2020 m. žemės ūkio surašymo rezultatai
(2022 m. leidimas)

2020 m. Žemės ūkio surašymo pagrindiniai rezultatai Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje

 

Nuotr. iš Pixabay.com


Remiantis ES teisės aktų nustatytais reikalavimais, Baltijos šalys, kaip ir kitos ES valstybės narės, 2020 m. turėjo atlikti žemės ūkio surašymą. Turėjo būti užtikrinta, kad į surašymo aprėptį nepateks tik mažiausios žemės ūkio valdos, kartu sudarančios ne daugiau kaip 2 proc. visų naudojamų žemės ūkio naudmenų, arba kurių laikomų ūkio gyvulių skaičius sudaro ne daugiau kaip 2 proc. bendro ūkių sąlyginių gyvulių vienetų skaičiaus. Bendra statistinių duomenų rengimo metodų sistema ES leidžia palyginti Estijos, Latvijos ir Lietuvos žemės ūkio rodiklius.

 

Pagrindiniai žemės ūkio rodikliai 2020 m.

 

Estija

Latvija

Lietuva

Ūkių skaičius

11 369

68 983

132 076

Visas žemės plotas, tūkst. ha

1 210,5

2 830,0

3 085,9

Naudojamos žemės ūkio naudmenos, tūkst. ha

975,3

1 969,1

2 914,5

Sąlyginių gyvulių vienetų skaičius, tūkst.

292,4

474,5

718,3

Ūkio darbuotojų skaičius, tūkst.

30,6

155,3

226,3

Standartinė produkcija, mln. eurų

862,2

1 330,2

2 299,3

 

Ūkių skaičius 2020 m. 

 

Vidutinis ūkio dydis pagal žemės ūkio naudmenas 2020 m.

 

2020 m. surašymo duomenimis, daugiausia ūkių buvo Lietuvoje – 64 proc. daugiau nei Estijoje ir Latvijoje kartu sudėjus, bet vidutinis ūkio dydis čia buvo mažiausias. Estijoje ūkių skaičius buvo mažiausias, bet vidutinis ūkio dydis – beveik keturis kartus didesnis už Lietuvos. Ūkių skaičius 2020 m., palyginti su 2010 m., sumažėjo visose Baltijos šalyse – Lietuvoje – 34 proc., Estijoje – 25 proc., Latvijoje – 17,3 proc. Vidutinis ūkio dydis pagal žemės ūkio naudmenas didėjo taip pat visose Baltijos šalyse.

 

Ūkių skaičius ir vidutinis jų dydis

 

Estija

Latvija

Lietuva

2010

2020

2010

2020

2010

2020

Ūkių skaičius

15 155

11 369

83 386

68 983

199 913

132 076

Vidutinis ūkio dydis pagal žemės plotą, ha

79,1

106,5

34,5

41,0

15,0

23,4

Vidutinis ūkio dydis pagal žemės ūkio naudmenas, ha

62,8

86,0

23,2

29,6

13,8

22,2

 

Žemės pasiskirstymas 2020 m. 
Procentai

Created with Highcharts 6.1.480,669,694,415,122,13,64,15,71,40,22,60,5Naudojamos žemės ūkio naudmenosMiškaiKita žemėNenaudojamos žemės ūkio naudmenosEstijaLatvijaLietuva0255075100

 

Žemės pasiskirstymas 2020 m.

 

Estija

Latvija

Lietuva

plotas, tūkst. ha

dalis, proc.

plotas, tūkst. ha

dalis, proc.

plotas, tūkst. ha

dalis, proc.

Visas žemės plotas

1 210,5

100

2 830,0

100

3 085,9

100

naudojamos žemės ūkio naudmenos

975,3

80,6

1 969,1

69,6

2 914,5

94,4

nenaudojamos žemės ūkio naudmenos

2,4

0,2

72,9

2,6

16,5

0,5

miškai

183,1

15,1

626,2

22,1

110,9

3,6

kita žemė

49,7

4,1

161,8

5,7

43,9

1,4

 

Naudojamos žemės ūkio naudmenos didžiausią santykinę dalį (94,4 proc.) visame ūkių žemės plote užėmė Lietuvoje, o didžiausią santykinę dalį (22,1 proc.) užimantys miškai buvo Latvijoje – ten naudojamos žemės ūkio naudmenoms sudarė tik 69,6 proc. viso ūkių žemės ploto.

