Verslas Lietuvoje
(2020 m. leidimas)

Verslo sukurtas BVP šalies ūkyje

 

Nuotr. iš Pixabay.com

Šiame skyriuje pateikiama Bendrojo vidaus produkto (BVP) išankstinė 2019 m. informacija.

Kasmet BVP rodiklių laiko eilutės tikslinamos, panaudojant naujausių arba patikslintų duomenų šaltinių informaciją ir įvertinami išankstiniai praėjusių metų nacionalinių sąskaitų rodikliai.

2019 m. BVP to meto kainomis siekė 48,8 mlrd. EUR. Palyginti su 2018 m., realiojo BVP pokytis sudarė 4,3 proc. Patikslintas 2018 m. BVP siekė 45,5 mlrd. EUR ir, palyginti su ankstesniu laikotarpiu, augo 3,9 proc.

Vertinant BVP gamybos metodu pastaruoju laikotarpiu stebimas spartus statybos (9,8 proc. 2018 m. ir 7,5 proc. 2019 m.), transporto ir saugojimo (atitinkamai 6,9 proc. ir 9,8 proc.), informacijos ir ryšių (7,9 proc. ir 7,8 proc.) bei administracinės ir aptarnavimo veiklos (9,9 proc. ir 7,5 proc.) įmonių sukurtos pridėtinės vertės augimas. Stabiliai augo ir didžiausią lyginamąjį svorį kuriant pridėtinę vertę turintys apdirbamosios gamybos (3,9 proc. 2018 m. ir 4,0 proc. 2019 m.) bei didmeninės ir mažmeninės prekybos sektoriai (4,2 proc. 2018 m. ir 2,9 proc. 2019 m.).

Vertinant BVP išlaidų komponentus sparčiausiai 2018–2019 m. augo bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas (10,0 proc. ir 6,2 proc.), prekių ir paslaugų eksportas (6,8 proc. ir 9,5 proc.) ir importas (6,0 proc. ir 6,3 proc.), nuosaikų augimą išlaikė namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos (3,8 proc. ir 3,3 proc.).

Vertinant pajamų metodu, sparčiausiai augo atlygis darbuotojams: 2018–2019 m. didėjo 9,8 proc. ir 10,8 proc. (to meto kainomis). Mokesčiai gamybai ir gaminiams augo atitinkamai 6,8 ir 7,5 proc.

 

Visos šalies BVP 2010–2019 m.
Palyginamosiomis kainomis (grandininio susiejimo metodu)

   Mln. EUR

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Realiojo BVP pokytis 2010–2019 m.
Palyginti su ankstesniu laikotarpiu

   Proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

BVP, tenkantis vienam gyventojui, 2010–2019 m.
To meto kainomis

   EUR

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų  ieškokite Statistikos terminų žodyne.