Lietuvos gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos
(2023 m. leidimas)

Asmenys, gyvenantys skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje

 

Nuotr. iš Unsplash.com

Lietuvoje 2022 m. 24,6 proc. gyventojų (2021 m. – 23,5 proc.) gyveno skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje. Prie gyvenančių skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje priskiriami asmenys, kurie tenkina bent vieną iš šių sąlygų: gyvena skurdo rizikoje, susiduria su dideliu materialiniu ir socialiniu nepritekliumi arba gyvena labai mažo darbo intensyvumo namų ūkiuose. 72 proc. skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje gyvenančių asmenų į šią asmenų grupę patenka pagal vieną iš trijų požymių, o kas penkioliktas (1,6 proc. visų gyventojų) – pagal visus tris požymius.


Asmenų, gyvenančių skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje, dalis 2022 m.


Mieste 2022 m. skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje gyveno 22,8 proc. asmenų, t. y. 1,8 procentinio punkto daugiau negu 2021 m., kaime – 28,4 proc., t. y. 0,5 procentinio punkto mažiau negu 2021 m.


Asmenų, gyvenančių skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje, dalis pagal gyvenamąją vietovę 2021–2022 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.23,523,521,021,018,118,125,725,728,928,924,624,622,822,819,019,029,129,128,428,420212022 Visi asmenysMieste5 didžiuosiuose miestuoseKituose miestuoseKaime05101520253035

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.