2020 m. žemės ūkio surašymo rezultatai
(2022 m. leidimas)

Ūkiai, žemė ir jos naudojimas

 

Nuotr. iš Pixabay.com


Surašymo duomenimis, 2020 m. birželio 1 d. Lietuvoje buvo 132,1 tūkst. ūkių, gaminančių žemės ūkio pro­duktus. Ūkiai valdė 3 mln. 85,9 tūkst. ha žemės, iš jos 2 mln. 914,5 tūkst. ha sudarė naudojamos žemės ūkio naudmenos.

Ūkių skaičius Lietuvoje per 10 metų sumažėjo 34 proc., o nuo 2003 m. – 51 proc. Tačiau turimas žemės plotas nuo 2010 m. padidėjo 2,7 proc., naudojamų žemės ūkio naudmenų plotas – 6 proc. Žemės plotas 2020 m., palyginti su 2003 m., padidėjo 9 proc., naudojamų žemės ūkio naudmenų plotas – 17 proc.

 

Didesnių nei 1 ha ūkių skaičiaus ir naudojamų žemės ūkio naudmenų kitimas

Created with Highcharts 6.1.4Ūkių skaičius, vnt.Naudojamų žemės ūkio naudmenų plotas, ha272 111252 946230 272199 913171 797150 317132 0762 490 9582 792 0392 648 9492 742 5582 861 2482 924 6042 914 547Ūkių skaičius, vnt.Naudojamų žemės ūkio naudmenų plotas, ha2003200520072010201320162020120 000150 000180 000210 000240 000270 000300 0000600 0001 200 0001 800 0002 400 0003 000 0003 600 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Didesnių nei 1 ha ūkių skaičius ir jų naudojama žemė 2003–2020 m.

 

Ūkių skaičius
iš viso, vnt.

Žemės ūkio naudmenų plotas, ha

naudojamos žemės ūkio
naudmenos, iš viso

nenaudojamos žemės ūkio
naudmenos, iš viso

miškai

kita žemė

2020

132 076

2 914 547

16 518

110 890

43 912

2016

150 317

2 924 604

21 801

159 391

59 904

2013

171 797

2 861 248

28 853

162 449

72 815

2010

199 913

2 742 558

21 356

151 251

82 637

2007

230 272

2 648 949

10 893

163 515

84 800

2005

252 946

2 792 039

21 948

193 175

108 849

2003

272 111

2 490 958

46 328

203 405

86 099

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2020 m. surašymas parodė, kad 99,4 proc. visų veikiančių ūkių sudarė ūkininkai ir šeimos ūkiai, kurie valdė didžiąją dalį (86,3 proc.) visų žemės ūkio naudmenų. Žemės ūkio bendrovės ir įmonės, kurių skaičius sudarė tik 0,6 proc. viso ūkių skaičiaus, valdė 13,7 proc. visų žemės ūkio naudmenų.

 

Didesnių nei 1 ha ūkių kategorijos ir jų žemė pagal naudmenas

 

Žemės ūkio naudmenų plotas, ha

naudojamos žemės ūkio naudmenos, iš viso

nenaudojamos žemės ūkio naudmenos, iš viso

miškai

kita žemė

Visi didesni nei 1 ha ūkiai

2020

2 914 547

16 518

110 890

43 912

2010

2 742 558

21 356

151 251

82 637

Ūkininkų ir šeimos ūkiai

2020

2 517 754

11 052

107 103

37 716

2010

2 374 756

19 068

149 628

75 938

Žemės ūkio bendrovės ir įmonės

2020

396 793

5 466

3 787

6 196

2010

367 802

2 288

1 623

6 699

Žemės ūkio bendrovės

2020

233 788

237

1 773

2010

239 900

506

506

2 889

Individualiosios įmonės

2020

2 539

2010

5 461

8

14

Akcinės, uždarosios akcinės, investicinės bendrovės

2020

121 073

4 536

2 388

4 139

2010

92 758

1 399

982

2 536

Kooperatinės bendrovės

2020

30 102

155

2010

21 143

41

10

149

Valstybės ir kitos įmonės

2020

9 291

538

1 196

205

2010

8 540

342

117

1 111

____________________
• konfidencialūs duomenys

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Per dešimtmetį labiausiai sumažėjo ūkių, turinčių 2–5 ha, 1–2 ha ir 5–10 ha naudojamų žemės ūkio naudmenų (palyginti su 2010 m., – atitinkamai 52, 48 ir 34 proc.). Didelių ūkių, turinčių daugiau kaip 100 hektarų žemės ūkio naudmenų, 2020 m. buvo 5,8 tūkst., jie sudarė 4 proc. visų ūkių ir valdė daugiau nei pusę šalies naudojamų žemės ūkio naudmenų. 2010 m. tokių ūkių buvo 3,8 tūkst., jie sudarė 2 proc. visų ūkių ir valdė 42 proc. naudojamų žemės ūkio naudmenų.