 

Ūkių struktūra pagal naudojamų žemės ūkio naudmenų plotą 2020 m.
Procentai

Created with Highcharts 6.1.48,547,150,126,219,019,920,314,212,99,05,44,79,44,83,99,34,14,113,64,54,03,70,90,4< 5 ha5–< 10 ha10–< 20 ha20–< 30 ha30–< 50 ha50–< 100 ha100–< 500 ha≥ 500 haEstijaLatvijaLietuva05101520253035404550556065707580859095100

 

Ūkiai pagal naudojamų žemės ūkio naudmenų plotą 2020 m.

Ūkių grupės

Estija

Latvija

Lietuva

ūkių skaičius, tūkst.

naudojamos žemės ūkio naudmenos, tūkst. ha

ūkių skaičius, tūkst.

naudojamos žemės ūkio naudmenos, tūkst. ha

ūkių skaičius, tūkst.

naudojamos žemės ūkio naudmenos, tūkst. ha

Iš viso

11,1

975,3

69,0

1 969,2

132,1

2 914,5

< 5

1,0

2,8

32,6

70,0

66,2

157,0

5–< 10

2,9

21,2

13,1

93,4

26,3

185,9

10–< 20

2,3

32,0

9,8

138,1

17,1

238,9

20–< 30

1,0

24,4

3,7

89,8

6,2

150,7

30–< 50

1,0

40,7

3,3

124,7

5,1

196,1

50–< 100

1,0

73,4

2,8

196,9

5,4

384,8

100–< 500

1,5

338,5

3,1

645,9

5,3

1 042,8

≥ 500

0,4

442,3

0,6

610,4

0,5

558,3

 

Ūkių struktūra pagal naudojamų žemės ūkio naudmenų plotą 2020 m.
Procentai

Ūkių grupės

Estija

Latvija

Lietuva

ūkių skaičiaus dalis

naudojamų žemės ūkio naudmenų dalis

ūkių skaičiaus dalis

naudojamų žemės ūkio naudmenų dalis

ūkių skaičiaus dalis

naudojamų žemės ūkio naudmenų dalis

Iš viso

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

< 5

8,5

0,3

47,1

3,6

50,1

5,4

5–< 10

26,2

2,2

19,0

4,7

19,9

6,4

10–< 20

20,3

3,3

14,2

7,0

12,9

8,2

20–< 30

9,0

2,5

5,4

4,6

4,7

5,2

30–< 50

9,4

4,2

4,8

6,3

3,9

6,7

50–< 100

9,3

7,5

4,1

10,0

4,1

13,2

100–< 500

13,6

34,7

4,5

32,8

4,0

35,7

≥ 500

3,7

45,4

0,9

31,0

0,4

19,2

 

Ūkių struktūra pagal naudojamų žemės ūkio naudmenų plotą Lietuvoje ir Latvijoje buvo panaši, o Estijoje buvo mažiau smulkių ūkių. Ūkiai, kurių naudojamos žemės ūkio naudmenos sudarė iki 5 ha, Estijoje sudarė tik 8,5 proc. visų ūkių, o Lietuvoje ir Latvijoje tokių ūkių buvo atitinkamai 50,1 ir 47,1 proc. Ūkių, patenkančių į vidutinio dydžio grupes, t. y. nuo 10 iki 50 ha naudojamų žemės ūkio naudmenų, Lietuvoje buvo 21,5 proc., Estijoje bei Latvijoje atitinkamai – 38,7 ir 24,4 proc. Ūkių, kurių naudojamos žemės ūkio naudmenos užėmė didesnį kaip 500 ha plotą, didžiausia dalis (3,7 proc. visų ūkių) buvo Estijoje. Latvijoje tokių ūkių buvo 0,9 proc., Lietuvoje – 0,4 proc.

 

Pasėlių struktūra 2020 m. 

