Lietuvos gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos
(2023 m. leidimas)

Bendrosios ir disponuojamosios pajamos

 

Nuotr. iš Unsplash.com

Vieno namų ūkio disponuojamosios pajamos 2022 m. sudarė vidutiniškai 1 504 EUR per mėnesį, o disponuojamosios pajamos vienam namų ūkio nariui – 751 EUR per mėnesį. Disponuojamosios pajamos vienam namų ūkiui, palyginti su 2021 m., padidėjo 2,7 proc. Didžiuosiuose miestuose vieno namų ūkio disponuojamosios pajamos buvo 45,7 proc. didesnės nei kituose miestuose ir 21,5 proc. didesnės nei kaime. Norint palyginti skirtingo dydžio ir sudėties namų ūkių pajamas, skaičiuojamos ekvivalentinės disponuojamosios pajamos (ekvivalentinės pajamos skaičiuojamos taikant modifikuotą EBPO skalę), kurios 2022 m. sudarė 1 065 EUR per mėnesį. Didžiausios ekvivalentinės disponuojamosios pajamos buvo namų ūkiuose, kuriuos sudarė du suaugę jaunesni nei 65 metų amžiaus asmenys (1 350 EUR) ir du suaugę asmenys su vienu vaiku (1 273 EUR), o mažiausios – vieno suaugusio asmens su vaikais ir vieno asmens namų ūkiuose (atitinkamai – 746 ir 848 EUR).

2022 m. 57 proc. namų ūkių pagrindinis pajamų šaltinis buvo samdomojo darbo pajamos. Šių namų ūkių ekvivalentinės disponuojamosios pajamos 11 proc. viršijo vidutines pajamas. Senatvės pensiją kaip pagrindinį pajamų šaltinį nurodė 26 proc. namų ūkių, jų pajamos sąlyginiam asmeniui sudarė 53 proc. vidutinių pajamų. Iš kitų socialinių išmokų gyveno 8 proc. namų ūkių, jų pajamos sąlyginiam asmeniui sudarė 42 proc. vidutinių pajamų.


Disponuojamųjų pajamų pinigais ir natūra dinamika 2021–2022 m.

Per mėnesį vienam namų ūkiui

Created with Highcharts 6.1.4EUR1 4641 4641 4971 4971 6651 6651 2271 2271 3921 3921 5041 5041 5341 5341 7431 7431 1961 1961 4351 43520212022 Visi namų ūkiaiMieste5 didžiuosiuose miestuoseKituose miestuoseKaime05001 0001 5002 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Ekvivalentinės pajamos per mėnesį

Created with Highcharts 6.1.4EUR1 0011 0011 0401 0401 1591 1598468469199191 0651 0651 1031 1031 2531 25385685698498420212022 Visi namų ūkiaiMieste5 didžiuosiuose miestuoseKituose miestuoseKaime02505007501 0001 2501 500

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vieno namų ūkio piniginės disponuojamosios pajamos 2022 m. sudarė vidutiniškai 1 491 EUR per mėnesį, o ekvivalentinės piniginės disponuojamosios pajamos – 1 056 EUR per mėnesį. Piniginės disponuojamosios pajamos vienam namų ūkiui, palyginti su 2021 m., padidėjo 2,9 proc.

Disponuojamosios pajamos natūra reikšmingos buvo tik kaimo namų ūkiuose. Čia jos sudarė 1,4 proc. visų disponuojamųjų pajamų (miesto namų ūkiuose – tik 0,6 proc.). Skaičiuojant pajamų nelygybės ir skurdo rizikos rodiklius, į disponuojamąsias pajamas natūra neatsižvelgiama.


Bendrosios namų ūkių pajamos pagal gyvenamąją vietovę 2022 m.
Vienam namų ūkiui per mėnesį, EUR

 

 

