Lietuvos gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos
(2023 m. leidimas)

Materialiniai nepritekliai

 

Nuotr. iš Unsplash.com

Siekiant įvertinti galimybę patenkinti gyvybiškai būtinus poreikius, pajamų rodiklių nepakanka. Šiame leidinyje pateikiama pagal bendrą ES metodiką parengta statistinė informacija apie ekonominius sunkumus, socialinius apribojimus ir kai kurių daiktų neturėjimą dėl lėšų stokos.

Namų ūkiuose, kurie negalėtų apmokėti nenumatytų išlaidų iš savo lėšų (430 EUR), gyveno 39,3 proc. gyventojų, valgyti mėsos, žuvies ar lygiaverčio vegetariško maisto bent kas antrą dieną – 10,4 proc. Namų ūkiuose, kurie neturi galimybės praleisti bent savaitę atostogų ne namuose, 2022 m. gyveno 34,3 proc. asmenų.

Kaimo gyventojai daug rečiau nei miestiečiai skundėsi negalintys tinkamai apšildyti būsto. Kiti išvardyti ekonominiai sunkumai kaime buvo patiriami dažniau nei mieste.


Asmenų, gyvenančių namų ūkiuose, susiduriančiuose su išvardytais ekonominiais sunkumais, dalis 2018–2022 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.Proc.49494141282815151010474739392727121288424236362323121277363634342323997739393434181810106620182019202020212022Negalėtų apmokėti nenumatytų išlaidų iš savo lėšųNeturi galimybės praleisti bent savaitę atostogų ne namuoseNegali sau leisti pakankamai šildyti būstoNegali sau leisti bent kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies ar analogiško vegetariškomaistoDėl pinigų stokos negali laiku sumokėti būsto nuomos, komunalinių mokesčių, būsto arkitų paskolų, kredito įmokų0510152025303540455055

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Namų ūkiuose, turinčiuose kompiuterį, gyveno 84 proc. asmenų, automobilį – 76 proc. 21 proc. asmenų, neturinčių kompiuterio ir 22 proc. asmenų, neturinčių automobilio, kaip pagrindinę to priežastį nurodė lėšų stoką.

Žemiau skurdo rizikos ribos esantys gyventojai buvo prasčiau apsirūpinę kompiuteriais ir automobiliais. Kompiuterio neturėjo 41 proc. žemiau skurdo rizikos ribos gyvenančių asmenų, 10 proc. – dėl pinigų stokos, automobilio – 57 proc. (14 proc. – dėl pinigų stokos).


Asmenų, gyvenančių namų ūkiuose, susiduriančiuose su išvardytais nepritekliais, dalis 2022 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.Proc.313128281515665533707058582929262611111414Aukščiau skurdo rizikos ribosŽemiau skurdo rizikos ribosEkonominiai sunkumaiNegalėtų apmokėti nenumatytų išlaidų iš savo lėšųNeturi galimybės praleisti bent savaitę atostogų ne namuoseNegali sau leisti pakankamai šildyti būstoNegali sau leisti bent kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies ar analogiško vegetariškomaistoDėl pinigų stokos negali laiku sumokėti būsto nuomos, komunalinių mokesčių, būsto arkitų paskolų, kredito įmokųIlgalaikio naudojimo daiktai kuriuos namų ūkis norėtų turėti bet neturi dėl lėšų stokosNeturi automobilio051015202530354045505560657075

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pagal gyvenamąją vietovę

Created with Highcharts 6.1.43636272721219966663131191919196655664343404023231313665547475050111114147755Mieste5 didžiuosiuose miestuoseKituose miestuoseKaimeEkonominiai sunkumaiNegalėtų apmokėti nenumatytų išlaidų iš savo lėšųNeturi galimybės praleisti bent savaitę atostogų ne namuoseNegali sau leisti pakankamai šildyti būstoNegali sau leisti bent kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies ar analogiško vegetariškomaistoDėl pinigų stokos negali laiku sumokėti būsto nuomos, komunalinių mokesčių, būsto arkitų paskolų, kredito įmokųIlgalaikio naudojimo daiktai kuriuos namų ūkis norėtų turėti bet neturi dėl lėšų stokosNeturi automobilio0510152025303540455055

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pagal Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) metodiką, asmuo susiduria su materialiniu ir socialiniu nepritekliumi, jei jis susiduria su bent penkiais materialinio ir socialinio nepritekliaus elementais iš trylikos. Į materialinio ir socialinio nepritekliaus elementų sąrašą įtraukti septyni su namų ūkiu susiję elementai ir šeši su asmeniu susiję elementai.

