Vartotojų kainų indeksai mokesčio už aplinkos teršimą indeksuoti

Pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 straipsnio 9 dalį:

Gruodžio mėn., palyginti su 2018 m. gruodžio mėn.

VKI

2021 m.

113,8

2022 m.

138,6

2023 m. 140,3
 

Atsakingas asmuo:
Renata Paškevičienė
Kainų statistikos skyriaus patarėja
Tel. + 370 659 00 913
El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt

Atnaujinta 2024-01-09

Vartotojų kainų indeksai (VKI) žyminiam mokesčiui ir teismo baudoms indeksuoti

VKI pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 816 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymą" 2 punktą ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 82 straipsnio 2 dalį:

Metai

Kovo mėn.

Birželio mėn.

Rugsėjo mėn.

Gruodžio mėn.

Palyginti su 2019 m. birželio mėn.

2019 m.

   

100,2

100,6

2020 m.

100,9

101,0

100,9

100,8

2021 m.

102,6

104,7

107,3

111,5

2022 m.  

118,7

126,6

133,2

135,7

2023 m.

138,4

138,1

138,2

137,4

2024 m.

138,4

 

 

 

 

Metai

Kovo mėn.

Birželio mėn.

Rugsėjo mėn.

Gruodžio mėn.

Palyginti su 2018 m. sausio mėn.

2018 m.

100,2

101,2

101,7

101,5

2019 m.

102,8

103,7

103,9

104,3

2020 m.

104,6

104,7

104,7

104,6

2021 m.

106,3

108,5

111,3

115,6

2022 m.

123,1

131,3

138,1

140,7

2023 m.

143,5

143,2

143,3

142,4

2024 m.

143,6

 

 

 

Palyginti su 2017 m. liepos mėn.

2017 m.

   

101,0

101,4

2018 m.

101,9

103,0

103,4

103,3

2019 m.

104,6

105,5

105,7

106,1

2020 m.

106,5

106,6

106,5

106,4

2021 m.

108,2

110,5

113,3

117,6

2022 m.

125,2

133,6

140,6

143,2

2023 m.

146,0

145,7

145,8

144,9

2024 m.

146,1

 

 

 

Palyginti su 2015 m. sausio mėn.

2015 m.

100,4

101,5

100,8

101,2

2016 m.

101,6

102,2

101,7

103,0

2017 m.

104,7

105,9

106,5

107,0

2018 m.

107,6

108,6

109,1

109,0

Palyginti su 2011 m. spalio mėn.

2011 m.

     

100,0

2012 m.

101,7

102,3

103,3

102,9

2013 m.

103,3

103,6

103,7

103,2

2014 m.

103,5

103,7

103,6

103,0

Palyginti su 2003 m. sausio mėn.

2003 m.

100,0

100,0

98,1

98,7

2004 m.

99,0

101,0

101,2

101,6

2005 m.

102,2

103,0

103,8

104,6

2006 m.

105,4

106,8

107,1

109,3

2007 m.

110,2

112,0

114,7

118,2

2008 m.

122,7

126,0

127,3

128,2

2009 m.

132,1

131,3

130,8

129,8

2010 m.

131,8

132,7

133,2

134,8

2011 m.

136,8

139,1

139,2

139,4

2012 m.

141,8

142,6

143,9

143,3

2013 m.

143,9

144,3

144,4

143,9

2014 m.

144,2

144,5

144,3

143,5

 


Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.
 

Atsakingas asmuo:
Renata Paškevičienė
Kainų statistikos skyriaus patarėja
Tel. + 370 659 00 913
El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt

Atnaujinta: 2024-04-10

Vartotojų kainų indeksai (VKI) mokesčio už valstybinius gamtos išteklius indeksuoti

Pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 6 straipsnio 7 dalį:

VKI, palyginti su 2014 m. gruodžio mėn. VKI
2023 m. 150,9

 

Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Atsakingas asmuo:
Renata Paškevičienė
Kainų statistikos skyriaus patarėja
Tel. + 370 659 00 913
El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt

Atnaujinta: 2024-01-09

Vartotojų kainų indeksai mokesčio už valstybinius gamtos (medžiojamųjų gyvūnų) išteklius tarifams indeksuoti

Pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 6 straipsnio 8 dalį, pagal kurią mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius tarifams, nustatytiems šio įstatymo 3 priede:

Gruodžio mėn., palyginti su 2005 m. gruodžio mėn.

