Verslas Lietuvoje
(2020 m. leidimas)

Žemės ūkis

 

Nuotr. iš Pixabay.com

Bendroji žemės ūkio produkcija to meto kainomis žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse 2019 m. sudarė 725,9 mln. EUR. Gyvulininkystės produkcija sudarė 428,3 mln. EUR ir, palyginti su 2018 m., padidėjo 7,3 proc. Augalininkystės produkcija sudarė 297,6 mln. EUR (18 proc. daugiau nei 2018 m.). Augalininkystės produkcijos augimą lėmė gausesnis žemė ūkio augalų derlius ir augusios žemės ūkio produktų supirkimo kainos.


Bendroji žemės ūkio produkcija žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse 2010–2019 m.
To meto kainomis

   Mln. EUR

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Žemės ūkio bendrovių (įmonių) pardavimo pajamos 2019 m. sudarė 1,3 mlrd. EUR ir, palyginti su 2018 m., didėjo 9 proc. Kitos (netipinės) veiklos pajamos didėjo 7,6 proc. ir sudarė 61,2 mln. EUR

Žemės ūkio bendrovių (įmonių) bendrasis pelnas 2019 m. sudarė 128,8 mln. EUR ir, palyginti su 2018 m., padidėjo 4,6 proc. Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą sudarė 5,9 mln. EUR nuostolio.

Žemės ūkio bendrovių (įmonių) pardavimo sąnaudos 2019 m., palyginti su 2018 m., didėjo 9,6 proc. ir sudarė 1,2 mlrd. EUR. Kitos (netipinės) veiklos sąnaudos 2019 m. sudarė 34,9 mln. EUR.


Žemės ūkio bendrovių (įmonių) pardavimo pajamos 2014–2019 m.

   Tūkst. EUR

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Žemės ūkio bendrovių (įmonių) pelnas 2014–2019 m.

   Tūkst. EUR

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Žemės ūkio bendrovių (įmonių) sąnaudos 2014–2019 m.

   Tūkst. EUR

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų  ieškokite Statistikos terminų žodyne.