Lietuvos švietimas ir kultūra
(2023 m. leidimas)

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

 

Nuotr. Stephen Andrews

Lietuvoje ankstyvasis ugdymas skirstomas į dvi dalis – ikimokyklinį ugdymą ir privalomą priešmokyklinį ugdymą. Ikimokyklinio ugdymo programa skirta vaikams nuo gimimo iki jie pradeda lankyti priešmokyklinio ugdymo programą.

Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kuriam kalendoriniais metais sueina šešeri metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Vienų metų priešmokyklinio ugdymo programą vykdo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklos ar kitas švietimo teikėjas. Ikimokyklinį ugdymą teikia valstybės, savivaldybės darželiai, privatūs teikėjai.

2022–2023 mokslo metų pradžioje šalyje veikė 715 ikimokyklinio ugdymo įstaigų (mieste – 621, kaime – 94) ir 426 bendrojo ugdymo mokyklų įsteigtos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės. Ikimokyklinio ugdymo įstaigose buvo ugdoma 125,2 tūkst. vaikų, bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupėse buvo ugdoma 10,5 tūkst. vaikų. Iš viso ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvavo 82,7 proc. 1–6 metų amžiaus vaikų.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankė 26,5 tūkst. 1–2 metų amžiaus vaikų, arba 54 proc. šio amžiaus vaikų. Vaikų priežiūros lopšelių grupes lankė 106 vienų metų neturintys vaikai (2021 m. – 58 vaikai).

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius

       Tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių skaičius

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2022 m. šalyje šimtui vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas, vidutiniškai teko 107 vietos (2021 m. – 110). Tik dvejose savivaldybėse vietų ikimokyklinio ugdymo įstaigose buvo mažiau nei jas lankančių vaikų: Vilkaviškio r. sav. – 97, Zarasų r. sav. – 98. Mieste šimtui vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas, vidutiniškai teko 106 vietos, kaime – 113.

 

Vaikai, dalyvaujantys ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme

Created with Highcharts 6.1.4Proc.31,933,135,036,841,444,044,044,252,554,184,884,886,186,187,087,087,987,988,288,288,788,789,189,190,390,395,895,894,994,966,766,768,368,369,669,670,470,472,172,173,873,874,474,475,675,682,882,882,782,71–2 metų3–6 metų1–6 metų ir vyresni20132014201520162017201820192020202120220255075100

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kasmet daugėja nevalstybinių ikimokyklinio ugdymo įstaigų. 2022 m. šalyje buvo 175 nevalstybinės ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kurias lankė 10,9 tūkst. vaikų (2021 m. – 169 įstaigos ir 10,2 tūkst. vaikų). Vaikų skaičius nevalstybinėse įstaigose, palyginti su 2018 m., padidėjo 1,3 karto.

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius pagal jų steigėjus

Created with Highcharts 6.1.473173971672071533222589590559549538139146155169175 Iš visoValstybėSavivaldybėPrivatus asmuo201820192020202120220200400600800

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių skaičius pagal įstaigų steigėjus

Created with Highcharts 6.1.4120 855121 717122 583124 028125 207769802794857863112 324112 314112 687112 962113 4257 7628 6019 10210 20910 919 Iš visoValstybėSavivaldybėPrivatus asmuo20182019202020212022014 00028 00042 00056 00070 00084 00098 000112 000126 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigose 2022–2023 m. m. pradžioje dirbo 15,6 tūkst. pedagoginių darbuotojų. Aukštąjį išsilavinimą turėjo 75,4 proc. pedagoginių darbuotojų.

 


Daugiau ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo rodiklių:

Įstaigos ir ugdytiniai

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų, turinčių specialios paskirties ugdymo grupes, skaičius

Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai, integruoti į ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendrosios paskirties grupes

Vietų skaičius, tenkantis 100-ui vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagoginių darbuotojų skaičius