Verslas Lietuvoje
(2020 m. leidimas)

Įžanga

 

Nuotr. iš Pixabay.com

Verslas – visos ekonomikos variklis, jo sėkmė priklauso nuo gero planavimo, rinkos išmanymo ir įvairių ekonomikos procesų suvokimo. Kol viešojoje erdvėje vyksta diskusijos – ar lietuviai yra verslūs, Lietuvos statistikos departamentas pataria remtis statistika. Pristatome išsamią Lietuvos verslo apžvalgą.

2019 m. šalyje veikė 267,4 tūkst. įmonių – po vieną įmonę teko dešimčiai gyventojų. Per dešimtmetį įmonių skaičius išaugo du kartus. Individualia veikla užsiima 176,7 tūkst. asmenų, arba 8 proc. pilnamečių šalies gyventojų. Sparčiai daugėja mažųjų bendrijų.

Lietuvoje daugiausia veikia mažos, iki 9 dirbančiųjų turinčios, įmonės. Jos įdarbina 41 proc. dirbančiųjų versle. Didžioji dauguma įmonių užsiima prekyba.

Šalies verslas per 2019 metus sukūrė 74 proc. visos šalies bendrosios pridėtinės vertės. Didžiausią dalį sukūrė apdirbamosios gamybos, didmeninės ir mažmeninės prekybos sektoriai. Sparčiai augo statybos, transporto ir saugojimo, informacijos ir ryšių bei administracinės ir aptarnavimo veiklos įmonių sukurta pridėtinė vertė.

Pridėtinę vertę sukuria ne tik Lietuvos, bet ir užsienio įmonės. Jų sukauptosios investicijos per 2019 metus padidėjo 9,5 proc. ir siekė 18,6 mlrd. EUR.

Leidinyje pateikiami įmonių „išgyvenimo“ rodikliai. Iki 2019 m. nepertraukiamai veikė tik viena iš dešimties įmonių, įsteigtų prieš dešimtmetį.

Analizuojant verslo aplinką, verta pastebėti, kad per dešimtį metų (2019 m., palyginti su 2009 m.) vartojimo prekių ir paslaugų kainos padidėjo 18,4 proc. Didžiausia – 4,5 proc. – vidutinė metinė infliacija buvo užfiksuota 2009 m., o defliacija – (–0,9 proc.) tik 2015 m. Vidutinis bruto darbo užmokestis per šį laikotarpį privačiame sektoriuje padidėjo 82 proc.

Leidinyje „Verslas Lietuvoje“ taip pat apžvelgiama gamybos, paslaugų, statybos ir prekybos įmonių statistika. Pirmą kartą į verslo apžvalgą įtrauktos ir žemės ūkio bendrovės.

Susipažinkite su Lietuvos verslu. Jei kiltų klausimų ar turėtumėte pasiūlymų, kviečiame kreiptis į Lietuvos statistikos departamento Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyrių el. paštu info@stat.gov.lt.


Gero naršymo leidinyje!

 

Leidinio PDF versija (2020 m. leidimas)