2020 m. žemės ūkio surašymo rezultatai
(2022 m. leidimas)

Ūkiniai gyvūnai

 

Nuotr. iš Pixabay.com


2020 m. surašymo metu buvo gauti išsamūs duomenys apie ūkius, laikančius įvairių rūšių ūkinius gyvūnus. Ūkinių gyvūnų skaičius užfiksuotas 2020 m. birželio 1 d.

Didesniuose nei 1 ha ūkiuose 2020 m., palyginti su 2010 m., buvo laikoma 2,5 karto daugiau avių, 2 kartus daugiau bičių šeimų ir 6 proc. daugiau paukščių. Tačiau 2,5 karto sumažėjo arklių, 37 proc. – kiaulių, 33 proc. – triušių, 24 proc. – ožkų, 11 proc. – galvijų skaičius.

 

Ūkinių gyvūnų skaičius didesniuose nei 1 ha ūkiuose

 

Galvijai

Kiaulės

Avys

Ožkos

Arkliai

Bičių šeimos

Paukščiai

2020

656 729

540 601

160 514

12 774

11 262

193 906

10 613 379

2016

739 990

627 312

187 159

14 032

14 726

139 177

11 500 893

2013

716 334

764 717

110 114

15 270

16 830

99 332

9 792 854

2010

739 093

860 275

64 532

16 754

28 754

92 469

10 017 158

2007

784 202

956 073

52 526

28 943

44 867

107 260

9 442 309

2005

1 008 978

1 200 194

40 865

55 323

68 314

127 487

9 805 719

2003

895 366

1 089 323

30 960

43 498

65 387

84 709

8 703 859

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2020 m. surašymo duomenimis, galvijus augino 37,3 tūkst. (28 proc.) didesnių nei 1 ha ūkių. Daugiausia (13,9 tūkst., arba 37 proc.) jų laikė 1–2 galvijus, tačiau šių ūkių laikomų galvijų skaičius sudarė tik 3 proc. visų ūkiuose laikomų galvijų. Daugiausia šių ūkinių gyvūnų (120,2 tūkst., arba 18 proc. visų laikomų galvijų) buvo ūkiuose, turinčiuose 500 ir daugiau galvijų.

 

Galvijų skaičius įvairaus dydžio didesniuose nei 1 ha ūkiuose
Tūkst.

Created with Highcharts 6.1.4Ūkių dydžio grupės:165,9104,170,449,037,420,1378,6203,1135,2136,1116,165,4137,5117,092,584,485,957,641,856,254,648,850,141,533,363,769,366,472,865,623,565,790,693,5102,3107,1114,8174,4226,5238,1275,4299,41–2‍3–9‍10–19‍20–29‍30–49‍50–99‍≥ 1002003200720102013201620200100200300400500600700800900

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Ūkiai, turintys galvijų ir jų skaičius juose pagal apskritis 2020 m. 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2020 m. melžiamas karves laikė 28,9 tūkst. (beveik 22 proc.) didesnių nei 1 ha ūkių. Daugiausia (17 proc.) karvių buvo laikoma ūkiuose, turinčiuose 500 ir daugiau karvių. Šie ūkiai sudarė tik 0,2 proc. visų, didesnių nei 1 ha, ūkių, laikančių melžiamas karves.

 

Melžiamų karvių skaičius įvairaus dydžio didesniuose nei 1 ha ūkiuose
Tūkst.

Created with Highcharts 6.1.4Ūkių dydžio grupės:200,877,656,147,422,2162,580,973,663,636,935,569,261,559,145,77,329,928,428,925,744,995,098,6103,3112,91–2‍3–9‍10–29‍30–49‍≥ 5020032010201320162020060120180240300360420480

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Ūkiai, turintys melžiamų karvių ir jų skaičius juose pagal apskritis 2020 m. 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2020 m. kiaules augino 8,4 tūkst., arba 6 proc., didesnių nei 1 ha ūkių. Daugiausia kiaulių (87 proc.) auginama dideliuose kiaulininkystės ūkiuose, laikančiuose 5 000 ir daugiau kiaulių.

 

Kiaulių skaičius įvairaus dydžio didesniuose nei 1 ha ūkiuose
Tūkst.