 

Didesni nei 1 ha ūkiai pagal naudojamų žemės ūkio naudmenų plotą 2020 m.

Created with Highcharts 6.1.4Ūkių skaičius vnt.Naudojamos žemės ūkio naudmenos, ha1 81724 377130 802185 904238 946150 670196 077384 802463 394281 194165 068133 147558 349Ūkių skaičius vnt.Naudojamos žemės ūkio naudmenos ha≥ 1 ha1–2 ha2–5 ha5–10 ha10–20 ha20–30 ha30–50 ha50–100 ha100–200 ha200–300 ha300–400 ha400–500 ha≤ 500 ha08 00016 00024 00032 00040 00048 00056 0000100 000200 000300 000400 000500 000600 000700 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Didesni nei 1 ha ūkiai pagal naudojamų žemės ūkio naudmenų plotą

 

Ūkių skaičius,
vnt.

Naudojamų žemės ūkio naudmenų plotas,ha

Naudojamos žemės ūkio naudmenos, iš viso

Ariama žemė

Pievos ir ganyklos

Sodai ir uogynai

2010

2020

2010

2020

2010

2020

2010

2020

2010

2020

Visi ūkiai

199 913

132 076

2 742 558

2 914 547

2 114 821

2 237 321

605 873

650 322

20 116

19 525

Mažiau negu
1 ha

1 151

9 335

393

1 817

184

1 057

149

275

52

455

1–2 ha

31 419

16 365

46 194

24 377

23 102

10 713

21 759

12 755

1 279

820

2–5 ha

84 829

40 555

266 009

130 802

137 688

56 991

124 163

70 981

3 942

2 489

5–10 ha

39 897

26 288

276 810

185 904

154 243

89 653

119 243

93 460

3 053

2 342

10–20 ha

21 473

17 065

296 009

238 946

189 359

131 836

103 966

104 149

2 384

2 491

20–30 ha

6 638

6 156

160 596

150 670

115 146

89 505

43 924

58 986

1 305

1 480

30–50 ha

5 874

5 097

228 094

196 077

179 556

128 615

46 739

64 863

1 584

2 182

50–100 ha

4 830

5 424

328 409

384 802

275 440

289 052

50 844

92 982

1 913

2 256

100–200 ha

2 198

3 325

302 392

463 394

261 780

392 472

38 341

67 584

2 181

2 694

200–300 ha

682

1 165

164 739

281 194

148 103

250 605

15 769

28 791

853

1 221

300–400 ha

319

479

109 768

165 068

101 228

150 416

7 458

14 013

972

637

400–500 ha

173

295

76 889

133 147

69 937

123 437

6 665

8 822

286

279

Daugiau negu
500 ha

430

527

486 256

558 349

459 055

522 969

26 853

32 659

312

177

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2020 m. surašymo rezultatai parodė, kad pagal nuosavybės formą apie 57 proc. visų naudojamų žemės naudmenų yra privačios, 40 – nuomojamos, 3 proc. – kitos. Ūkininkai valdo daugiau privačios žemės (53 proc.), negu nuomojasi (30 proc.), o žemės ūkio bendrovės ir įmonės, atvirkščiai, turi daugiau nuomojamos (10 proc.) negu privačios (4 proc.) žemės.

 

Ūkių skaičius ir naudojamų žemės ūkio naudmenų plotas apskrityse 2020 m.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Naudojamų žemės ūkio naudmenų skirstymas pagal nuosavybės formą 2020 m.

Created with Highcharts 6.1.4Privati ūkininkų ir šeimos ūkių žemė53 %Privati ūkininkų ir šeimos ūkių žemė53 %Nuomojama ūkininkų ir šeimos ūkių žemė30 %Nuomojama ūkininkų ir šeimos ūkių žemė30 %Nuomojama žemės ūkio bendrovės ir įmonių žemė10 %Nuomojama žemės ūkio bendrovės ir įmonių žemė10 %Privati žemės ūkio bendrovės ir įmonių žemė4 %Privati žemės ūkio bendrovės ir įmonių žemė4 %Kitokia nei nurodytos žemė3 %Kitokia nei nurodytos žemė3 %

 

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Didesnių nei 1 ha ūkių naudojamų žemės ūkio naudmenų skirstymas pagal nuosavybės formą

 

Naudojamų žemės ūkio naudmenų plotas, ha

Visi ūkiai

Ūkininkų ir šeimos ūkiai

Žemės ūkio bendrovės ir įmonės

2016

2020

2016

2020

2016

2020

Iš viso pagal nuosavybės formą

2 924 604

2 914 547

2 529 800

2 517 754

394 804

396 793

Privati žemė

1 598 777

1 663 207

1 504 149

1 554 533

94 628

108 674

Nuomojama žemė

1 288 400

1 167 381

994 760

887 304

293 641

280 078

Kitokia nei nurodyta

37 426

83 959

30 891

75 918

6 535

8 041

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vidutinis ūkio dydis (pagal žemės ūkio naudmenų plotą) padidėjo nuo 13,8 hektaro 2010 m. iki 22,2 hektaro 2020 m.