VKI

2021 m.

168,1

2022 m.

204,6

2023 m. 207,1
 

Atsakingas asmuo:
Renata Paškevičienė
Kainų statistikos skyriaus patarėja
Tel. + 370 659 00 913
El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt

Atnaujinta 2024-01-09

Vartotojų kainų indeksai (VKI) periodinėms išmokoms indeksuoti

Pagal Periodinėms išmokoms priteisto išlaikymo sumos ir atlyginamos žalos indeksavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 684 „Dėl Periodinėmis išmokomis priteisto išlaikymo sumos ir atlyginamos žalos indeksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo", 3 punktą:

Gruodžio mėn., palyginti su ankstesnių metų gruodžio mėn.

VKI

2007 m.

108,1

2008 m.

108,5

2009 m.

101,3

2010 m.

103,8

2011 m.

103,4

2012 m.

102,8

2013 m.

100,4

2014 m.

99,7

2015 m.

99,9

2016 m.

101,7

2017 m.

103,9

2018 m.

101,9

2019 m.

102,7

2020 m. 

100,2

2021 m.

110,6

2022 m.

121,7

2023 m. 101,2


Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.

Atsakingas asmuo:
Renata Paškevičienė
Kainų statistikos skyriaus patarėja
Tel. (+ 370 659 00 913
El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt

Atnaujinta: 2024-01-09

Vartotojų kainų indeksai (VKI) sprendimų vykdymo išlaidoms indeksuoti

1 lentelė. VKI pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo", 135 punktą ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 „Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl sprendimų vykymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo" 2.3 papunkčiu:

Metai

Kovo mėn.

Birželio mėn.

Rugsėjo mėn.

Gruodžio mėn.

Palyginti su 2015 m. sausio mėn.

2015 m.

100,4

 101,5

 100,8

101,2

2016 m.

101,6

102,2

101,7

103,0

2017 m.

104,7

105,9

106,5

107,0

2018 m.

107,6

108,6

109,1

109,0

2019 m.

110,4

111,3

111,6

112,0

2020 m.

112,3

112,5

112,4

112,3

2021 m.

114,2

116,5

119,5

124,1

2022 m.

132,1

141,0

148,3

151,1

2023 m.

154,1

153,7

153,8

152,9

2024 m.

154,1

 

 

 

 

 


2 lentelė. VKI pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo", 40 punktą:

Metai

Kovo mėn.

Birželio mėn.

Rugsėjo mėn.

Gruodžio mėn.

Palyginti su 2005 m. lapkričio mėn.

2011 m.

 

 

 

133,4

2012 m.

135,7

136,5

137,7

137,2

2013 m.

137,8

138,1

138,2

137,7

2014 m.

138,0

138,3

138,1

137,3


Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.

Atsakingas asmuo:

Renata Paškevičienė
Kainų statistikos skyriaus patarėja
Tel. + 370 659 00 913
El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt

Atnaujinta 2024-04-10

Vartotojų kainų indeksai (VKI) motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio dydžiams indeksuoti

Pagal Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymo 6 straipsnio 7 dalį:

Gruodžio mėn., palyginti su 2019 m. gruodžio mėn.

VKI

2020 m.

100,2

2021 m.

110,8

2022 m.

134,9

2023 m. 136,6
 
Atsakingas asmuo:
Renata Paškevičienė
Kainų statistikos skyriaus patarėja
Tel. + 370 659 00 913
El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt
 
Atnaujinta 2024-01-09

Vartotojų kainų indeksai mokesčio už išmetamus į aplinką teršalus iš stacionarių taršos šaltinių tarifams indeksuoti (neatnaujinami)

Pagal Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 53 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo", 1.1 punktą:

Gruodžio mėn., palyginti su 2007 m. gruodžio mėn.

