Lietuvos gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos
(2023 m. leidimas)

Įverčių kokybės rodikliai

 

Įverčio tikslumui nurodyti pateikiami 95 procentų tikimybės pasikliautinųjų intervalų įverčiai. Vertinamo parametro pasikliautinasis intervalas – intervalas, kuriame tikroji parametro reikšmė yra su tikimybe 0,95. Rinkinyje pateikiamas intervalo įvertis:

,

čia  – įverčio  dispersijos įvertis.


Kai kurių rodiklių pasikliautinųjų intervalų (95 proc.) įverčiai

 

Pasikliautinieji intervalai

Vidutinės ekvivalentinės disponuojamosios pajamos, per metus, EUR

(12 458; 12 896)

Skurdo rizikos lygis

 

Visi asmenys

(19,9; 21,8)

vaikai iki 17 metų

(15,4; 20,2)

18–64 metų amžiaus vyrai

(13,7; 17,2)

65 metų ir vyresni vyrai

(22,5; 30,1)

18–64 metų amžiaus moterys

(14,4; 17,7)

65 metų ir vyresnės moterys

(44,3; 49,5)

Absoliutaus skurdo lygis

 

Visi asmenys

(3,3; 4,3)

vaikai iki 17 metų

(1,6; 3,5)

18–64 metų amžiaus vyrai

(3,9; 5,9)

65 metų ir vyresni vyrai

(2,5; 6,8)

18–64 metų amžiaus moterys

(2,9; 4,6)

65 metų ir vyresnės moterys

(1,7; 3,4)