Lietuvos švietimas ir kultūra
(2023 m. leidimas)

Aukštasis mokslas

 

2022–2023 m. aukštojo mokslo siekė 39,2 proc. 20–24 metų amžiaus jaunuolių (2021 m. – 39,7 proc.).

2022–2023 mokslo metų pradžioje šalyje buvo 36 aukštosios mokyklos – 17 universitetų ir 19 kolegijų, jose studijavo 102,3 tūkst. studentų, iš jų universitetuose – 71,5 tūkst. (2021–2022 m. – 71,6 tūkst.), kolegijose – 30,8 tūkst. Palyginti su praėjusiais 2021–2022 mokslo metais, studentų universitetuose sumažėjo 60 asmenų. kolegijose – 0,9 tūkst. (1,4 proc.).

Nevalstybinėse aukštosiose mokyklose (6 universitetuose ir 7 kolegijose) studijavo 12,7 tūkst., arba beveik 36,5 proc., visų studentų (2021–2022 m. – 12,8 tūkst., arba 12,4 proc.).

2022 m. aukštosios mokyklos parengė 24,8 tūkst. aukštojo mokslo specialistų. Kolegijose profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis suteiktas 7 tūkst. absolventų, universitetuose 7,7 tūkst. studentų suteiktas bakalauro, 6,6 tūkst. – magistro, 356 – mokslo daktaro laipsnis, 901 absolventas, baigęs profesines studijas, įgijo profesinę kvalifikaciją (428 baigė rezidentūrą, 473 – pedagogines studijas).

2022 m. 61 proc. 30–34 metų amžiaus Lietuvos gyventojų turėjo aukštąjį išsilavinimą (2021 m. – 60,3 proc.).


Studentų užsieniečių – vis daugiau

Šalies universitetuose visą studijų programą studijavo 9,4 tūkst. užsienio piliečių, tai – 13,2 proc. visų universitetų studentų. Kolegijose visą studijų programą studijavo 1 107 studentai užsieniečiai. Daugiau nei trečdalis (36,8 proc.) aukštosiose mokyklose studijuojančių užsieniečių yra Europos šalių piliečiai, daugiau kaip trečdalis (33,8 proc.) studijuoti atvyko iš Azijos šalių.

 

Kolegijos

Nuotr. Buro Millennial

2022 m. į kolegijas priimta 10,6 tūkst. studentų, iš jų 3,5 tūkst. (33,1 proc.) – į valstybės finansuojamas studijų vietas. Didžioji dalis priimtųjų (89,5 proc.) yra baigę bendrojo ugdymo mokyklas, 649 studentai jau įgiję profesiją profesinio mokymo įstaigose. Tarp priimtųjų taip pat yra turinčiųjų aukštojo mokslo baigimo diplomus (0,2 proc.).

Iš viso 2022–2023 mokslo metų pradžioje kolegijose studijavo 30,8 tūkst. studentų (56,4 proc. merginų ir 43,6 proc. vaikinų). Valstybės lėšomis finansuojamose studijų vietose studijavo 12,9 tūkst., (42,1 proc.) visų kolegijų studentų.

Populiariausia studijų sritis – verslas ir administravimas. Šios srities specialistais tapti siekia 32,9 proc. (10,2 tūkst.) kolegijų studentų, sveikatos priežiūros studijų programas studijuoja 5,9 tūkst. (19,2 proc.), inžineriją – 3 tūkst. (10 proc.) studentų. 

 

Kolegijų studentai pagal studijų formas
Mokslo metų pradžioje

Created with Highcharts 6.1.433 93833 93832 93132 93132 45232 45231 80731 80730 84730 84723 05623 05623 44123 44123 81923 81924 07524 07524 10224 10210 90310 9039 4989 4988 6558 6557 7327 7326 7456 745 Iš visoNuolatinės studijosIštęstinės studijos2018–20192019–20202020–20212021–20222022–2023010 00020 00030 00040 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kolegijų studentai pagal studijų sritį ir lytį
Mokslo metų pradžioje

 