VKI

2010 m.

114,1

2011 m.

117,9

2012 m.

121,3

2013 m.

121,7

2014 m.

121,4

2015 m.

121,3

2016 m.

123,4

2017 m.

128,2

2018 m.

130,6

2019 m.

134,2

2020 m.

134,5

 
Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Atsakingas asmuo:
Renata Paškevičienė
Kainų statistikos skyriaus patarėja
Tel. + 370 659 00 913
El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt

Atnaujinta: 2021-01-11

Vartotojų kainų indeksai mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ir apmokestinamųjų pakuočių rūšių tarifams indeksuoti (neatnaujinami)

Pagal Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 53 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo", 1.2 punktą:

Gruodžio mėn., palyginti su 2002 m. gruodžio mėn.

VKI

2010 m.

134,7

2011 m.

139,3

2012 m.

143,3

2013 m.

143,8

2014 m.

143,4

2015 m.

143,3

2016 m.

145,8

2017 m.

151,5

2018 m.

154,3

2019 m.

158,5

2020 m.

158,9


Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.

Atsakingas asmuo:
Renata Paškevičienė
Kainų statistikos skyriaus patarėja
Tel. + 370 659 00 913
El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt

Atnaujinta: 2021-01-11

Vartotojų kainų indeksai mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifams indeksuoti (neatnaujinami)

Pagal Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 53 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo", 1.3 punktą:

Gruodžio mėn., palyginti su 2008 m. gruodžio mėn.

VKI

2010 m.

105,2

2011 m.

108,7

2012 m.

111,8

2013 m.

112,2

2014 m.

111,9

2015 m.

111,8

2016 m.

113,7

2017 m.

118,2

2018 m.

120,4

2019 m.

123,7

2020 m.

124,0


Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.
 

Atsakingas asmuo:
Renata Paškevičienė
Kainų statistikos skyriaus patarėja
Tel. + 370 659 00 913
El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt

Atnaujinta: 2021-01-11

Vartotojų kainų indeksai gyvenamųjų patalpų, pastatytų po 1992 m. gruodžio 31 d., faktinei statybos kainai indeksuoti (neatnaujinami)

Pagal savivaldybės (valstybės) gyvenamųjų patalpų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų privatizavimo (pardavimo) ir lėšų, gautų už privatizuojamas (parduodamas) gyvenamąsias patalpas ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus, apskaitos ir naudojimo tvarkos aprašo 7.2 punktą.

Gruodžio mėn., palyginti su 1998 m. birželio mėn.

VKI

2007 m.

121,2

2008 m.

131,5

2009 m.

133,2

2010 m.

138,3

2011 m.

143,0

2012 m.

147,3

2013 m.

147,6

2014 m.

147,2

2015 m.

147,1


Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.

Atsakingas asmuo:
Renata Paškevičienė
Kainų statistikos skyriaus patarėja
Tel. + 370 659 00 913
El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt


Atnaujinta: 2016-01-11

Vartotojų kainų indeksai (VKI) dokumentų kopijų parengimo kainoms indeksuoti (neatnaujinami)

1 lentelė. Pagal dokumentų kopijų parengimo išlaidų atlyginimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 1039 „Dėl Dokumentų kopijų parengimo išlaidų atlyginimo tvarkos patvirtinimo", 7 punktą:

Lapkričio mėn., palyginti su 2000 m. rugsėjo mėn.

VKI

2000 m.

100,6

2001 m.

102,5

2002 m.

101,4

2003 m.

100,4

2004 m.

103,4

2005 m.

106,4

2006 m.

111,0

2007 m.

119,7

2008 m.

130,5

2009 m.

132,5

2010 m.

136,1

2011 m.

142,1

2012 m.

146,0

2013 m.

146,6

2014 m.

146,9

2015 m.

146,4

2016 m.

147,8

2017 m.

