Lietuvos gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos
(2023 m. leidimas)

Pasitenkinimas gyvenimu

 

Nuotr. iš Freepik.com

Per tyrimą gyventojų buvo prašoma įvertinti pasitenkinimą gyvenimu 11 balų skalėje (nuo 0 iki 10 balų). Vidutinis gyventojų pasitenkinimas gyvenimu 2022 m. buvo 7,1 balo. Didžiausiais pasitenkinimas gyvenimu 16–24 m. amžiaus grupėje – 7,9 balo. Su amžiumi pasitenkinimas gyvenimu mažėja.

Beveik pusės (48,7 proc.) visų 16 m. amžiaus ir vyresnių gyventojų pasitenkinimas gyvenimu 2022 m. buvo aukštas: 8–10 balų. Ši gyventojų dalis, palyginti su 2021 m., padidėjo 1,7 procentinio punkto. Savo pasitenkinimą gyvenimu kaip aukštą įvardijo 68,1 proc. 16–24 m. amžiaus jaunimo ir 37,2 proc. 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų.

Pasitenkinimas gyvenimu didėja didėjant namų ūkio pajamoms. Penktoje (turtingiausioje) pajamų kvintilinėje grupėje tik 1,2 proc. asmenų pasitenkinimas gyvenimu buvo žemas, t .y. nuo 0 iki 4 balų. Pirmoje pajamų kvintilinėje grupėje tokių asmenų buvo 16,9 proc. Žemesniam pasitenkinimui gyvenimu pirmoje pajamų kvintilinėje grupėje galėjo turėti ir tai, kad į šią grupę patenka daug pensinio amžiaus asmenų.


16 metų ir vyresnių asmenų pasitenkinimo gyvenimu lygis 2021–2022 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.Proc.8944444947Žemas¹Vidutinis²Aukštas³2022202105101520253035404550556065707580859095100

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

16 metų ir vyresnių asmenų pasitenkinimo gyvenimu lygis 2022 m.

Pagal amžiaus grupes

Created with Highcharts 6.1.4Proc.Proc.835101184610108341011442937515243293554524428384952496858393749675936394869584137Žemas¹Vidutinis²Aukštas³ Visi 16 metų ir vyresni asmenys16–24 metų 25–49 metų 50–64 metų 65 metų ir vyresni Vyrai16–24 metų 25–49 metų 50–64 metų 65 metų ir vyresni Moterys16–24 metų‌25–49 metų50–64 metų65 metų ir vyresnės05101520253035404550556065707580859095100

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pagal pajamų kvintilines grupes

Created with Highcharts 6.1.4Pajamų kvintilinės grupėsProc.1717997733115353505046463939292930304141474758587070Žemas¹Vidutinis²Aukštas³IIIIIIIVV020406080

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

_____________
¹ 0–4 balai.
² 5–7 balai.
³ 8–10 balų.