2020 m. žemės ūkio surašymo rezultatai
(2022 m. leidimas)

Apie leidinį

 


 

„2020 m. žemės ūkio surašymo rezultatai“ – tai skaitmeninis leidinys, suteikiantis galimybę susipažinti su svarbiausia, patogiai pateikta vizualizuota statistine informacija apie Lietuvos žemės ūkį.
Informacija apie leidinyje publikuojamą statistinę informaciją:

2020 m. atliktas visuotinis žemės ūkio surašymas, surinkti ir apdoroti duomenys suteikė galimybę matyti detalų Lietuvos žemės ūkio portretą. Parengta statistinė informacija apie įvairių kategorijų ūkių skaičių, dydį, specializaciją, žemę ir jos naudojimą, dirbančius šeimos narius ir samdomuosius darbuotojus bei jų darbo trukmę, ūkių užimtumą kita nei žemės ūkis veikla, ūkiuose taikomus žemės ūkio gamybos metodus, ūkinių gyvūnų skaičių, jų laikymą ir mėšlo valdymo praktiką.

Leidinyje statistinė informacija pateikiama šalies lygiu, 2020 m. surašymo statistinė informacija lyginama su 2010 m. atlikto surašymo rezultatais.

 

Leidinio struktūra:

Įvadas

Ūkiai, žemė ir jos naudojimas

Žemės ūkio augalų pasėliai

Ūkiniai gyvūnai

Darbas žemės ūkyje

Žemės ūkio gamybos metodai ir drėkinimas

Ūkinių gyvūnų laikymas ir mėšlo valdymo praktika

2020 m. Žemės ūkio surašymo pagrindiniai rezultatai Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje

Sąvokos ir paaiškinimai

Apie leidinį


Skaitmeninio leidinio „2020 m. žemės ūkio surašymo rezultatai“ ISSN 2783-6509

Nuotraukos: Pixabay.com, infogram.com.

 

© Lietuvos statistikos departamentas, 2022