154,2

 

Atsakingas asmuo:
Renata Paškevičienė
Kainų statistikos skyriaus patarėja
Tel. + 370 659 00 913
El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt

Atnaujinta: 2018-01-02

Vartotojų kainų indeksai (VKI) mokesčio už valstybinius gamtos išteklius indeksuoti

1. Pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 6 straipsnio 3 dalį:

Metai

VKI, palyginti su 2014 m. gruodžio mėn.

vasario mėn.

gegužės mėn.

rugpjūčio mėn.

lapkričio mėn.

2016 m.

99,3

100,8

99,7

101,2

2017 m. 

102,2

104,2

104,1

105,6

2018 m.

105,8

107,2

106,3

108,3

2019 m.

108,0

110,1

109,1

110,2

2020 m.

111,0

110,4

110,5

110,8

2021 m.

111,6

114,4

116,3

121,0

2022 m.

127,4

136,0

142,3

148,7

2023 m.

151,3

151,9

 

 

 

Atnaujinta: 2023-06-08


2. Pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 6 straipsnio 3 dalį:

 

VKI, palyginti su 2005 m. gruodžio mėn.

vasario mėn.

gegužės mėn.

rugpjūčio mėn.

lapkričio mėn.

2012 m.

134,3

136,5

136,6

137,2

2013 m.

137,2

138,3

137,2

137,7

2014 m.

137,4

138,2

137,4

138,1

2015 m.

135,0

137,6

135,7

137,6


3. Pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 6 straipsnio 3 dalį:

Gruodžio mėn., palyginti su 2005 m. gruodžio mėn.

VKI

2007 m.

113,0

2008 m.

122,6

2009 m.

124,2

2010 m.

128,9

2011 m.

133,3

2012 m.

137,1

2013 m.

137,6

2014 m.

137,2

2015 m.

137,1

2016 m.

139,4

2017 m.

144,9

2018 m.

147,6

2019 m.

151,7

2020 m.

152,0


Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.

Atsakingas asmuo:
Renata Paškevičienė
Kainų statistikos skyriaus patarėja
Tel. + 370 659 00 913
El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt

Atnaujinta: 2021-01-11

1 lentelė. Vidutinės išgautos naftos pardavimo kainos už toną gavybos vietoje naftos išteklių mokesčiui apskaičiuoti
pagal 1992 m. spalio 7 d. Lietuvos Respublikos naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymo Nr. I-2944 3 straipsnio 3 dalį:

 Metai

 Eurais ir centais už 1 toną

 I ketvirtis

 II ketvirtis

 III ketvirtis

 IV ketvirtis

 2003 m.

 

 

168,49

163,62

 2004 m.

168,23

197,63

237,04

237,83

 2005 m.

251,69

290,49

365,69

345,03

 2006 m.

370,77

402,24

397,69

329,05

 2007 m.

311,45

347,19

385,72

444,53

 2008 m.

466,77

550,11

551,81

263,23

 2009 m.

232,17

309,78

340,85

375,07

 2010 m.

399,92

436,12

425,21

459,42

 2011 m.

557,30

588,54

588,15

594,70

 2012 m.

653,37

603,22

661,83

625,83

 2013 m.

628,58

577,32

610,10

586,88

 2014 m.

577,10

585,80

560,78

450,70


2 lentelė. Vidutinės išgautos naftos pardavimo kainos už kubinį metrą gavybos vietoje naftos išteklių mokesčiui apskaičiuoti pagal Lietuvos Respublikos angliavandenilių išteklių mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalį:

 Metai

 Eurais ir centais už 1 kubinį metrą

 I ketvirtis

 II ketvirtis

 III ketvirtis

 IV ketvirtis

 2015 m.

303,55

340,81

273,67

245,58

 2016 m.

180,99

237,14

240,09

274,35

 2017 m.

302,15

268,22

253,97

315,94

 2018 m.

318,38

365,05

392,76

351,92

 2019 m.

330,08

368,18

329,94

326,70

 2020 m.

238,82

191,74

206,61

221,96

 2021 m.

318,41

348,73

347,13

422,47


Atsakingas asmuo:
Rita Viselgaitė
Kainų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. + 370 633 59 832
El. p. rita.viselgaite@stat.gov.lt

Atnaujinta: 2022-01-19

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos