2020 m. žemės ūkio surašymo rezultatai
(2022 m. leidimas)

Darbas žemės ūkyje

 

Nuotr. iš Pixabay.com


Atliekant surašymą, buvo siekiama nustatyti ūkio darbuotojų, dirbusių ūkio darbus 12 mėnesių iki surašymo (nuo 2019 m. birželio 1 d. iki 2020 m. gegužės 31 d.), skaičių įvairių kategorijų ir dydžio ūkiuose, ūkio darbuotojų pasiskirstymą pagal lytį ir amžių, dirbtą laiką.

Pagal ūkių darbuotojų statusą išskirtos 3 pagrindinės jų grupės: ūkininkaujantys asmenys ir jų šeimos nariai, nuolatiniam darbui samdomi ir laikinam darbui samdomi darbuotojai.

2020 m.* surašymo duomenimis, didesniuose nei 1 ha ūkiuose iš viso dirbo 226,3 tūkst. ūkio darbuotojų.

________________
* 2020 m. duomenys patikslinti ir perskaičiuoti.

 

Ūkių darbuotojų skaičiaus kitimas
Tūkst.

Created with Highcharts 6.1.4545,4545,4543,3543,3482,0482,0369,0369,0300,3300,3256,8256,8226,3226,320032005200720102013201620200100200300400500600

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Ūkio darbuotojų skaičius 2020 m., palyginti su 2010 m., visuose didesniuose nei 1 ha ūkiuose sumažėjo 38 proc., ūkininkų ir šeimos ūkiuose – 40 proc., o žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse – 7 proc. Ūkininkaujančių asmenų ir jų šeimos narių skaičius sumažėjo 42 proc., nuolatinių samdomų darbuotojų skaičius padidėjo 20 proc. Nuo 2003 m. ūkių darbuotojų skaičius sumažėjo 58 proc.

 

Ūkio darbuotojų skaičius didesniuose nei 1 ha ūkiuose

 

2003

2005

2007

2010

2013

2016

2020

Iš viso žemės ūkio darbuotojų

545 381

543 298

482 002

369 033

300 274

256 753

226 301

Ūkininkaujantys asmenys ir jų šeimos nariai

511 266

510 466

449 833

338 174

264 069

221 808

191 723

Nuolatiniai samdomi darbuotojai

28 850

26 516

28 331

27 915

33 881

33 759

33 497

Laikini samdomi darbuotojai

5 265

6 316

3 838

2 944

2 324

1 186

1 081

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

92 proc. darbuotojų dirbo ūkininkų ir šeimos ūkiuose, 8 proc. – žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse. Didžiausią dalį (84,9 proc.) ūkiuose dirbančių asmenų sudarė ūkininkaujantys asmenys ir jų šeimų nariai, kiek daugiau nei 14,6 proc. – nuolatiniam darbui samdomi darbuotojai, 0,5 proc. – laikinam darbui samdomi darbuotojai.

 

Ūkių darbuotojai pagal ūkių kategorijas ir užimtumo statusą

 

Visi ūkiai

Ūkininkų ir šeimos ūkiai

Žemės ūkio bendrovės ir įmonės

2010

2020

2010

2020

2010

2020

Žemės ūkio darbuotojų skaičius, iš viso

369 033

226 301

349 592

208 149

19 441

18 152

Ūkininkaujantys asmenys ir jų šeimos nariai

338 174

191 723

338 174

191 723

-

-

Nuolatiniai samdomi darbuotojai

27 915

33 497

9 000

16 050

18 915

17 447

Laikini samdomi darbuotojai

2 944

1 081

2 418

376

526

705

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Ūkių darbuotojai pagal užimtumo statusą apskrityse 2020 m.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2020 m. surašymo duomenimis, 56 proc. visų darbuotojų sudarė vyrai, 44 proc. – moterys.

 

Ūkio darbuotojai pagal lytį ir ūkio kategoriją

 

Vyrai ir moterys

Vyrai

Moterys

2003

2010

2020

2003

2010

2020

2003

2010

2020

Visi ūkiai

545 381

369 033

226 301

264 069

183 742

127 575

281 312

185 291

98 726

Ūkininkų ir šeimos ūkiai

519 878

349 592

208 149

248 342

172 169

116 341

271 536

177 423

91 808

Žemės ūkio bendrovės ir įmonės

25 503

19 441

18 152

15 727

11 573

11 234

9 776

7 868

6 918

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Ūkio darbuotojai pagal ūkio kategoriją apskrityse 2020 m. 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Tarp ūkininkaujančių asmenų ir jų šeimų narių vyrų (55 proc.) buvo daugiau nei moterų (45 proc.). Daugiausia (69 proc.) ūkininkaujančių asmenų ir dirbančių jų šeimų narių buvo vyresni nei 50 metų amžiaus, 30 proc. sudarė 20–49 metų amžiaus asmenys, 1 proc. – asmenys iki 20 m. amžiaus.

 

Ūkininkaujančių asmenų ir jų šeimos narių pasiskirstymas pagal amžių ir lytį 2020 m.
Procentai

Vyrai Moterys
Created with Highcharts 6.1.424,924,913,813,829,529,517,817,812,212,26,56,50,80,865 ir vyresni60–64‬50–59‬40–49‬30–39‬20–29‬Iki 2005101520253035

 

 

Created with Highcharts 6.1.428,428,411,111,124,224,213,713,76,16,12,52,50,30,365 ir vyresni60–64‬50–59‬40–49‬30–39‬20–29‬Iki 2005101520253035

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2020 m. surašymas parodė, kad dauguma ūkio darbuotojų dirbo ne visą darbo dieną. Tik 16 proc. darbuotojų ūkyje dirbo visą darbo dieną (2016 m. – 16 proc.). Ūkininkų ir šeimos ūkiuose ne visą darbo dieną dirbo 88 proc. darbuotojų, daugiausia (28 proc.) jų dirbo iki 2 val. (2016 m. – atitinkamai 86 ir 24 proc.). Žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse visą darbo dieną dirbo 67 proc. darbuotojų (2016 m. – 42 proc.).

 

Ūkio darbuotojai pagal lytį apskrityse 2020 m. 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Ūkininkų ir šeimos ūkių darbuotojų pasiskirstymas pagal vidutiniškai per dieną ūkyje dirbtą laiką

2016 m. 2020 m.
Created with Highcharts 6.1.4≥ 8 val.14 %≥ 8 val.14 %6–8 val.22 %6–8 val.22 %4–6 val.18 %4–6 val.18 %2–4 val.22 %2–4 val.22 %< 2 val.24 %< 2 val.24 %

 

Created with Highcharts 6.1.4≥ 8 val.12 %≥ 8 val.12 %6–8 val.16 %6–8 val.16 %4–6 val.18 %4–6 val.18 %2–4 val.26 %2–4 val.26 %< 2 val.28 %< 2 val.28 %

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Ūkių darbuotojai pagal darbo laiką ir ūkių kategorijas

 

Visi ūkiai

Ūkininkų ir šeimos ūkiai

Žemės ūkio bendrovės ir įmonės

2016

2020

2016

2020

2016

2020

Dirbusieji visą darbo laiką

40 343

36 997

32 842

24 889

7 501

12 108

Dirbusieji ne visą darbo laiką

216 410

189 304

205 913

183 260

10 497

6 044

Dirbusieji ūkyje iki 2 valandų

57 670

59 182

56 980

58 774

690

408

Dirbusieji ūkyje nuo 2 iki 4 valandų

54 373

54 351

53 818

54 068

555

283

Dirbusieji ūkyje nuo 4 iki 6 valandų

43 663

38 485

43 006

38 277

657

208

Dirbusieji ūkyje nuo 6 iki 8 valandų

60 704

37 286

8 595

32 141

52 109

5 145

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Siekiant didesnio palyginamumo, ūkio darbus ne visą darbo dieną dirbantys asmenys, remiantis per savaitę jų dirbtu laiku, buvo perskaičiuoti į sąlyginių darbuotojų skaičių, pvz., dirbę 31–39 valandas per savaitę prilyginami 0,875 darbuotojo. Perskaičiavus gauta, kad nuo 2019 m. birželio 1 d. iki 2020 m. gegužės 31 d. ūkio darbus visą dieną dirbo 121,5 tūkst. (ūkininkų ir šeimos ūkiuose – 104,6 tūkst., žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse – 16,9 tūkst.) darbuotojų. Sąlyginių darbuotojų skaičius 2020 m., palyginti su 2010 m. sumažėjo 16 proc. Nuo 2003 m. sąlyginių darbuotojų skaičius sumažėjo 45 proc.

 

Sąlyginių darbuotojų skaičius

Created with Highcharts 6.1.4222,3222,3201,3201,321,021,0146,8146,8129,5129,517,317,3148,3148,3132,6132,615,715,7121,5121,5104,6104,616,916,92003201020162020Visi ūkiaiŪkininkų ir šeimos ūkiaiŽemės ūkio bendrovės ir įmonės050100150200250

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.