Created with Highcharts 6.1.4Ūkių dydžio grupės:430,4167,7154,289,824,0141,837,726,710,57,628,710,27,73,52,662,330,521,415,712,356,141,227,127,026,2370,0573,0527,6478,2467,81–9‍‍10–99‍‍100–399‍400–1 999‍2 000–4 999‍≥ 5 0002003201020132016202001002003004005006007008009001 0001 100

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Ūkiai, turintys kiaulių ir jų skaičius juose pagal apskritis 2020 m. 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2020 m. avis laikė 8 tūkst. (6 proc.) didesnių nei 1 ha ūkių. 1 proc. avių buvo laikoma ūkiuose, turinčiuose 1–2 avis, šie ūkiai sudarė 15 proc. visų avių augintojų. Daugiausia ūkių laikė 10 ir daugiau avių (48 proc. visų avis laikančių ūkių).

 

Avių skaičius įvairaus dydžio didesniuose nei 1 ha ūkiuose
Tūkst.

Created with Highcharts 6.1.4Ūkių dydžio grupės:2,81,72,72,21,910,29,815,319,616,618,053,092,1165,4142,11–2‍3–9‍≥ 10200320102013201620200255075100125150175200

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2020 m. ožkas laikė 2,5 tūkst. (2 proc.) didesnių nei 1 ha ūkių. Daugiausia ūkių laikė 1–2 ožkas (49 proc. visų ožkas laikančių ūkių).

 

Ožkų skaičius įvairaus dydžio didesniuose nei 1 ha ūkiuose
Tūkst.

Created with Highcharts 6.1.4Ūkių dydžio grupės:20,15,55,72,31,820,98,16,34,94,81,71,81,42,12,40,20,40,20,71,00,61,01,74,02,81–2‬3–9‬10–19‬20–29‬≥ 3020032010201320162020051015202530354045

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2020 m. įvairių rūšių naminius paukščius laikė 48,2 tūkst. (37 proc.) didesnių nei 1 ha ūkių. Daugiausia paukščių taip pat buvo sutelkta dideliuose paukštynuose, turinčiuose daugiau kaip 50 tūkst. paukščių. Tokių paukštynų 2020 m. buvo 26, jie augino 8 mln. 866,3 tūkst. paukščių, arba 84 proc. visų Lietuvoje laikomų įvairių rūšių naminių paukščių.

 

Paukščių skaičius įvairaus dydžio didesniuose nei 1 ha ūkiuose
Tūkst.

Created with Highcharts 6.1.4Ūkių dydžio grupės:2 887,21 320,01 198,11 130,81 118,689,284,3103,4147,8204,9220,2334,9301,3423,65 507,38 2787 943,49 9218 866,31–99‬100–999‬1 000–49 999‬≥ 50 0002003201020132016202001 5003 0004 5006 0007 5009 00010 50012 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Ūkiai, turintys paukščių ir jų skaičius juose pagal apskritis 2020 m. 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2020 m. galvijus, kiaules, ožkas, arklius, paukščius ir triušius laikė mažiau ūkių, bet vidutinis viename ūkyje laikomų ūkinių gyvūnų skaičius buvo didesnis nei 2003 ir 2010 m.

 

Vidutiniškai tenka vienam ūkiui, pagal ūkio kategoriją, auginančiam tam tikros rūšies ūkinius gyvūnus

Created with Highcharts 6.1.44,36,46,62,11,210,47,87,913,715,02,71,512,610,917,664,520,05,12,717,318,4200320102020GalvijaiKiaulėsAvysOžkosArkliaiTriušiaiBičių šeimos010203040506070

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Ddidesnių nei 1 ha ūkininkų ir šeimos ūkių, turinčių ūkinių gyvūnų, skaičius pagal ūkininkaujančio asmens lytį

 

Vyrai ir moterys

Vyrai

Moterys

2010

2020

2010

2020

2010

2020

Galvijai, iš viso

92 875

37 110

49 179

20 374

43 696

16 736

Melžiamos karvės

84 874

28 836

44 748

15 341

40 126

13 495

Kiaulės

62 648

8 348

34 846

4 545

27 802

3 803

Avys, iš viso

4 299

7 998

2 580

4 837

1 719

3 161

Ėriavedės

3 410

6 706

2 068

4 098

1 342

2 608

Ožkos, iš viso

6 099

2 505

2 603

1 117

3 496

1 388

Vedeklės

4 348

1 740

1 802

788

2 546

952

Arkliai

19 017

4 189

11 353

2 647

7 664

1 542

Paukščiai

85 168

48 203

42 902

24 850

42 266

23 353

Bičių šeimos

8 483

10 502

5 661

7 172

2 822

3 330

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Ūkinių gyvūnų skaičius pagal ūkininkaujančio asmens lytį didesniuose nei 1 ha ūkininkų ir šeimos ūkiuose

 

Vyrai ir moterys

Vyrai

Moterys

2010

2020

2010

2020

2010

2020

Galvijai, iš viso

637 220

535 346

404 867

357 811

232 353

177 535

Melžiamos karvės

307 451

191 385

188 408

122 371

119 043

69 014

Kiaulės

247 805

73 026

155 075

53 155

92 730

19 871

Avys, iš viso

62 705

155 174

43 849

101 932

18 856

53 242

Ėriavedės

29 731

61 702

21 402

40 839

8 329

20 863

Ožkos, iš viso

16 657

12 609

7 156

5 684

9 501

6 925

Vedeklės

8 399

4 906

3 447

2 193

4 952

2 713

Arkliai

26 992

9 908

17 166

6 876

9 826

3 032

Paukščiai

1 685 063

2 448 577

1 013 213

1 455 326

671 850

993 251

Bičių šeimos

92 213

193 552

67 960

144 822

24 253

48 730

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Visi 2020 m. surašymo metu užfiksuoti ūkiniai gyvūnai buvo perskaičiuoti į sutartinius gyvūnų vienetus

Sutartinių gyvūnų skaičius 2020 m., palyginti su 2010 m., buvo 20 proc. mažesnis. 2020 m. didžiausias sutartinių gyvūnų skaičius (40 proc. visų sutartinių gyvūnų) buvo sutelktas ūkiuose, kurių naudojamų žemės ūkio naudmenų plotas buvo 100 ha ir daugiau, mažiausiai sutartinių gyvūnų laikė ūkiai, turintys nuo 2 iki 5 ha naudojamų žemės ūkio naudmenų. 2020 m., palyginti su 2010 m., sutartinių gyvulių skaičius padidėjo tik dideliuose ūkiuose, turinčiuose 100 ir daugiau ha naudojamų žemės ūkio naudmenų.

 

Sutartinių gyvūnų skaičiaus pasiskirstymas įvairaus dydžio ūkiuose (ūkių grupės nustatytos pagal naudojamų žemės ūkio naudmenų plotą)

2010 2020
Created with Highcharts 6.1.4≥ 100 ha11 %≥ 100 ha11 %50–100 ha29 %50–100 ha29 %30–50 ha9 %30–50 ha9 %20–30 ha6 %20–30 ha6 %10–20 ha11 %10–20 ha11 %5–10 ha10 %5–10 ha10 %2–5 ha10 %2–5 ha10 %0–2 ha14 %0–2 ha14 %

 

Created with Highcharts 6.1.4≥ 100 ha40 %≥ 100 ha40 %50–100 ha14 %50–100 ha14 %30–50 ha8 %30–50 ha8 %20–30 ha6 %20–30 ha6 %10–20 ha9 %10–20 ha9 %5–10 ha6 %5–10 ha6 %2–5 ha4 %2–5 ha4 %0–2 ha13 %0–2 ha13 %

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Didesnių nei 1 ha ūkių, laikančių ūkinius gyvūnus, grupavimas pagal sutartinių gyvūnų vienetų skaičių

 

Visi ūkiai

Ūkininkų ir šeimos ūkiai

Žemės ūkio bendrovės ir įmonės

Sutartinių gyvūnų skaičius, vnt.

Visi ūkiai

Ūkininkų ir šeimos ūkiai

Žemės ūkio bendrovės ir įmonės

2010

2020

2010

2020

2010

2020

2010

2020

2010

2020

2010

2020

Iš viso

128 301

71 282

128 035

71 050

266

232

900 075

718 293

616 449

465 474

283 626

252 822

0–2

67 262

42 446

67 253

42 435

9

11

63 718

27 118

63 710

27 112

8

7

2–10

48 185

20 159

48 179

20 147

6

12

191 930

88 574

191 899

88 519

31

56

10–20

7 377

3 650

7 365

3 643

12

7

93 843

50 616

93 677

50 509

166

107

20–30

2 128

1 588

2 120

1 582

8

6

49 741

38 943

49 542

38 788

199

155

30–50

1 625

1 502

1 619

1 483

6

19

60 447

58 037

60 201

57 277

246

760

50–100

1 042

1 172

1 026

1 157

16

15

70 342

81 007

69 260

79 885

1 082

1 122

100–200

375

463

351

447

24

16

50 029

62 643

46 339

60 333

3 690

2 311

200–300

94

109

69

94

25

15

22 190

26 205

16 254

22 453

5 936

3 753

300–500

87

65

40

39

47

26

32 414

24 090

14 134

13 881

18 280

10 209

500–1 000

57

58

7

15

50

43

39 445

41 135

4 226

10 613

35 219

30 521

Daugiau negu 1 000

69

70

6

8

63

62

225 976

219 925

7 207

16 104

218 769

203 821

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.