Verslas Lietuvoje
(2020 m. leidimas)

Individualios įmonės

 

Nuotr. iš Pixabay.com

2019 m. veiklą vykdė 10,6 tūkst. individualiųjų įmonių ir jose dirbo 40,7 tūkst. asmenų. Įmonių skaičius kasmet mažėjo, palyginti su 2018 m. – sumažėjo 5,5 proc., o per 10 metų – 42,7 proc. Panašiu tempu mažėjo ir dirbančiųjų skaičius. Jų uždirbtos pajamos sudarė 1,6 mlrd. EUR ir, palyginti su ankstesniais metais, sumažėjo 2,1 proc., per 10 metų – 11,1 proc.


Individualių įmonių ir jose dirbančių asmenų skaičius 2010–2019 m.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Individualių įmonių skaičius pagal ekonominės veiklos rūšis 2019 m.

Created with Highcharts 6.1.4GMHCQIFS95–S96LA02–A03JNPRDEB02004006008001 0001 2001 4001 6001 8002 0002 2002 4002 6002 8003 0003 2003 4003 6003 8004 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Individualių įmonių dirbančių asmenų skaičius pagal ekonominės veiklos rūšis 2019 m.

Created with Highcharts 6.1.4GCHIQMFA02–A03S95–S96LNJPREDB01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 00010 00011 00012 00013 00014 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Individualių įmonių pajamos, sąnaudos ir pelnas

   Tūkst. EUR

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Ekonominės veiklos rūšys

A02–A03

Miškininkystė ir žuvininkystė

B

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

C

Apdirbamoji gamyba

D

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

E

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

F

Statyba

G

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

H

Transportas ir saugojimas

I

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

J

Informacija ir ryšiai

L

Nekilnojamojo turto operacijos

M

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

N

Administracinė ir aptarnavimo veikla

P

Švietimas

Q

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

R

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

S95–S96

Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas; kita asmenų aptarnavimo veikla