Verslas Lietuvoje
(2020 m. leidimas)

Tiesioginės užsienio investicijos

 

Nuotr. iš Pixabay.com

2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis, sukauptosios tiesioginės užsienio investicijos (TUI) Lietuvoje sudarė 18,6 mlrd. EUR ir, palyginti su 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis, padidėjo 9,5 proc., Sostinės regione padidėjo 11,6 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 4,2 proc.

Sostinės regionas pritraukė 72,1 proc. visų TUI (Vilniaus miesto savivaldybė – 95,1 proc. visų regiono TUI), Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas – 27,9 proc. (Kauno miesto savivaldybė – 24,1 proc., Klaipėdos miesto savivaldybė – 21,2 proc.).

Palyginti su 2018 m. pabaiga, didžiausias TUI augimas fiksuotas Tauragės (54,2 proc.) ir Šiaulių (23,2 proc.) apskrityse, o labiausiai sumažėjo Marijampolės (11,8 proc.) apskrityje.

TUI vienam Lietuvos gyventojui išaugo 9,5 proc. ir sudarė vidutiniškai 6,6 tūkst. EUR. Vienam gyventojui Sostinės regione teko 16,3 tūkst. EUR TUI, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 2,6 tūkst. EUR.


TUI, tenkančios vienam gyventojui, pagal apskritis 2019 m.

Metų pabaigoje, EUR

Created with Highcharts 6.1.4Iš viso6 644 EURVilniaus apskritis16 321 EURVilniaus apskritis16 321 EURKlaipėdos apskritis4 609 EURKlaipėdos apskritis4 609 EURTelšių apskritis3 928 EURTelšių apskritis3 928 EURKauno apskritis3 193 EURKauno apskritis3 193 EURPanevėžio apskritis1 881 EURPanevėžio apskritis1 881 EURŠiaulių apskritis1 547 EURŠiaulių apskritis1 547 EURUtenos apskritis1 443 EURUtenos apskritis1 443 EURAlytaus apskritis1 349 EURAlytaus apskritis1 349 EURMarijampolės apskritis1 079 EURMarijampolės apskritis1 079 EURTauragės apskritis838 EURTauragės apskritis838 EUR

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Daugiausia Sostinės regione investavo Švedijos (21,6 proc. visų regiono TUI), Estijos (19,1 proc.), Nyderlandų (17,3 proc.) ir Kipro (6,4 proc.) investuotojai, o Vidurio ir vakarų regione – Lenkijos (13,7 proc.), Vokietijos (12,2 proc.) ir Danijos (11,7 proc.).


TUI pagal pagrindines šalis investuotojas 2019 m.
Metų pabaigoje, mln. EUR

 

Iš viso

Sostinės regionas / Vilniaus apskritis

Vidurio ir vakarų regionas

Apskritys

Alytaus

Kauno

Klaipė­dos

Marijam­polės

Pane­vėžio

Šiaulių

Taura­gės

Telšių

Utenos

Iš viso

18 563,7

13 391,5

5 172,3

180,9

1 797,2

1 474,8

147,5

397,3

404,3

76,9

513,1

180,4

Švedija

3 110,4

2 892,9

217,5

3,2

99,9

41,6

30,9

8,9

28,0

0,8

1,9

2,2

Estija

2 764,2

2 558,0

206,2

25,1

76,6

78,0

14,8

42,1

24,6

–57,6

Nyderlandai

2 606,2

2 322,5

283,7

220,3

5,3

8,3

14,3

9,3

22,3

1,6

Vokietija

1 376,8

743,5

633,3

0,9

330,3

147,5

15,7

43,2

80,9

7,8

1,4

5,7

Kipras

1 312,8

856,7

456,2

17,7

421,7

6,2

4,8

Lenkija

1 059,5

352,5

707,1

38,9

83,2

27,7

0,0

1,9

553,4

1,9

Danija

776,6

172,7

603,9

17,2

101,2

240,0

40,7

81,7

81,1

28,4

12,8

0,8

___________________
● konfidencialūs duomenys
– tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Sostinės regione daugiausia investuota į finansinės ir draudimo veiklos (4,7 mlrd. EUR), nekilnojamojo turto operacijų veiklos (2 mlrd. EUR), didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veiklos (1,7 mlrd. EUR) bei profesinės, mokslinės bei techninės veiklos (1,4 mlrd. EUR) įmones, o Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – į apdirbamosios gamybos (2,5 mlrd. EUR), nekilnojamojo turto operacijų veiklos (563,6 mln. EUR) bei didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veiklos (472 mln. EUR) įmones.


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.