Jei asmuo susiduria su ne mažiau kaip septyniais materialinio ir socialinio nepritekliaus elementais, laikoma, kad asmuo susiduria su dideliu materialiniu ir socialiniu nepritekliumi.

Su materialiniu ir socialiniu nepritekliumi 2022 m. susidūrė 12,7 proc. gyventojų, iš jų su dideliu materialiniu ir socialiniu nepritekliumi – 6 proc. Iš žemiau skurdo rizikos ribos esančių asmenų su dideliu materialiniu ir socialiniu nepritekliumi susidūrė 15,8 proc. gyventojų. Asmenys, gyvenantys žemiau skurdo rizikos ribos ir susiduriantys su dideliu materialiniu ir socialiniu nepritekliumi, 2022 m. sudarė 3,3 proc. visų gyventojų.

Materialinio ir socialinio nepritekliaus lygis, palyginti su 2021 m., sumažėjo 0,9 procentinio punkto: mieste – 0,2 procentinio punkto, kaime – 2,5 procentinio punkto.  Didelio materialinio ir socialinio nepritekliaus lygis šalyje, palyginti su 2021 m., sumažėjo 0,4 procentinio punkto: mieste nepasikeitė, o kaime – sumažėjo 1,2 procentinio punkto.

 

Materialinio ir socialinio nepritekliaus lygis ir didelio materialinio ir socialinio nepritekliaus lygis 2022 m.

Pagal gyvenamąją vietovę

Created with Highcharts 6.1.4Proc.12,712,712,012,09,39,316,316,314,214,26,06,05,35,34,24,27,17,17,57,5Materialinio ir socialinio nepritekliaus lygisDidelio materialinio ir socialinio nepritekliaus lygis Visi namų ūkiaiMieste5 didžiuosiuose miestuoseKituose miestuoseKaime05101520

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pagal namų ūkio tipą

Created with Highcharts 6.1.4Proc.Proc.12,712,715,115,119,319,39,99,915,915,99,49,410,010,020,020,06,56,58,28,28,18,18,68,66,06,06,96,99,49,45,15,15,75,73,63,65,05,011,911,94,04,03,13,10,60,64,94,9Materialinio ir socialinio nepritekliaus lygisDidelio materialinio ir socialinio nepritekliaus lygis Visi namų ūkiai Namų ūkiai be vaikųVienas asmuoDu suaugę jaunesni nei 65 metų asmenys be vaikųDu suaugę asmenys bent vienas 65 metų ar vyresnis be vaikųTrys ar daugiau suaugusių asmenų be vaikų Namų ūkiai su vaikaisVienas suaugęs asmuo su vienu ar daugiau vaikųDu suaugę asmenys su vienu vaikuDu suaugę asmenys su dviem vaikaisDu suaugę asmenys su trim ir daugiau vaikųTrys ar daugiau suaugusių asmenų su vaikais0123456789101112131415161718192021

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pagal amžiaus grupes

Created with Highcharts 6.1.4Proc.10,110,18,08,09,29,217,117,117,317,35,25,24,04,04,64,68,38,37,27,2Materialinio ir socialinio nepritekliaus lygisDidelio materialinio ir socialinio nepritekliaus lygis0–17 metų18–24 metų25–49 metų50–64 metų65 metų ir vyresni05101520

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

8 proc. 16 metų ar vyresnių asmenų 2022 m. nurodė negalintys dėl lėšų stokos bent dalį nusidėvėjusių drabužių pakeisti naujais (ne dėvėtais). Bent kartą per mėnesį susitikti su draugais ar giminaičiais ir pasivaišinti maistu ar gėrimais negalėjo 8 proc. asmenų, reguliariai dalyvauti laisvalaikio veikloje (lankytis kino teatre, teatre, sportuoti) negalėjo 18 proc., o kas savaitę išleisti nedidelę pinigų sumą sau, savo malonumui – 12 proc. asmenų.

