2020 m. žemės ūkio surašymo rezultatai
(2022 m. leidimas)

Įvadas

 

Nuotr. iš Pixabay.com

Elektroniniame leidinyje „2020 m. žemės ūkio surašymo rezultatai“ patogiu būdu pateikiama vizualizuota statistinė informacija apie Lietuvos žemės ūkį.

2020 m. atliktas visuotinis žemės ūkio surašymas, surinkti ir apdoroti duomenys suteikė galimybę vėl matyti detalų Lietuvos žemės ūkio portretą. Parengėme statistinę informaciją apie įvairių kategorijų ūkių skaičių, dydį, specializaciją, žemę ir jos naudojimą, dirbančius šeimos narius ir samdomuosius darbuotojus bei jų darbo trukmę, ūkių užimtumą kita nei žemės ūkis veikla, ūkiuose taikomus žemės ūkio gamybos metodus, ūkinių gyvūnų skaičių, jų laikymą ir mėšlo valdymo praktiką. Šiame leidinyje statistinė informacija pateikiama šalies lygiu, 2020 m. surašymo statistinė informacija lyginama su 2010 m. atlikto surašymo rezultatais.

Surašyme dalyvavo ir statistinius duomenis apie savo ūkius teikė ūkininkų ir šeimos ūkiai bei žemės ūkio bendrovės ir kitos įmonės (toliau – ūkiai). Surašymo klausimyną pildė ūkiai, žemės valdoje turintys vieną ir daugiau hektarų naudojamų žemės ūkio naudmenų arba turintys mažiau kaip vieną hektarą naudojamų žemės ūkio naudmenų, jei žemės ūkio pardavimo pajamos per metus sudarė ne mažiau kaip 1 560 EUR.

Leidinyje pateikiama statistinė informacija, parengta iš surašymo metu surinktų statistinių duomenų, taip pat pateikti išvestiniai rodikliai (standartinė produkcija, ūkininkavimo tipas, sutartinių ūkinių gyvūnų skaičius, sąlyginis darbuotojų skaičius). Taip pat buvo nustatytas visų, didesnių nei 1 ha, ūkių ekonominis dydis, apibūdinantis ūkių gamybos potencialą, ir leidžiantis suskirstyti juos pagal ūkininkavimo kryptis, apibūdinančias ūkių specializaciją. Nustatant ūkio ekonominį dydį, kiekvienos pasėlių ar gyvulių (paukščių) rūšies standartinė produkcija dauginama iš atitinkamo pasėlio ploto ar gyvulių (paukščių) skaičiaus, o gauti dydžiai sudedami. Ši suma rodo bendrąją ūkio standartinę produkciją ir apibūdina jo ekonominį dydį.

Statistinė informacija leidinyje pateikiama neįskaitant ūkių, turinčių mažiau kaip 1 ha naudojamų žemės ūkio naudmenų, kurių pajamos iš žemės ūkio veiklos per metus nesiekia 1 560 EUR.

Statistiniai duomenys apie žemę, pasėlius, ūkinių gyvūnų skaičių, žemės ūkio gamybos metodus buvo renkama iš visų ūkių. Statistiniai duomenys apie ūkio darbuotojus, kitą nei žemės ūkis veikla, ūkinių gyvūnų laikymą ir mėšlo valdymo praktiką buvo renkami iš imčių metodais atrinktų ūkių, kurie atitiko 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2018/1091 dėl integruotos ūkių statistikos, kuriuo panaikinami reglamentai (EB) Nr. 1166/2008 ir (ES) Nr. 1337/2011 II priede nurodytas ribas.

 

2020 m. žemės ūkio surašymą iš dalies finansavo Europos Sąjunga.

 

Jei kiltų klausimų ar turėtumėte pasiūlymų, kviečiame kreiptis į Lietuvos statistikos departamento Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyrių el. paštu info@stat.gov.lt.

 

Gero naršymo leidinyje!