Lietuvos gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos
(2023 m. leidimas)

Pajamų koncentracija

 

Nuotr. iš Unsplash.com

Sugrupavus visus asmenis pagal ekvivalentinių piniginių disponuojamųjų pajamų lygį, paaiškėjo, kad penktosios (turtingiausios) pajamų kvintilinės grupės asmenų piniginės disponuojamosios pajamos buvo 6,4 karto didesnės nei pirmosios (skurdžiausios) pajamų kvintilinės grupės. 2021 m. šių grupių pajamos skyrėsi 6,1 karto.

Pirmajai pajamų kvintilinei grupei teko 6,8 proc. visų piniginių disponuojamųjų pajamų, penktajai – 43,4 proc. Ekvivalentinės piniginės disponuojamosios pajamos, palyginti su 2021 m., pirmojoje pajamų kvintilinėje grupėje padidėjo 3,8 proc., penktojoje – 8 proc.


Ekvivalentinės piniginės disponuojamosios pajamos pajamų kvintilinėse grupėse 2021–2022 m.
Ekvivalentinės pajamos per mėnesį

Created with Highcharts 6.1.4Pajamų kvintilinės grupėsEUR3463465855858078071 0941 0942 1212 1213593596146148468461 1721 1722 2902 29020212022IIIIIIIVV05001 0001 5002 0002 500

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Socialinės išmokos sudarė 74,8 proc. pirmosios kvintilinės grupės namų ūkių piniginių disponuojamųjų pajamų, penktosios – 8,8 proc., samdomojo darbo pajamos (atskaičius mokesčius) – atitinkamai 19,8 ir 64,9 proc. Socialinių išmokų dalis pirmosios kvintilinės grupės namų ūkių disponuojamosiose piniginėse pajamose, palyginti su 2021 m., padidėjo 1,5 procentinio punkto, o samdomojo darbo pajamų dalis sumažėjo 2 procentiniais punktais.


Darbo pajamų ir socialinių išmokų dalis piniginėse disponuojamosiose pajamose pagal pajamų kvintilines grupes 2022 m.

Created with Highcharts 6.1.4Pajamų kvintilinės grupėsProc.25,225,248,848,871,171,182,482,483,683,619,819,842,442,462,362,373,173,164,964,974,874,849,949,927,327,316,816,88,88,848,248,232,832,814,214,27,17,13,83,8Darbo pajamosiš jų samdomojo darbo pajamosSocialinės išmokosiš jų socialinės išmokos senatvėjeIIIIIIIVV0255075100

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau:

Pajamų pasiskirstymo koeficientas


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.