2018–2019

2019–2020

2020–2021

2021–2022

2022–2023

Vyrai

Moterys

Vyrai

Moterys

Vyrai

Moterys

Vyrai

Moterys

Vyrai

Moterys

Iš viso pagal studijų sritis

15 226

18 712

14 497

18 434

14 055

18 397

13 719

18 088

13 439

17 408

Verslas ir administravimas

4 418

6 725

4 725

6 743

5 074

6 470

5 244

6 059

4 885

5 288

Sveikatos priežiūra

526

5 443

594

5 480

626

5 459

665

5 380

635

5 282

Švietimas

18

970

18

1 025

29

1 259

22

1 440

26

1 665

Socialinė gerovė

97

1 151

109

1 183

109

1 313

119

1 458

131

1 516

Menai

623

1 001

615

958

543

1 036

483

1 004

427

1 000

Teisė

545

662

550

677

468

660

444

682

378

630

Žemės ūkis

202

253

190

252

194

239

154

256

174

264

Architektūra ir statyba

1 517

301

1 361

252

1 360

259

1 304

256

1 228

254

Informacijos ir ryšio technologijos

1 085

151

1 214

161

1 358

187

1 383

220

1 534

239

Paslaugos asmenims

108

444

109

333

87

277

86

241

80

235

Kalbos

106

234

135

233

138

265

141

236

156

224

Gamyba ir perdirbimas

242

574

168

437

117

343

99

244

108

214

Žurnalistika ir informacija

20

122

32

128

47

163

68

196

67

208

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

4 624

252

3 801

194

3 209

149

2 919

136

2 940

153

Veterinarija

27

160

22

182

24

184

31

176

27

149

Transporto paslaugos

796

203

642

136

496

84

380

61

457

54

Miškininkystė

253

51

202

48

170

46

169

47

168

43

Socialiniai mokslai

11

9

6

13

10

14

14

13

21

15

Fiziniai mokslai

19

26

15

20

13

15

11

10

13

5

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kolegijų studentai pagal studijų sritį ir lytį 2022–2023 m.

Mokslo metų pradžioje

Created with Highcharts 6.1.4VyraiMoterysVerslas ir administravimasSveikatos priežiūraInžinerija ir inžinerinės profesijosInformacijos ir ryšio technologijosŠvietimasSocialinė gerovėArchitektūra ir statybaMenaiTeisėTransporto paslaugosŽemės ūkisKalbosGamyba ir perdirbimasPaslaugos asmenimsŽurnalistika ir informacijaMiškininkystėVeterinarijaSocialiniai mokslaiFiziniai mokslai05001 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 5008 0008 5009 0009 50010 00010 500

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kolegijų studentai pagal amžių
Mokslo metų pradžioje

Created with Highcharts 6.1.47 2717 2717 1997 1996 9976 9976 1006 1006 0576 0575 4455 4454 9294 9294 3224 3224 2664 2664 5854 58526 96526 96524 97324 97323 19323 19321 75821 75819 82619 82618 90118 90118 53618 53618 11318 11316 81816 81815 66215 6624 5864 5864 5234 5234 6884 6884 6974 6974 4454 4454 2544 2543 9533 9534 0154 0154 0874 0873 7103 7102 0982 0982 1922 1922 2382 2382 2622 2622 2412 2412 1942 1942 1392 1392 2182 2182 4322 4322 4532 4531 2971 2971 2931 2931 3311 3311 3481 3481 3701 3701 3931 3931 4121 4121 5541 5541 7511 7511 8931 8931 3331 3331 3051 3051 3251 3251 4061 4061 4941 4941 7511 7511 9621 9622 2302 2302 4532 4532 5442 54416–19 metų20–24 metų25–29 metų30–34 metų35–39 metų40 metų ir vyresni2013–20142014–20152015–20162016–20172017–20182018–20192019–20202020–20212021–20222022–202302 0004 0006 0008 00010 00012 00014 00016 00018 00020 00022 00024 00026 00028 00030 00032 00034 00036 00038 00040 00042 00044 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kolegijų studentai pagal lytį
Mokslo metų pradžioje

Created with Highcharts 6.1.433 93833 93832 93132 93132 45232 45231 80731 80730 84730 84715 22615 22614 49714 49714 05514 05513 71913 71913 43913 43918 71218 71218 43418 43418 39718 39718 08818 08817 40817 408 Iš visoVyraiMoterys2018–20192019–20202020–20212021–20222022–2023010 00020 00030 00040 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau kolegijų rodiklių:

Kolegijose studijuojantys užsienio piliečiai

Kolegijų dėstytojai

 

Universitetai

Nuotr. jeshoots.com

Lietuvos gyventojai – vieni iš labiausiai išsilavinusių Europoje

2022 m. 61 proc. 30–34 metų amžiaus gyventojų turėtų aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą. Ši dalis pastarąjį dešimtmetį išlaiko nuoseklaus didėjimo tendenciją ir yra viena aukščiausių Europos Sąjungoje. 2022–2023 mokslo metų pradžioje šalies universitetuose studijavo 71,5 tūkst. studentų, palyginti su 2021–2022 mokslo metais, jų skaičius beveik nepakito. Bakalauro studijose studijavo 41,7 tūkst. (58,4 proc.) visų universitetų studentų.

2022 m. universitetai parengė 15,6 tūkst. aukštojo mokslo specialistų. Bakalauro laipsnis suteiktas 7,7 tūkst. absolventų, 6,6 tūkst. – magistro, 356 – mokslo ar meno daktaro laipsniai, 901 absolventas, baigę profesines studijas, įgijo profesinę kvalifikaciją (428 baigė rezidentūrą, 473 – pedagogines studijas).

