Verslas Lietuvoje
(2020 m. leidimas)

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

 

Nuotr. iš Pixabay.com

Bruto darbo užmokestis šalies ūkyje per 2019 metus padidėjo 8,8 proc.

2019 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje, įskaitant individualiąsias įmones, sudarė 1 296,4 EUR. Pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje, palyginti su 2018 m., padidėjo 8,8 proc.: viešajame sektoriuje jis sudarė 1 370 EUR ir buvo 12,3 proc. didesnis, privačiajame – 1 264,5 EUR ir buvo 7,3 proc. didesnis.

Per metus vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje, pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką, padidėjo visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuo 5,1 proc. (transporto ir saugojimo veikloje) iki 13,5 proc. (žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo veikloje).

Vidutinis mėnesinis neto (atskaičius darbuotojo mokesčius) darbo užmokestis šalies ūkyje sudarė 822,1 EUR ir, palyginti su 2018 m., padidėjo 14,2 proc.: viešajame sektoriuje jis sudarė 864,4 EUR ir buvo 17,6 proc. didesnis, privačiajame – 803,8 EUR ir buvo 12,7 proc. didesnis.

Realusis darbo užmokestis 2019 m., palyginti su 2018 m., šalies ūkyje padidėjo 11,6 proc.: viešajame sektoriuje – 15 proc., privačiajame – 10,2 proc.

Darbo užmokesčio pokyčiams įtakos turėjo nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioję mokesčių sistemos pakeitimai: padidintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis, padidinta minimalioji mėnesinė alga, patikslinta nauja valstybės tarnautojų darbo užmokesčio sistema, pasikeitusi neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka ir kitos priežastys.


Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio¹ pokytis šalies ūkyje 2010–2019 m.

   Proc.
__________________________

¹ Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai. Bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto. Darbo užmokesčio pokytis paskaičiuotas pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio¹ pokytis pagal sektorius 2010–2019 m.
Palyginti su ankstesniais metais

   Proc.
__________________________

¹ Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai. Bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto. Darbo užmokesčio pokytis paskaičiuotas pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vartotojų kainų ir realaus darbo užmokesčio indeksai 2013–2019 m.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

__________________________

Daugiau:

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis šalies ūkyje pagal ekonominės veiklos rūšis 2013–2019 m.


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų  ieškokite Statistikos terminų žodyne.