Verslas Lietuvoje
(2020 m. leidimas)

Finansų ir draudimo veikla

 

Nuotr. iš Pixabay.com

2018 m. šalyje finansinę ir draudimo veiklą vykdė 921 įmonė. Šiose įmonėse dirbo 18 075 dirbantieji. Per metus įmonių skaičius padidėjo 3,3 proc., dirbančiųjų skaičius – 3,6 proc. Finansinių įmonių sukurta pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis sudarė 1,1 mlrd. EUR, t. y. 93 mln. EUR, arba 9 proc. daugiau nei 2017 m.


Finansinės ir draudimo veiklos įmonių (įskaitant individualiąsias) skaičius 2009–2018 m.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Dirbančiųjų ir samdomųjų darbuotojų skaičius 2009–2018 m.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Algos ir atlyginimai 2009–2018 m.

   Tūkst. EUR

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pridėtinė vertė 2009–2018 m.
To meto kainomis

   Tūkst. EUR

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

__________________________

Daugiau:

Finansinės ir draudimo veiklos įmonių rodikliai pagal ekonominės veiklos rūšis