Business in Lithuania (edition 2020)

Production

 

Photo from Pixabay.com

The information is under preparation
 

Statistinė informacija apie pramonės įmonių produkcijos pokyčius, struktūrą pagal rinkas parengta naudojant pramonės įmonių trumpojo laikotarpio statistinio tyrimo duomenis. Tyrimas aprėpia visų nuosavybės formų ir rūšių pramonės įmones.

Skaičiuojant pramonės produkcijos vertės (be PVM ir akcizų) indeksus bei pokyčius, naudojamas pramonės produkcijos gamintojų kainų indeksas.


Per metus (2019 m. gruodį, palyginti su 2018 m. gruodžiu) visos gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos padidėjo 1,6 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – sumažėjo 1,8 proc.

Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus sumažėjo 0,1 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 1,4 proc.

Ne Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 2,7 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – sumažėjo 2,1 proc.

Euro zonos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 5,9 proc., ne euro zonos rinkoje – 0,9 proc.


Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai per metus
Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu mėnesiu

   Proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Gamintojų parduotos pramonės produkcijos metiniai kainų pokyčiai 2010–2019 m.
Ataskaitinių metų gruodžio mėn., palyginti su ankstesnių metų gruodžio mėn.

   Proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2019 m. pramonės produkcijos parduota už 23,3 mlrd. EUR to meto kainomis. Palyginti su 2018 m., pramonės produkcija, palyginamosiomis kainomis padidėjo 3,4 proc., kasybos ir karjerų eksploatavimo bei apdirbamosios gamybos produkcija – 3,7 proc. Užsienio rinkose gamintojų parduodamos produkcijos dalis sudarė 63,8 proc.

Pramonės produkcija padidėjo kitų transporto priemonių ir įrangos (41,3 proc.), kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių (28,6 proc.), mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo (27 proc.), metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius (16,9 proc.), tekstilės gaminių (9,2 proc.) gamybos įmonėse.

Pramonės produkcijos apimtis sumažėjo pagrindinių metalų gamybos įmonėse (42,6 proc.), odos ir odos dirbinių (17,1 proc.) bei kitos gamybos (16,8 proc.) įmonėse.


Parduota gaminių 2018–2019 m.

Created with Highcharts 6.1.4Mln. EUR20182019Dyzelinai automobilių degalaiNeetiliuotas (bešvininis) automobilių benzinas neturintis tetraetilšvino arbatetrametilšvinoLabai sieringas naftos produktas (sieros kiekis didesnis kaip 1 %)Mediniai miegamųjų baldaiApmušti sėdimieji baldai su mediniais karkasais (įskaitant trijų dalių komplektus)(išskyrus sukamuosius sėdimuosius baldus)Sudėtiniai diagnostiniai arba laboratoriniai reagentai įskaitant įmirkytą arpadengtą diagnostiniais arba laboratoriniais reagentais popieriųMedinės baldų dalys išskyrus dalis medicininiams chirurginiams odontologiniam… Salyklinis alus (išskyrus nealkoholinį alų)Rūkytos Ramiojo vandenyno atlantinės ir dunojinės lašišosMaišai ir krepšiai (įskaitant kūginius) iš polietileno02004006008001 0001 2001 4001 6001 8002 0002 2002 400

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

__________________________

Daugiau:

Svarbiausių gaminių gamyba (XLSX)

 

Pramonės produkcijos (be PVM ir akcizo) indeksai 2010–2019 m.
2015 m. – 100

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pramonės produkcijos (be PVM ir akcizo) indeksai pagal ekonominės veiklos rūšis 2019 m.
2015 m. – 100

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Parduotos pramonės produkcijos veiklų struktūra pagal ekonominės veiklos rūšis 2019 m.

   Proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pardavimo pajamos (be PVM ir akcizo) pagal realizavimo kryptis 2019 m.

   Proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Kind of economic activity

B

Mining and quarrying

B06

Extraction of crude petroleum and natural gas

B08

Other mining and quarrying

C

Manufacturing

C10–C12

Manufacture of food products and tobacco

C11

Manufacture of beverages

C13

Manufacture of textiles

C14

Manufacture of wearing apparel

C15

Manufacture of leather and related products

C16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

C17

Manufacture of paper and paper products

C18

Printing and reproduction of recorded media

C19

Manufacture of coke and refined petroleum products

C20

Manufacture of chemicals and chemical products

C21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

C22

Manufacture of rubber and plastic products

C23

Manufacture of other non-metallic mineral products

C24

Manufacture of basic metals

C25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

C26

Manufacture of computer, electronic and optical products

C27

Manufacture of electrical equipment

C28

Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

C29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

C30

Manufacture of other transport equipment

C31

Manufacture of furniture

C32

Other manufacturing

C33

Repair and installation of machinery and equipment


__________________________


Statistinė informacija apie pramonės įmonių įvykusius, esamus arba būsimus ekonominius įmonės veiklos pokyčius, pasitikėjimo rodiklį, apibūdinantį pramonės veiklos pokyčius ir tendencijas parengta naudojant pramonės įmonių statistinio tyrimo, kitaip dar vadinamo verslo nuomonių tyrimu, duomenis. Statistinis tyrimas yra skirtas trumpalaikei ekonominei analizei ir prognozėms, t. y. ekonominės veiklos ryšiams ir augimo periodams numatyti, esamai šalies ekonominei būklei ir verslo veiklos pasikeitimų krypčiai nustatyti. Jis dažnai naudojamas prognozuojant ekonominio ciklo kritinius taškus.


Pramonės pasitikėjimo rodiklis 2015–2019 m.

   Proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

__________________________

Daugiau:

Pramonės gaminamos produkcijos paklausos pasikeitimai per praėjusius 3 mėn.

Pramonės produkcijos gamybos pasikeitimai per praėjusius 3 mėn.

Pramonės produkcijos gamybos prognozė artimiausiems 3 mėn.

Pramonės gaminamos produkcijos eksporto prognozė artimiausiems 3 mėn.


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų  ieškokite Statistikos terminų žodyne.