Verslas Lietuvoje
(2020 m. leidimas)

Statyba

 

Nuotr. iš Pixabay.com

2019 m. šalyje leista statyti 15 374 būstus gyvenamuosiuose namuose, kurių naudingasis plotas sudaro 1,5 mln. m². Leistų statyti naujų būstų skaičius, palyginti su 2018 m., sumažėjo 7,1 proc., leistų statyti būstų naudingasis plotas − 6,3 proc.


Leistų statyti būstų skaičius 2010–2019 m.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2019 m. šalyje leistų statyti naujų negyvenamųjų pastatų bendrasis plotas sudaro 1,6 mln. m², t. y. 3,9 proc. mažiau nei 2018 m. Daugiausia pagal bendrąjį plotą leista statyti pramoninių pastatų ir sandėlių (42,6 proc.) bei įstaigų pastatų (20,7 proc.).


Leistų statyti naujų negyvenamųjų pastatų plotas 2010–2019 m.

   Tūkst. m²

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2019 m. baigti statyti nauji 12 577 būstai, kurių naudingasis plotas – 1,3 mln. m². Baigtų statyti naujų būstų skaičius, palyginti su 2018 m., padidėjo 3,1 proc., o būstų naudingasis plotas sumažėjo 0,1 proc. Šalyje vyravo individualiųjų namų statyba: 56,2 proc. visų pastatytų būstų buvo individualiuose namuose, daugiabučiuose – 43,8 proc.


Baigtų statyti būstų skaičius 2010–2019 m.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2019 m. šalyje baigtų statyti naujų negyvenamųjų pastatų bendrasis plotas sudarė 1,1 mln. m², t. y. 13,2 proc. daugiau nei 2018 m. Daugiausia pagal bendrąjį plotą baigta statyti pramoninių pastatų ir sandėlių (506,8 tūkst. m²) bei įstaigų pastatų (155 tūkst. m²).


Baigtų statyti naujų negyvenamųjų pastatų plotas 2010–2019 m.

   Tūkst. m²

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2019 m. šalyje pradėti statyti nauji 9 858 būstai, iš jų 51,8 proc. – daugiabučiuose namuose. Pradėtų statyti naujų būstų naudingasis plotas sudaro 891,7 tūkst. m². Pradėtų statyti naujų būstų skaičius, palyginti su 2018 m., sumažėjo 31,5 proc., o būstų naudingasis plotas − 28,7 proc.


Pradėtų statyti būstų skaičius 2014–2019 m.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2019 m. šalyje pradėtų statyti naujų negyvenamųjų pastatų bendrasis plotas sudaro 1,1 mln. m², t. y. 13 proc. mažiau nei 2018 m. Daugiausia pagal bendrąjį plotą pradėta statyti naujų pramoninių pastatų ir sandėlių (477,7 tūkst. m².) bei įstaigų pastatų (240 tūkst. m²).


Pradėtų statyti naujų negyvenamųjų pastatų plotas 2014–2019 m.

   Tūkst. m²

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Statistinė informacija apie atliktus statybos darbus parengta naudojant statybos įmonių trumpojo laikotarpio statistinio tyrimo duomenis.

Per 2019 m. statybos įmonės šalyje ir užsienyje atliko darbų už 3,8 mlrd. EUR, tai 9,2 proc. palyginamosiomis kainomis daugiau nei 2018 m.

2019 m. šalyje statybos darbų atlikta 8,3 proc., o užsienyje – 17,6 proc. daugiau nei 2018 m. palyginamosiomis kainomis.


Šalyje ir užsienyje atliktų statybos darbų indeksai 2010–2019 m.
Palyginti su ankstesniu laikotarpiu, 2015 m. – 100

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Per metus (2019 m. gruodį, palyginti su 2018 m. gruodžiu) statybos sąnaudų elementų kainos padidėjo 3,1 proc. Tai lėmė vidutinio valandos bruto darbo užmokesčio (7,5 proc.), statybinių medžiagų ir gaminių kainų (1,4 proc.) bei mašinų ir mechanizmų darbo valandos kainos (2,1 proc.) padidėjimas.

Iš statinių per metus daugiausia – 3,9 proc. – pabrango gyvenamųjų pastatų statyba. Pastatų remontas pabrango 3,6 proc.


Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai per metus
Palyginti su praėjusių metų atitinkamu mėnesiu

   Proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Statybos sąnaudų elementų metiniai kainų pokyčiai 2010–2019 m.
Ataskaitinių metų gruodžio mėn., palyginti su ankstesnių metų gruodžio mėn.

   Proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Statistinė informacija apie statybos įmonių įvykusius, esamus arba būsimus ekonominius įmonės veiklos pokyčius, pasitikėjimo rodiklį, apibūdinantį statybos veiklos pokyčius ir tendencijas parengta naudojant statybos įmonių statistinio tyrimo, kitaip dar vadinamo verslo nuomonių tyrimu, duomenis. Statistinis tyrimas yra skirtas trumpalaikei ekonominei analizei ir prognozėms, t. y. ekonominės veiklos ryšiams ir augimo periodams numatyti, esamai šalies ekonominei būklei ir verslo veiklos pasikeitimų krypčiai nustatyti. Jis dažnai naudojamas prognozuojant ekonominio ciklo kritinius taškus.


Statybos pasitikėjimo rodiklis 2015–2019 m.

   Proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

__________________________

Daugiau:

Statybos darbų užsakymų prognozė artimiausiems 3 mėn.

Statybos darbų apimties pasikeitimas per praėjusius 3 mėn.


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų  ieškokite Statistikos terminų žodyne.