Estija Latvija Lietuva
Created with Highcharts 6.1.454 %54 %7 %7 %12 %12 %26 %26 %1 %1 %JavaiAnkštiniai augalaiPramoniniai augalaiPašariniai augalaiKiti augalai

 

Created with Highcharts 6.1.459 %59 %3 %3 %12 %12 %24 %24 %2 %2 %JavaiAnkštiniai augalaiPramoniniai augalaiPašariniai augalaiKiti augalai

 

Created with Highcharts 6.1.464 %64 %6 %6 %13 %13 %12 %12 %5 %5 %JavaiAnkštiniai augalaiPramoniniai augalaiPašariniai augalaiKiti augalai

 


Pasėliai 2020 m.
Tūkst. ha

 

Estija

Latvija

Lietuva

Pasėliai, iš viso

683,1

1 276,0

2 175,9

Javai

370,1

753,7

1 390,3

Ankštiniai augalai

49,4

43,7

134,4

Bulvės

3,3

18,0

15,2

Cukriniai runkeliai

-

-

15,1

Pašariniai šakniavaisiai

0,3

-

0,2

Pramoniniai augalai

79,8

151,4

286,5

Lauko daržovės ir braškės

2,7

8,1

9,2

Pašariniai augalai

174,4

299,3

260,4

Kiti augalai

3,1

1,8

64,7

 

Pasėlių struktūra 2020 m.
Procentais

 

Estija

Latvija

Lietuva

Pasėliai, iš viso

100,0

100,0

100,0

Javai

54,2

59,1

63,9

Ankštiniai augalai

7,2

3,4

6,2

Cukriniai runkeliai

0,5

1,4

0,7

Bulvės

-

-

0,7

Pašariniai šakniavaisiai

0,0

0,0

0,0

Pramoniniai augalai

11,7

11,9

13,2

Lauko daržovės ir braškės

0,4

0,6

0,4

Pašariniai augalai

25,5

23,5

11,9

Kiti augalai

0,5

0,1

3,0

 

Pasėlių struktūra Estijoje ir Latvijoje buvo panaši: didžiausią dalį (daugiau nei pusę) pasėlių ploto užėmė javai, kiek mažesnę (apie ketvirtadalį) – pašariniai augalai, dar mažesnę dalį (apie 11 proc.) – pramoniniai augalai. Lietuvoje 63,9 proc. pasėlių ploto užėmė javai, 13 proc. – pramoniniai augalai, 11,9 proc. – pašariniai augalai, 6 proc. – ankštiniai augalai.

 

Ūkinių gyvūnų skaičius 2020 m.

 

Estija

Latvija

Lietuva

ūkių skaičius

ūkinių gyvūnų skaičius, tūkst.

ūkių skaičius

ūkinių gyvūnų skaičius, tūkst.

ūkių skaičius

ūkinių gyvūnų skaičius, tūkst.

Galvijai

2 619

261,2

16 403

415,6

37 284

656,7

iš jų melžiamos karvės

1 082

86,1

1 2009

139,3

28 949

243,3

Kiaulės

73

308,7

3 341

327,1

8 376

540,6

Avys

1 182

75,2

3 008

121,2

8 029

160,5

Ožkos

230

3,8

2 112

13,1

2 518

12,8

Paukščiai

1 402

2 097,3

10 115

5 806,6

48 234

10 613,4

Triušiai

72

0,4

x

43,5

5858

101,2

Bičių šeimos

736

10,6

x

104,1

10 510

193,9

 

2020 m. Lietuvoje buvo laikoma daugiau visų rūšių ūkinių gyvūnų negu Estijoje ar Latvijoje, išskyrus ožkas – jų Latvijoje buvo daugiau. Latvija pagal visų rūšių ūkinių gyvūnų skaičių lenkė Estiją. Lietuvoje galvijus laikė 28 proc. visų ūkių, Latvijoje – 23,8 proc., Estijoje – 23 proc.

 

Vidutinis galvijų skaičius vienam ūkiui 2020 m.

 

Vidutinis ūkinių gyvūnų skaičius vienam ūkiui 2020 m.

 

Estija

Latvija

Lietuva

Galvijai

99,7

25,3

17,6

iš jų melžiamos karvės

79,6

11,6

8,4

Kiaulės

4 228,8

97,9

64,5

Avys

63,6

40,3

20,0

Ožkos

16,5

6,2

5,1

Paukščiai

1 495,9

574,1

220,0

Triušiai

5,6

x

17,3

Bičių šeimos

14,4

x

18,4

 

Tačiau stambiausi galvijų ūkiai buvo Estijoje – vidutiniškai vienam galvijų ūkiui čia teko 99,7 galvijo, Latvijoje – 25, Lietuvoje – 17,6 galvijo.

Kiaulininkystės ūkiai buvo didžiausi Estijoje. Nors kiaules šalyje laikė tik 0,6 proc. ūkių, tačiau vidutiniškai vienam kiaulininkystės ūkiui teko 4 228,8 kiaulės. Latvijoje ir Lietuvoje kiaulininkystės ūkiai daug mažesni: Latvijoje vienam ūkiui, auginančiam kiaules, teko 90 kiaulių, Lietuvoje – 64,5.