65 metų amžiaus ir vyresni asmenys dažniau nei jaunesni asmenys nurodė negalintys pakeisti naujais bent dalies drabužių (13 proc.). Mažiausiai save ribojančių dėl lėšų stokos buvo 16–24 ir 25–39 metų amžiaus grupėse.

Iš skurdo rizikoje gyvenančių asmenų dėl lėšų stokos 20 proc. galėjo sau leisti pirkti tik dėvėtus drabužius, 15 proc. negalėjo bent kartą per mėnesį susitikti su draugais ar giminaičiais ir pasivaišinti maistu ar gėrimais, trečdalis (34 proc.) nedalyvavo laisvalaikio veikloje.


16 metų ir vyresnių asmenų, kurie dėl lėšų stokos neturi arba negali daryti išvardytų dalykų, dalis 2021–2022 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.Proc.171713131010883333181812128888332220212022Reguliariai dalyvauti laisvalaikio veiklojeKiekvieną savaitę išleisti nedidelę pinigų sumą sauBent dalį susidėvėjusių drabužių pakeisti naujais (ne dėvėtais)Bent kartą per mėnesį susitikti su draugais, giminaičiais ir pasivaišinti gėrimais, valgiaisTurėti interneto prieigą asmeniniam naudojimui namuoseTurėti dvi poras geros būklės kasdienių batų (pvz., eiti į darbą)012345678910111213141516171819

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

16 metų ir vyresnių asmenų, kurie dėl lėšų stokos neturi arba negali daryti išvardytų dalykų, dalis 2022 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.18181212888833221313884466112234342525202015157755 Visi 16 metų ir vyresni asmenysAukščiau skurdo rizikos ribosŽemiau skurdo rizikos ribosReguliariai dalyvauti laisvalaikio veiklojeKiekvieną savaitę išleisti nedidelę pinigųsumą sauBent dalį susidėvėjusių drabužių pakeistinaujais (ne dėvėtais)Bent kartą per mėnesį susitikti sudraugais, giminaičiais ir pasivaišintigėrimais, valgiaisTurėti interneto prieigą asmeniniamnaudojimui namuoseTurėti dvi poras geros būklės kasdieniųbatų (pvz., eiti į darbą)010203040

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pagal gyvenamąją vietovę

Created with Highcharts 6.1.4Proc.18181212888833221717101077882233161677667722331919151599884433202016161010993322 Visi 16 metų ir vyresni asmenysMieste5 didžiuosiuose miestuoseKituose miestuoseKaimeReguliariai dalyvauti laisvalaikio veiklojeKiekvieną savaitę išleisti nedidelę pinigųsumą sauBent dalį susidėvėjusių drabužių pakeistinaujais (ne dėvėtais)Bent kartą per mėnesį susitikti sudraugais, giminaičiais ir pasivaišintigėrimais, valgiaisTurėti interneto prieigą asmeniniamnaudojimui namuoseTurėti dvi poras geros būklės kasdieniųbatų (pvz., eiti į darbą)0510152025

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Pagal amžiaus grupes

Created with Highcharts 6.1.4Proc.17171212334400221313994466111119191212888822332424141410101111443318181313131399553316–24 metų25–39 metų40–54 metų55–64 metų65 metų ir vyresniReguliariai dalyvauti laisvalaikio veiklojeKiekvieną savaitę išleisti nedidelę pinigųsumą sauBent dalį susidėvėjusių drabužių pakeistinaujais (ne dėvėtais)Bent kartą per mėnesį susitikti sudraugais, giminaičiais ir pasivaišintigėrimais, valgiaisTurėti interneto prieigą asmeniniamnaudojimui namuoseTurėti dvi poras geros būklės kasdieniųbatų (pvz., eiti į darbą)0510152025

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau:

Asmenų, gyvenančių namų ūkiuose, susiduriančiuose su išvardytais nepritekliais, dalis pagal regionus ir apskritis


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.