2020 m. žemės ūkio surašymo rezultatai
(2022 m. leidimas)

Žemės ūkio gamybos metodai ir drėkinimas

 

Nuotr. iš Pixabay.com


Rengiant statistinę informaciją apie žemės dirbimo metodus ir dirvožemio dangą žiemą, į ariamos žemės plotą nebuvo įskaitomas šiltnamių plotas.

2020 m. surašymo duomenimis, ūkiai įdirba 89 proc. (2010 m. – 76 proc.) visos ariamosios žemės, likę 11 proc. (2010 m. – 24 proc.) ariamosios žemės paskutinį kartą nuėmus derlių iki sėjos neįdirbami.

Kaip ir 2010 m., 2020 m. labiausiai paplitęs įprastinis žemės dirbimo būdas – tokiu būdu buvo įdirbta 62 proc. ariamosios žemės. Ne toks populiarus buvo tausojamasis žemės dirbimo būdas (23 proc.) ir sėklų įterpimas į priešsėlio ražieną niekaip neįdirbant dirvos (be įdirbimo) (4 proc.).

 

Ariamos žemės pasiskirstymas pagal taikomus žemės dirbimo metodus

2010 m. 2020 m.
Created with Highcharts 6.1.468 %68 %7 %7 %1 %1 %24 %24 %Įprastinis žemės dirbimo metodasTausojamasis žemės dirbimo metodasBe įdirbimoŽemės dirbimo metodai netaikomi

 

 

Created with Highcharts 6.1.462 %62 %23 %23 %4 %4 %11 %11 %Įprastinis žemės dirbimo metodasTausojamasis žemės dirbimo metodasBe įdirbimoŽemės dirbimo metodai netaikomi

 

Žemės dirbimo metodai pagal ūkio kategoriją 2020 m.

 

Ūkių skaičius, vnt.

Ariamos žemės plotas, tūkst. ha

Visi ūkiai

Ūkininkų ir šeimos ūkiai

Žemės ūkio bendrovės ir įmonės

Visi ūkiai

Ūkininkų ir šeimos ūkiai

Žemės ūkio bendrovės ir įmonės

Visos žemės dirbimo metodai

113 216

112 558

658

1 995,2

1 658,6

336,6

Įprastinis žemės dirbimo metodas

109 806

109 274

532

1 394,1

1 219,6

174,5

Tausojamasis žemės dirbimo metodas

6 177

5 925

252

521,2

375,9

145,3

Be įdirbimo

1 278

1 220

58

79,9

63,1

16,8

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2020 m., palyginti su 2010 m., padidėjo įprastinių žieminių pasėlių dalis ariamojoje žemėje (2020 m. – 58 proc., 2010 m. – 28 proc.) ir šiek tiek padidėjo antsėlių arba tarpinių pasėlių dalis ariamojoje žemėje (2020 m. – 3 proc., 2010 m. – 1 proc.). Tačiau sumažėjo suartos rudenį ir žiemą paliekamos neapsėtos ariamosios žemės dalis (2020 m. – 24 proc., 2010 m. – 39 proc.) bei ariamosios žemės dalis, dengiama augalų liekanomis (2020 m. – 3 proc., 2010 m. – 6 proc.).

 

Ariamos žemės danga žiemą

2010 m. 2020 m.
Created with Highcharts 6.1.428 %28 %1 %1 %6 %6 %39 %39 %26 %26 %Įprasti žieminiai pasėliaiAntsėliai tarpiniai pasėliaiAugalų liekanos ražienosSuarta neapsėta dirvaAugalai augantys ariamoje žemėje ne vienus metus

 

 

Created with Highcharts 6.1.458 %58 %3 %3 %4 %4 %24 %24 %11 %11 %Įprasti žieminiai pasėliaiAntsėliai tarpiniai pasėliaiAugalų liekanos ražienosSuarta neapsėta dirvaAugalai augantys ariamoje žemėje ne vienus metus

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Dirvožemio danga žiemą pagal ūkio kategoriją 2020 m.

 

Ūkių skaičius, vnt.

Ariamos žemės plotas, tūkst. ha

Visi ūkiai

Ūkininkų ir šeimos ūkiai

Žemės ūkio bendrovės ir įmonės

Visi ūkiai

Ūkininkų ir šeimos ūkiai

Žemės ūkio bendrovės ir įmonės

Dirvožemio danga žiemą, iš viso

119 581

118 904

677

2 236,8

1 873,5

363,3

Įprasti žieminiai pasėliai

61 454

60 883

571

1 305,2

1 083,0

222,2

Antsėliai, tarpiniai pasėliai

3 218

3 127

91

73,1

59,3

13,7

Augalų liekanos, ražienos

4 255

4 117

138

75,4

62,7

12,7

Suarta neapsėta dirva

92 906

92 520

386

541,5

453,6

88,0

Augalai, augantys ariamoje žemėje ne vienus metus

53 416

53 246

170

241,6

214,9

26,7

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Nuotr. iš Pixabay.com


2020 m. surašymo duomenimis, šalyje buvo 45,4 tūkst. ūkių, turimais įrenginiais ir vandens kiekiu, galinčių drėkinti 6,6 tūkst. ha žemės ūkio augalų (kurie sudarė 0,2 proc. naudojamų žemės ūkio naudmenų). Labiausiai paplitęs buvo paviršinis drėkinimo metodas. Dažniausiai pasėliams drėkinti naudojamas požeminis ir paviršinis ūkio vanduo (tvenkinių arba užtvankų).

 

Drėkinami plotai pagal ūkio kategoriją 2020 m.

 

Ūkių skaičius, vnt.

Drėkinamas plotas, ha

Visi ūkiai

45 367

6 580

Ūkininkų ir šeimos ūkiai

45 337

6 031

Žemės ūkio bendrovės ir įmonės

30

549

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Taikomi drėkinimo metodai, 2020 m.

Created with Highcharts 6.1.4Paviršinis drėkinimas41 796Paviršinis drėkinimas41 796Lašelinis drėkinimas2 745Lašelinis drėkinimas2 745Drėkinimas purkštuvais1 713Drėkinimas purkštuvais1 713

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Drėkinti naudojami vandens šaltiniai, 2020 m.

Created with Highcharts 6.1.420 15420 15412 87812 8783 7493 7498 5198 5197 0437 043Požeminis ūkio vanduoPaviršinis ūkio vanduo (tvenkiniai arba užtvankos)Ne ūkio paviršinis vanduo iš ežerų, upių ar vandentakiųVanduo iš bendrų vandentiekio tinklųKiti05 00010 00015 00020 00025 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Nuotr. iš Pixabay.com


2020 m., palyginti su 2010 m., gerokai daugiau ūkių naudojo įrangą energijai iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaminti. Kaip ir 2010 m., 2020 m. labiausiai naudojamas atsinaujinančios energijos šaltinis buvo saulės energija.

 

Ūkių, naudojančių įrangą energijai iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaminti, skaičius

Created with Highcharts 6.1.41 0951 0959797555544441801804141111116162424131320102020SaulėsVandensBiomasėsVėjoKito atsinaujinančio energijos šaltinio0501001502002503003504004505005506006507007508008509009501 0001 0501 1001 150

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.