Visi namų ūkiai

Mieste

iš jų

Kaime

5 didžiuosiuose miestuose

kituose miestuose

Bendrosios piniginės pajamos

1

2 029,7

2 105,1

2 429,3

1 577,2

1 861,6

Mokesčiai ir socialinio draudimo įmokos

2

528,8

570,0

689,6

375,2

437,0

Piniginė parama kitiems namų ūkiams

3

9,5

9,5

9,0

10,4

9,3

Piniginės disponuojamosios pajamos

4 = 1 – 2 – 3

1 491,4

1 525,6

1 730,7

1 191,6

1 415,3

Samdomojo darbo pajamos natūra

5

7,1

7,5

11,1

1,6

6,3

Savarankiško darbo pajamos natūra

6

5,1

1,4

0,7

2,5

13,3

Disponuojamosios pajamos pinigais ir natūra

7 = 4 + 5 + 6

1 503,6

1 534,5

1 742,6

1 195,6

1 434,9Namų ūkių piniginių disponuojamųjų pajamų struktūra pagal gyvenamąją vietovę 2022 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.Proc.60,162,965,756,453,212,69,18,610,321,023,423,720,431,522,84,24,55,52,13,40,60,60,50,50,50,50,70,70,60,6-0,8-0,8-0,8-0,8-0,7-0,7-1,0-1,0-0,9-0,9Piniginės samdomojo darbo pajamosPiniginės pajamos iš savarankiško darboSocialinės išmokosPajamos iš turto, nuomosKitos pajamosGrąžintas pajamų mokestis, piniginė parama kitiems namų ūkiams ( +/- ) Visi namų ūkiaiMieste5 didžiuosiuose miestuoseKituose miestuoseKaime-505101520253035404550556065707580859095100105

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Piniginės disponuojamosios pajamos 2022 m.

Pagal gyvenamąją vietovę
Per mėnesį

Created with Highcharts 6.1.4EUR1 4911 4911 5261 5261 7311 7311 1921 1921 4151 4157457457717718708706086086886881 0561 0561 0971 0971 2441 244853853970970Vienam namų ūkiuiVienam namų ūkio nariuiEkvivalentinės pajamos Visi namų ūkiaiMieste5 didžiuosiuose miestuoseKituose miestuoseKaime05001 0001 5002 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pagal pagrindinį pajamų šaltinį
Per mėnesį

Created with Highcharts 6.1.4EUR1 8441 8442 3372 3376276276236233 6293 6298098091 0671 0674804802962961 7411 7411 1731 1731 5021 5025575574444442 6812 681Vienam namų ūkiuiVienam namų ūkio nariuiEkvivalentinės pajamosSamdomojo darbo pajamosSavarankiško darbo pajamos pinigaisSocialinės išmokos senatvėjeKitos socialinės išmokosKitos pajamos01 0002 0003 0004 000

 

Pagal namų ūkio tipą 
Per mėnesį

Created with Highcharts 6.1.4EUREUR1 2161 2168428422 0042 0041 2911 2912 4632 4632 2432 2431 2131 2132 3512 3512 5162 5162 8852 8853 2643 2648338338428421 0021 0026466467747746446444734737847846296295545546956951 0138421 3368611 1791 1067421 2621 1491 0851 199Vienam namų ūkiuiVienam namų ūkio nariuiEkvivalentinės pajamos Namų ūkiai be vaikųVienas asmuoDu suaugę jaunesni nei 65 metų asmenys be vaikųDu suaugę asmenys, bent vienas 65 metų ar vyresnis, be vaikųTrys ar daugiau suaugusių asmenų be vaikų Namų ūkiai su vaikaisVienas suaugęs asmuo su vienu ar daugiau vaikųDu suaugę asmenys su vienu vaikuDu suaugę asmenys su dviem vaikaisDu suaugę asmenys su trim ir daugiau vaikųTrys ar daugiau suaugusių asmenų su vaikais02004006008001 0001 2001 4001 6001 8002 0002 2002 4002 6002 8003 0003 2003 400

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Darbo pajamų ir socialinių išmokų dalis piniginėse disponuojamosiose pajamose pagal namų ūkio tipą 2022 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.Proc.69,469,467,567,586,386,334,334,377,677,677,677,666,166,180,480,481,381,371,771,776,776,756,756,753,753,773,973,924,524,564,364,365,165,160,460,467,067,067,367,357,857,864,364,328,128,130,930,910,010,062,962,920,020,016,516,527,327,313,513,514,914,921,121,114,814,820,820,823,523,51,91,958,158,111,911,91,61,60,40,41,11,10,60,60,20,26,66,6Darbo pajamosiš jų samdomojo darbo pajamosSocialinės išmokosiš jų socialinės išmokos senatvėje Namų ūkiai be vaikųVienas asmuoDu suaugę jaunesni nei 65 m. asmenys be vaikųDu suaugę asmenys, bent vienas 65 m. ar vyresnis, be vaikųTrys ar daugiau suaugusių asmenų be vaikų Namų ūkiai su vaikaisVienas suaugęs asmuo su vienu ar daugiau vaikųDu suaugę asmenys su 1 vaikuDu suaugę asmenys su 2 vaikaisDu suaugę asmenys su 3 ir daugiau vaikųTrys ar daugiau suaugusių asmenų su vaikais05101520253035404550556065707580859095

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau:

Namų ūkių piniginių disponuojamųjų pajamų sudėtis pagal gyvenamąją vietovę

Disponuojamosios namų ūkių pajamos pagal regionus


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.