Lietuvos gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos
(2023 m. leidimas)

Skurdo rizikos lygis

 

Nuotr. iš Unsplash.com

ES santykinio skurdo rodikliai rengiami pagal bendrą metodiką – santykinio skurdo riba apskaičiuojama kaip šalies gyventojų vidutinių pajamų lyginamoji dalis, už kurią mažesnes pajamas gaunantys gyventojai laikomi skurstančiais. Tačiau lyginant valstybių santykinį skurdą nepakankamai atsižvelgiama į gyvenimo lygio skirtumus, pvz., aukšto gyvenimo lygio šalyse žemiau santykinio skurdo ribos esantys gyventojai, nors turi gerokai menkesnes galimybes tenkinti savo poreikius nei likusi visuomenės dalis, vis dėlto gali patenkinti ne tik būtiniausius poreikius, todėl nesijaučia skurstančiais. ES pagal bendrą metodiką skaičiuojamus santykinio skurdo rodiklius sutarta vadinti skurdo rizikos rodikliais. Skurdo rizikos riba ES šalyse apskaičiuojama kaip 60 proc. ekvivalentinių piniginių disponuojamųjų pajamų medianos.


Ekvivalentines pinigines disponuojamąsias pajamas, mažesnes už skurdo rizikos ribą, gavo 20,9 proc. šalies gyventojų. Mieste skurdo rizikos lygis 2022 m. siekė 19,7 proc., kaime – 23,3 proc. Skurdo rizikos riba 2022 m. buvo 510 EUR per mėnesį vienam gyvenančiam asmeniui, 1 071 EUR – šeimai, kurią sudaro du suaugusieji ir du vaikai iki 14 metų amžiaus. Dėl gyventojų disponuojamųjų pajamų didėjimo, palyginti su 2021 m., skurdo rizikos riba padidėjo 5,5 proc.

Bendras skurdo rizikos lygis, palyginti su 2021 m., padidėjo 0,9 procentinio punkto: penkiuose didžiuosiuose miestuose padidėjo 1,2 procentinio punkto, kituose miestuose – 4,3 procentinio punkto, kaime – sumažėjo 2,1 procentinio punkto.


Skurdo rizikos lygis pagal namų ūkio gyvenamąją vietovę 2018–2022 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.22,922,918,818,813,813,827,027,031,331,320,620,617,117,114,014,022,122,127,927,920,920,918,318,314,914,924,124,126,326,320,020,017,417,414,714,721,821,825,425,420,920,919,719,715,915,926,126,123,323,320182019202020212022 Visi namų ūkiaiMieste5 didžiuosiuose miestuoseKituose miestuoseKaime010203040

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Didžiausias skurdo rizikos lygis buvo 65 metų ir vyresnių asmenų amžiaus grupėje. 2022 m. jis sudarė 39,5 proc. ir, palyginti su 2021 m., padidėjo 3,6 procentinio punkto. Vidutinė senatvės pensija pajamų tyrimo laikotarpiu (2021 m.) buvo 413,4 EUR ir sudarė 81,1 proc. skurdo rizikos ribos. Vidutinė senatvės pensija jau kelerius metus yra mažesnė už skurdo rizikos ribą, pajamų tyrimo laikotarpiu šis skirtumas sumažėjo: vidutinė senatvės pensija išaugo daugiau nei skurdo rizikos riba.

Vaikų iki 18 metų amžiaus skurdo rizikos lygis, palyginti su ankstesniais metais, padidėjo 0,6 procentinio punkto ir 2022 m. sudarė 17,8 proc., 18–64 metų amžiaus asmenų – padidėjo 0,2 procentinio punkto ir sudarė 15,8 proc.

Darbas už minimalų atlyginimą neapsaugojo nuo skurdo rizikos: iš minimalios algos atėmus pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas, disponuojamosios pajamos, neturint pajamų iš kitų šaltinių, būtų 8,2 proc. mažesnės už skurdo rizikos ribą.

Vieno asmens namų ūkiuose skurdo rizikos lygis 2022 m. sudarė 43 proc. ir, palyginti su 2021 m., sumažėjo 1,5 procentinio punkto. Namų ūkiuose, kuriuos sudarė vienas suaugęs asmuo su vaikais, skurdo rizikos lygis 2022 m. sudarė 35,6 proc. – 3,5 procentinio punkto mažiau nei 2021 m.

Tarp dirbančių asmenų žemiau skurdo rizikos ribos buvo 7,6 proc., tarp bedarbių – 51 proc., tarp senatvės pensininkų – 43,1 proc. Dirbančių asmenų skurdo rizikos lygis, palyginti su 2021 m., padidėjo 0,1 procentinio punkto, bedarbių asmenų – 0,6, senatvės pensininkų – 4,3 procentinio punkto.


Daugiau:

Skurdo rizikos riba

Skurdo rizikos lygis pagal namų ūkio tipą

Skurdo rizikos lygis pagal amžių ir lytį

Skurdo rizikos lygis pagal regioną


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.