Lietuvos gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos
(2023 m. leidimas)

Absoliutaus skurdo lygis

 


Nuotr. iš Pixabay.com

Absoliutaus skurdo lygis skaičiuojamas pagal tą pačią metodiką, kaip ir skurdo rizikos lygis, skiriasi skurdo ribos nustatymo būdas ir dydis. Absoliutaus skurdo riba laikomas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kasmet apskaičiuojamas minimalių vartojimo poreikių dydis.

2022 m. absoliutaus skurdo riba – 267 EUR per mėnesį vienam gyvenančiam asmeniui ir 561 EUR – šeimai, susidedančiai iš dviejų suaugusių asmenų ir dviejų vaikų iki 14 metų amžiaus, 2021 m. – atitinkamai 260 ir 546 EUR.

Absoliutaus skurdo lygis šalyje 2022 m. siekė 3,8 proc., t. y. apie 107 tūkst. šalies gyventojų gyveno žemiau absoliutaus skurdo ribos. Disponuojamąsias pajamas, mažesnes už absoliutaus skurdo ribą, mieste gavo 3,3 proc. gyventojų (penkiuose didžiuosiuose miestuose – 2,6 proc., kituose miestuose – 4,4 proc.), kaime – 4,9 proc.

Absoliutaus skurdo lygis šalyje, palyginti su 2021 m., sumažėjo 0,1 procentinio punkto, o per penkerius metus – 10 procentinių punktų. Vaikų iki 18 metų amžiaus absoliutaus skurdo lygis buvo mažesnis nei darbingo ar pensinio amžiaus asmenų. 2022 m. jis sudarė 2,6 proc. ir, palyginti su 2021 m., sumažėjo 1,3 procentinio punkto.


Absoliutaus skurdo lygis pagal amžiaus grupes 2018–2022 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.11,111,114,014,010,310,311,011,07,77,78,48,47,87,86,76,75,15,15,65,65,25,24,34,33,93,93,93,94,54,51,91,93,83,82,62,64,34,33,33,320182019202020212022 Visi asmenys0–17 metų18–64 metų65 metų ir vyresni051015

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Tarp dirbančių asmenų žemiau absoliutaus skurdo ribos buvo 1,1 proc., tarp bedarbių – 24,2 proc., tarp senatvės pensininkų – 3,8 proc. Dirbančių asmenų ir bedarbių absoliutaus skurdo lygis, palyginti su 2021 m., beveik nepasikeitė, o senatvės pensininkų – padidėjo 1,6 procentinio punkto.

Namų ūkiuose su vaikais absoliutaus skurdo lygis 2022 m. sudarė 2,6 proc. ir, palyginti su 2021 m., sumažėjo 0,9 procentinio punkto. Namų ūkiuose be vaikų absoliutaus skurdo lygis per metus padidėjo 0,6 procentinio punkto ir 2022 m. sudarė 4,8 proc. Pagal namų ūkio sudėtį absoliučiame skurde dažniausiai atsidūrė vieni gyvenantys asmenys (8,1 proc.) ir asmenys, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuos sudarė vienas suaugęs asmuo ir išlaikomi vaikai (absoliutaus skurdo lygis – 6,7 proc.).


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.