Be to, 34 absolventai baigė doktorantūros studijas mokslinių tyrimų institutuose ir įgijo mokslo daktaro laipsnį.

Daugiausia universitetai parengė verslo ir administravimo (2,3 tūkst., arba 15,2 proc. visų absolventų), inžinerijos (1,5 tūkst.), sveikatos mokslų (2,3 tūkst.), socialinių mokslų (1,6 tūkst.) specialistų.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Universitetų studentai
Mokslo metų pradžioje

Created with Highcharts 6.1.4104 923104 92398 87298 87293 52493 52487 79787 79782 34582 34577 32177 32173 01173 01171 89571 89571 56671 56671 50671 5062013–20142014–20152015–20162016–20172017–20182018–20192019–20202020–20212021–20222022–202360 00070 00080 00090 000100 000110 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Universitetų studentai pagal pakopas
Mokslo metų pradžioje

Created with Highcharts 6.1.470 73270 73266 42666 42662 31462 31457 65157 65152 66352 66347 81147 81143 72943 72942 22642 22641 63541 63541 79041 7908 8258 8258 6118 6118 4778 4778 4148 4148 5128 5128 5738 5738 6088 6088 8828 8828 9538 9539 0179 01715315334634633933931731737237242942947047049349359659653453421 15121 15119 45319 45318 23618 23617 33617 33616 72216 72216 47916 47916 12516 12516 23416 23416 36416 36416 12416 1241 8761 8761 8631 8631 8841 8841 8371 8371 8421 8421 8181 8181 8581 8581 8881 8881 9051 9051 9261 9262 4252 4252 3672 3672 4442 4442 4262 4262 4192 4192 3882 3882 3652 3652 3352 3352 2452 2452 2422 242Bakalauro studijosVientisosios studijosProfesinės studijosMagistratūros studijosRezidentūraDoktorantūra2013–20142014–20152015–20162016–20172017–20182018–20192019–20202020–20212021–20222022–202305 00010 00015 00020 00025 00030 00035 00040 00045 00050 00055 00060 00065 00070 00075 00080 00085 00090 00095 000100 000105 000110 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Universitetų studentai pagal finansavimo pobūdį

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Šalies universitetuose visą studijų programą studijavo 9,4 tūkst. užsienio piliečių. Daugiausia tarp universitetuose studijuojančių užsieniečių yra Azijos šalių piliečių – 35,4 proc., Europos Sąjungos šalių piliečių – 18,6 proc., 28 proc. – kitų Europos šalių, 8,4 proc. – Afrikos šalių piliečių.

 

Užsieniečiai, studijuojantys Lietuvos universitetuose, pagal pilietybę 2022–2023 m.
Mokslo metų pradžioje

Created with Highcharts 6.1.43 3883 38880280220920912123 3563 3561 7651 76556956946746711511590908585808074746161444442422626222219191616151515151414131311117777663322222222AzijaAfrikaAmerikaAustralija, Okeanija ir kt.Europa Europos SąjungaVokietijaŠvedijaItalijaPrancūzijaSuomijaLenkijaLatvijaIspanijaJungtinė KaralystėAirijaRumunijaPortugalijaKiprasGraikijaEstijaNyderlandaiAustrijaDanijaVengrijaBelgijaBulgarijaKroatijaSlovėnijaČekijaLiuksemburgasMaltaSlovakija01 0002 0003 0004 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Lietuvos universitetų studentai, per mokslo metus gilinę žinias užsienyje

Created with Highcharts 6.1.43 2253 2253 3743 3742 4422 4421 4391 4392 5302 5302 2242 2242 3822 3821 8851 8851 1131 1131 8501 850568568564564265265187187304304551551539539343343157157376376 Iš viso pagal išvykimo studijuoti pobūdįES programaKiti tarptautiniai mainaiSavo iniciatyva2017–20182018–20192019–20202020–20212022–202301 0002 0003 0004 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Aukštojo mokslo veiklos darbuotojų darbo užmokestis
Paskutinio metų ketvirčio duomenys

Created with Highcharts 6.1.4EUR890,1890,1926,8926,8910,2910,2974,9974,91 078,11 078,11 323,61 323,61 940,81 940,82 224,02 224,02 284,42 284,42 663,22 663,2679,0679,0706,9706,9695,1695,1746,2746,2828,1828,11 005,91 005,91 192,61 192,61 364,11 364,11 402,91 402,91 618,51 618,5BrutoNeto2013K4 2014K4 2015K4 2016K4 2017K4 2018K4 2019K4 2020K4 2021K4 2022K4 5001 0001 5002 0002 5003 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau universitetų rodiklių:

Universitetų studentai pagal studijų sritis ir lytį

Universitetų dėstytojai


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.