojui, to meto kainomis, EURValdžios sektoriaus išlaidos švietimui, palyginti su BVP, proc.201220132014201520162017201820192020202105 00010 00015 00020 00025 00003691215

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Šalies švietimo įstaigų finansavimas didėjo

2022 m. šalies mokymo įstaigų gautos lėšos siekė 3 mlrd. EUR – tai 452 mln. EUR, arba 18 proc., daugiau nei 2021 m.

Valdžios sektoriaus lėšos sudarė didžiąją dalį – 81 proc. (2,4 mlrd. EUR) – švietimo įstaigų gautų lėšų. Per metus jos padidėjo 348 mln. EUR (17 proc.). Šalies fizinių ar juridinių asmenų skirta lėšų suma padidėjo 76,5 mln. EUR (23 proc.) ir sudarė 13 proc. (406 mln. EUR) visų švietimo įstaigų gautų lėšų. Didžioji šių lėšų dalis – 71 proc. (287 mln. EUR) – buvo gauta iš studentų mokesčių už mokslą, mokėjimų už bendrabučių nuomą, maitinimą.

Iš užsienio institucijų, tarptautinių organizacijų šalies švietimo įstaigos 2022 m. gavo 168 mln. EUR – 27 mln. EUR (20 proc.) daugiau lėšų nei 2021 m. Didžiąją dalį (127 mln. EUR) šių lėšų gavo universitetai.

2022 m. vienam švietimo įstaigoje besimokančiam asmeniui vidutiniškai teko 4 199 EUR valdžios sektoriaus lėšų ir 987 EUR šalies ir užsienio fizinių ar juridinių asmenų lėšų (2021 m. – atitinkamai 3 564 ir 800 EUR). 

Didžiąją mokymo įstaigų išlaidų dalį (73 proc.) sudaro išlaidos darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms.

 

Mokymo įstaigų lėšos, pajamos ir išlaidos
Mln. EUR

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vienam besimokančiam asmeniui teko lėšų

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst. EUR3,53,53,83,84,34,34,94,95,85,82,62,62,82,83,13,13,33,34,24,23,63,64,74,75,45,46,16,16,46,42,52,52,72,73,03,03,33,34,04,05,65,66,56,57,47,47,77,79,39,3 Iš viso pagal mokymo įstaigąIkimokyklinio ugdymo įstaigaBendrojo ugdymo mokyklaProfesinio mokymo įstaigaKolegijaUniversitetas2018201920202021202202,557,510

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje