Verslas Lietuvoje
(2020 m. leidimas)

Veikiančios įmonės
(be žemės ūkio, finansų ir draudimo veiklų)

 

Nuotr. iš Pixabay.com


   Veikiančios įmonės

   Pagrindiniai nefinansinių įmonių struktūriniai rodikliai 

   Įmonių rodikliai pagal veiklos vykdymo vietą

   Įmonių veiklos produktyvumas    

    Veikiančios įmonės


Išankstiniais duomenimis, 2019 m. šalyje ekonominę veiklą vykdė 267,4 tūkst. įmonių. Per metus įmonių skaičius padidėjo 3,2 proc., per 10 metų jų skaičius išaugo 2 kartus. Dauguma įmonių (21 proc.) vykdė prekybos veiklą, beveik 13 proc. – teikė profesines, mokslo ir technines paslaugas verslui, 12 proc. – užsiėmė statybų veikla, po beveik 8 proc. – transporto ir saugojimo bei apdirbamosios gamybos veikla.

Daugiausia – 94,3 proc. – nefinansinių įmonių sudarė labai mažos (0–9 dirbantieji) įmonės. Mažos įmonės (10–49 dirbantieji) sudarė 4,7 proc., vidutinės (50–249 dirbantieji) – 0,9 proc., didelės (250 ir daugiau dirbančiųjų) – 0,1 proc.


Veikiančios įmonės 2010–2019 m.

Created with Highcharts 6.1.4 Visos įmonės0–9 darbuotojai10–19 darbuotojų20–49 darbuotojai50–249 darbuotojai250 ir daugiau darbuotojų201020112012201320142015201620172018¹2019*050 000100 000150 000200 000250 000300 000

__________________________
¹ Duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.
* Išankstiniai duomenys.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Veikiančios įmonės pagal ekonominės veiklos rūšis 2019 m.*

Created with Highcharts 6.1.4GMFLHCS95–S96PRNJIQA02–A03DEB02 5005 0007 50010 00012 50015 00017 50020 00022 50025 00027 50030 00032 50035 00037 50040 00042 50045 00047 50050 00052 50055 00057 50060 000

__________________________
* Išankstiniai duomenys.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Didžiąją dalį – du trečdalius (66,1 proc.) – nefinansinių įmonių sudarė fiziniai asmenys, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą ar patentą, ketvirtadalį (25,3 proc.) – uždarosios akcinės bendrovės. Per metus fizinių asmenų, vykdančių individualią veiklą, skaičius išaugo 7,9 tūkst., arba 4,7 proc., per 10 metų – 2,7 karto; uždarųjų akcinių bendrovių skaičius padidėjo 415 įmonių, arba 0,6 proc., per 10 metų – 44 proc.


Veikiančios įmonės pagal teisinę formą 2010–2019 m.

Įmonių teisinė forma

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018¹

2019*

Visos įmonės

131 849

148 468

167 116

182 505

209 534

224 623

235 043

248 519

259 147

267 405

Fiziniai asmenys, vykdantys individualią veiklą

64 541

79 722

95 295

106 049

126 864

139 127

148 389

160 836

168 784

176 716

Uždarosios akcinės bendrovės

46 984

50 026

53 419

57 031

62 829

65 058

66 477

66 614

67 302

67 717

Individualiosios įmonės

18 372

16 741

16 175

15 620

14 879

13 938

12 608

11 886

11 161

10 541

Mažosios bendrijos

244

1 858

3 226

4 149

5 073

6 313

8 907

9 769

Viešosios įstaigos

949

1 016

1 048

1 023

815

1 446

1 609

2 017

2 211

1 904

Akcinės bendrovės

319

299

284

283

282

283

266

251

233

220

Užsienio įmonių filialai

117

129

139

140

148

146

171

181

185

193

Kooperatinės bendrovės

174

178

174

173

174

173

160

151

142

144

Žemės ūkio bendrovės

98

93

88

87

95

93

90

88

87

81

Tikrosios ūkinės bendrijos

120

106

99

96

87

83

77

71

67

66

Komanditinės ūkinės bendrijos

38

36

35

34

31

29

27

27

27

25

Savivaldybės įmonės

44

38

35

31

28

27

25

25

23

20

Valstybės įmonės

93

84

81

80

76

71

71

59

18

9

__________________________
¹ Duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.
* Išankstiniai duomenys.
– Tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo.


 

   Pagrindiniai nefinansinių įmonių struktūriniai rodikliai 


Nefinansinėse įmonėse dirbo 1 mln. 107 tūkst. dirbančiųjų, iš jų 962,2 tūkst. – samdomų darbuotojų. Per metus dirbančių asmenų padaugėjo 30,2 tūkst., arba 2,8 proc. Vidutiniškai darbdavio išlaidos darbuotojo dirbtai valandai sudarė 9,1 EUR, arba 8,2 proc. daugiau nei prieš metus. Daugiausia – 16,2 EUR – dirbta valanda kainavo informacijos ir ryšių veiklos įmonėse, mažiausiai – 5,6 EUR – kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymo bei asmenų aptarnavimo veiklos įmonėse.

Per 10 metų nefinansinėse įmonėse dirbančių asmenų skaičius padidėjo 34 proc., apyvarta išaugo 91 proc., o pridėtinės vertės gamybos sąnaudomis – beveik 2,5 karto.


Dirbančių asmenų skaičius 2010–2019 m.

Created with Highcharts 6.1.4 Visos įmonės0–9 darbuotojai10–19 darbuotojų20–49 darbuotojai50–249 darbuotojai250 ir daugiau darbuotojų201020112012201320142015201620172018¹2019*0250 000500 000750 0001 000 0001 250 000

__________________________
¹ Duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.
* Išankstiniai duomenys.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Dirbančių asmenų skaičius pagal lytį ir ekonominės veiklos rūšis 2019 m.*

Created with Highcharts 6.1.4VyraiMoterysGCHFMNIJLQS95–S96PREDA02–A03B010 00020 00030 00040 00050 00060 00070 00080 00090 000100 000110 000120 000130 000140 000150 000160 000170 000180 000190 000200 000210 000220 000230 000240 000250 000

__________________________
* Išankstiniai duomenys.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


__________________________

Daugiau:

Nefinansinių įmonių darbuotojai

 

2019 m. įmonių apyvarta siekė beveik 101 mlrd. EUR ir, palyginti su 2018 m., padidėjo 6,3 mlrd. EUR, arba 6,6 proc. Įmonių sukurta pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis sudarė 24 mlrd. EUR, t. y. 2,3 mlrd. EUR, arba 10,8 proc. daugiau nei 2018 m.

Per 10 metų nefinansinių įmonių apyvarta išaugo 91 proc.


Apyvarta 2010–2019 m.

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst. EUR Visos įmonės0–9 darbuotojai10–19 darbuotojų20–49 darbuotojai50–249 darbuotojai250 ir daugiau darbuotojų201020112012201320142015201620172018¹2019*025 000 00050 000 00075 000 000100 000 000125 000 000

__________________________
¹ Duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.
* Išankstiniai duomenys.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Apyvarta pagal ekonominės veiklos rūšis 2019 m.*

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst. EURGCHFJMNDLIRQEA02–A03S95–S96PB02 000 0004 000 0006 000 0008 000 00010 000 00012 000 00014 000 00016 000 00018 000 00020 000 00022 000 00024 000 00026 000 00028 000 00030 000 00032 000 00034 000 00036 000 00038 000 00040 000 00042 000 00044 000 000

__________________________
* Išankstiniai duomenys.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Daugiausia (31 proc.) dirbančių asmenų dirbo labai mažose įmonėse ir sukūrė mažiausią (19 proc.) visų nefinansinių įmonių pridėtinės vertės gamybos sąnaudomis dalį. Didelių įmonių dirbantieji sudarė 26 proc. dirbančiųjų, o jų sukuriama pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis – beveik 35 proc.

Per 10 metų nefinansinių įmonių sukuriama pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis išaugo beveik 1,5 karto.


Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis 2010–2019 m.

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst. EUR Visos įmonės0–9 darbuotojai10–19 darbuotojų20–49 darbuotojai50–249 darbuotojai250 ir daugiau darbuotojų201020112012201320142015201620172018¹2019*05 000 00010 000 00015 000 00020 000 00025 000 000

__________________________
¹ Duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.
* Išankstiniai duomenys.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis pagal ekonominės veiklos rūšis 2019 m.*

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst. EURCGHFJMNLDIQEA02–A03RPS95–S96B0250 000500 000750 0001 000 0001 250 0001 500 0001 750 0002 000 0002 250 0002 500 0002 750 0003 000 0003 250 0003 500 0003 750 0004 000 0004 250 0004 500 0004 750 0005 000 0005 250 0005 500 0005 750 0006 000 000

__________________________
* Išankstiniai duomenys. 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 


Daugiau:

   Įmonių rodikliai pagal veiklos vykdymo vietą


 

   Įmonių veiklos produktyvumas

 

2019 m. vidutiniškai per dirbtą valandą uždirbta 68,2 EUR apyvartos. Per metus ši suma padidėjo 4,6 proc., o per 10 m. – 49,2 proc. Vienas sąlyginis darbuotojas (perskaičiavus į visą darbo dieną dirbantį) vidutiniškai per metus uždirbo 118 tūkst. EUR apyvartos. Per metus sąlyginio darbuotojo uždirbtos pajamos padidėjo 4,4 proc., o per 10 m. – 48 proc.


Apyvarta vienam sąlyginiam darbuotojui 2010–2019 m. 