 

Ūkiai pagal galvijų skaičių 2020 m.

Ūkių grupės

Estija

Latvija

Lietuva

ūkių skaičius

galvijų skaičius, tūkst.

ūkių skaičius

galvijų skaičius, tūkst.

ūkių skaičius

galvijų skaičius, tūkst.

Iš viso

2 619

261,2

16 403

415,6

37 284

656,7

1–2

224

0,4

4 798

7,0

13 927

20,1

3–9

524

2,8

5 222

26,8

12 976

65,4

10–19

402

5,7

2 313

32,0

4 273

57,6

20–29

258

6,2

1 151

27,7

1 731

41,5

30–49

330

12,6

1 062

41,0

1 716

65,6

50–99

380

26,1

993

69,2

1 563

107,1

100–199

501

34,7

577

77,7

733

99,6

200–299

86

21,2

128

31,1

169

40,8

≥ 300

171

151,5

159

103,1

196

159

 

Ūkiai pagal kiaulių skaičių 2020 m.

Ūkių grupės

Estija

Latvija

Lietuva

ūkių skaičius

kiaulių skaičius, tūkst.

ūkių skaičius

kiaulių skaičius, tūkst.

ūkių skaičius

kiaulių skaičius, tūkst.

Iš viso

73

308,7

3 341

144,5

8 376

540,5

1–9

9

0

3 113

8,4

7 927

24,0

10–49

9

0,2

178

3,2

374

6,2

50–99

*

*

10

0,6

23

1,4

100–199

4

0,6

5

0,7

7

1,1

200–399

4

1,1

6

2

6

1,5

400–999

*

*

x

x

7

4,0

1 000–1 999

4

6,4

x

x

6

8,3

≥ 2 000

38

298,8

x

x

26

494,0

 

Ūkių struktūra pagal ūkininkavimo kryptį 2020 m.

Estija Latvija Lietuva
Created with Highcharts 6.1.453 %53 %24 %24 %7 %7 %16 %16 %Lauko augalų auginimasGanomų gyvulių laikymasMišri augalininkystė ir gyvulininkystėKitos ūkininkavimo kryptys

 

Created with Highcharts 6.1.461 %61 %18 %18 %11 %11 %10 %10 %Lauko augalų auginimasGanomų gyvulių laikymasMišri augalininkystė ir gyvulininkystėKitos ūkininkavimo kryptys

 

Created with Highcharts 6.1.443 %43 %15 %15 %17 %17 %25 %25 %Lauko augalų auginimasGanomų gyvulių laikymasMišri augalininkystė ir gyvulininkystėKitos ūkininkavimo kryptys

 

 

Ūkių skaičius pagal ūkininkavimo kryptis 2020 m.

Ūkininkavimo kryptis 

Estija

Latvija

Lietuva

Iš viso

11 369

68 983

132 076

Lauko augalų auginimas

6071

42 159

56 963

Daržininkystė

168

846

5 756

Daugiamečių augalų auginimas

288

1 227

1 161

Ganomų gyvulių laikymas

2 726

12 397

20 122

Grūdais šeriamų gyvulių laikymas

234

1 957

832

Mišri augalininkystė

210

2 077

22 305

Mišri gyvulininkystė

142

958

3 013

Mišri augalininkystė ir gyvulininkystė

750

7 362

21 851

Neklasifikuoti ūkiai

780

-

73

 

2020 m. Baltijos šalyse ūkių specializacijos struktūra buvo nevienoda: didžiausia lauko augalų auginimu užsiimančių ūkių santykinė dalis buvo Latvijoje – net 61 proc. ūkių, Estijoje ir Lietuvoje tokie ūkiai sudarė 53 ir 43 proc. Estijoje daugiausia ūkių specializavosi ganomų gyvulių laikymo srityje – 24 proc., Latvijoje ir Lietuvoje tokie ūkiai sudarė 18 ir 15,2 proc. Mišrios augalininkystės ir gyvulininkystės specializacijos ūkių daugiausia buvo Lietuvoje – apie 16,5 proc., Latvijoje tokie ūkiai sudarė 10,7 proc., Estijoje – 6,6 proc.

 


Daugiau:

Estijos statistikos duomenų bazė

Latvijos statistikos duomenų bazė