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst. EUR Visos įmonės0–9 darbuotojai10–19 darbuotojų20–49 darbuotojai50–249 darbuotojai250 ir daugiau darbuotojų2010201120122013201420152016201720182019050100150

__________________________
¹ Duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.
* Išankstiniai duomenys.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Apyvarta vienam sąlyginiam darbuotojui pagal ekonominės veiklos rūšis 2019 m.* 

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst. EURDGRL A–SCJHBFMA02–A03S95–S96ENPQI0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260

__________________________
* Išankstiniai duomenys.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2019 m. vidutiniškai per dirbtą valandą sukurta 16,2 EUR pridėtinės vertės gamybos sąnaudomis. Per metus ši suma padidėjo 8,7 proc., o per 10 metų – beveik 93 proc. Vienas sąlyginis darbuotojas (perskaičiuotas į visą darbo dieną dirbantį) vidutiniškai per metus sukūrė 28,1 tūkst. EUR pridėtinės vertės gamybos sąnaudomis. Per metus sąlyginio darbuotojo uždirbta pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis padidėjo 8,5 proc., o per 10 metų – 91 proc.

Labai mažų įmonių darbuotojų per valandą sukurta pridėtinės vertė siekė 18,8 EUR, didelių įmonių – 17,8 EUR.


Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis vienam sąlyginiam darbuotojui 2010–2019 m.

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst. EUR Visos įmonės0–9 darbuotojai10–19 darbuotojų20–49 darbuotojai50–249 darbuotojai250 ir daugiau darbuotojų201020112012201320142015201620172018¹2019*010203040

__________________________
¹ Duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.
* Išankstiniai duomenys.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Daugiausia – 48,7 EUR – pridėtinės vertės per valandą sukurta nekilnojamojo turto operacijų veikloje; 38,1 EUR pridėtinės vertė sukurta elektros, dujų ir garo tiekimo veikloje, 27 EUR – informacijos ir ryšių veiklos įmonėse, mažiausiai – 8,1 EUR – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklos įmonėse.


Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis vienam sąlyginiam darbuotojui pagal ekonominės veiklos rūšis 2019 m.*

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst. EURLDJBMR A–SEHCS95–S96GQPA02–A03FNI05101520253035404550556065707580859095

__________________________
* Išankstiniai duomenys.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


__________________________

Daugiau:

Apyvarta per darbuotojo dirbtą valandą

Apyvarta per darbuotojo dirbtą valandą pagal ekonominės veiklos rūšis

Apyvarta per darbuotojo dirbtą valandą pagal įmonių dydžio grupes 

Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis per darbuotojo dirbtą valandą

Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis per darbuotojo dirbtą valandą pagal ekonominės veiklos rūšis

Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis per darbuotojo dirbtą valandą pagal įmonių dydžio grupes 

 

2019 m. du trečdaliai (65,8 proc.) įmonių dirbo pelningai, o jų uždirbtas pelnas sudarė 7 mlrd. EUR. Likusios įmonės dirbo nuostolingai ir jų nuostolis sudarė 1,3 mlrd. EUR. Per metus pelningų įmonių dalis padidėjo 1,4 procentinio punkto, o jų pelnas išaugo 14,5 proc. Patirtas nuostolis beveik nepakito.


Pelningos ir nuostolingos įmonės 2010–2019 m.¹

   Proc.
__________________________
¹ Be individualiųjų įmonių ir fizinių asmenų, vykdančių ekonominę veiklą.
  2018 m. duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.
  2019 m. duomenys išankstiniai.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pelningų įmonių pelnas, nuostolingų įmonių nuostolis 2010–2019 m.¹

   Tūkst. EUR__________________________
¹ Be individualiųjų įmonių ir fizinių asmenų, vykdančių ekonominę veiklą.
  2018 m. duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.
  2019 m. duomenys išankstiniai

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2019 m. įmonių grynasis pelningumas siekė 5,3 proc., t. y. vidutiniškai 5,3 EUR teko 100 EUR pajamų. Pelningiausiai dirbo nekilnojamojo turto operacijų veiklos įmonės, kurių grynasis pelningumas siekė 31,3 proc.


Įmonių pelningumas 2010–2019 m.¹

   Proc.__________________________
¹ Be individualiųjų įmonių ir fizinių asmenų, vykdančių ekonominę veiklą.
  2018 m. duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.
  2019 m. duomenys išankstiniai

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

__________________________

Daugiau:

Įmonių pelningumas pagal ekonominės veiklos rūšis

Įmonių mokumo ir likvidumo rodikliai

Įmonių turto panaudojimo efektyvumo rodikliai

Įmonių veiklos vertinimo rodikliai (kvartiliai ir mediana)


Ekonominės veiklos rūšys

A02–A03

Miškininkystė ir žuvininkystė

B

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

C

Apdirbamoji gamyba

D

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

E

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

F

Statyba

G

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

H

Transportas ir saugojimas

I

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

J

Informacija ir ryšiai

L

Nekilnojamojo turto operacijos

M

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

N

Administracinė ir aptarnavimo veikla

P

Švietimas

Q

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

R

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

S95–S96

Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas; kita asmenų aptarnavimo veikla


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų  ieškokite Statistikos terminų žodyne.