 

Didesnių nei 1 ha ūkių vidutinis dydis ir skaičius 2003–2020 m.

Created with Highcharts 6.1.4Ūkių skaičius vnt.Ūkių vidutinis dydis pagal žemės ūkio naudmenas, ha272 111252 946230 272199 913171 797150 317132 0769,311,111,613,816,819,622,2Ūkių skaičius, vnt.Ūkių vidutinis dydis pagal žemės ūkio naudmenas, ha2003200520072010201320162020060 000120 000180 000240 000300 0000510152025

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vidutinis ūkininko ar šeimos ūkio dydis 2020 m., palyginti su 2010 m., pagal žemės ūkio naudmenų plotą padidėjo nuo 12 ha iki 19,3 ha, tačiau žemės ūkio bendrovių ir įmonių sumažėjo nuo 572,9 iki 500,3 ha naudojamų žemės ūkio naudmenų.

 

Vidutinis didesnių nei 1 ha ūkių dydis pagal žemės ūkio naudmenas 2010 ir 2020 m.

Created with Highcharts 6.1.412,0572,919,3500,320102020Ūkininkų ir šeimos ūkiaiŽemės ūkio bendrovės ir įmonės0100200300400500600700

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2020 m. didesnių nei 1 ha ūkių ariama žemė sudarė apie 77 proc. visų naudojamų žemės ūkio naudmenų, pievos ir ganyklos – apie 22 proc., sodai ir uogynai – 1 proc., medelynai ir kiti daugiamečiai augalai – mažiau nei 1 proc.

 

Naudojamų žemės ūkio naudmenų pasiskirstymas 2020 m.

Created with Highcharts 6.1.4Ariama žemė77 %Ariama žemė77 %Kultūrinės ir natūralios ganyklos, pievos22 %Kultūrinės ir natūralios ganyklos, pievos22 %Sodai ir uogynai1 %Sodai ir uogynai1 %Medelynai ir kiti daugiamečiai augalai0 %Medelynai ir kiti daugiamečiai augalai0 %

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Žemės ūkio naudmenų naudojimas didesniuose nei 1 ha ūkiuose

 

Naudojamų žemės ūkio naudmenų plotas, ha

Visi ūkiai

Ūkininkų ir šeimos ūkiai

Žemės ūkio bendrovės ir įmonės

2010

2020

2010

2020

2010

2020

Naudojamos žemės ūkio naudmenos

2 742 558

2 914 547

2 374 756

2 517 754

367 802

396 793

Ariama žemė

2 114 821

2 237 321

1 774 688

1 873 969

340 133

363 352

Pasėliai

1 996 043

2 175 877

1 671 157

1 819 419

324 886

356 458

Pūdymai

118 778

61 444

103 531

54 550

15 247

6 894

Kultūrinės ir natūralios ganyklos, pievos

605 873

650 322

580 642

623 385

25 231

26 937

Sodai ir uogynai

20 269

20 725

18 169

18 723

2 100

2 002

Medelynai ir kiti daugiamečiai augalai

1 283

6 179

994

1 677

289

4 502

Šiltnamiai

312

×

263

×

49

×

____________________
× tokia išraiška rodiklis neskaičiuojamas

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2020 m. ūkininkų ir šeimos ūkiuose daugiau kaip pusę (55 proc.) visų ūkininkaujančių asmenų (ūkio savininkų) sudarė vyrai, moterys – 45 proc.

 

Žemės ūkio naudmenų naudojimas ūkininkų ir šeimos ūkiuose pagal ūkininkaujančio asmens lytį 2020 m.

 

Ūkių skaičius,
vnt.

Naudojamų žemės ūkio
naudmenų plotas, ha

Iš viso

Vyrai

Moterys

Iš viso

Vyrai

Moterys

Naudojamos žemės ūkio naudmenos, iš viso

129 602

70 712

58 890

2 517 754

1 839 567

678 187

Ariama žemė

119 583

65 983

53 600

1 873 969

1 449 561

424 408

   Pasėliai

119 295

65 832

53 463

1 819 419

1 407 661

411 758

   Pūdymai

15 773

10 726

5 047

54 550

41 900

12 650

Pievos ir ganyklos

97 102

51 774

45 328

623 385

377 224

246 161

Sėklavaisiai, kaulavaisiai ir uogos

57 005

30 887

26 118

17 525

10 826

6 699

Riešutmedžiai

4 092

2 352

1 740

1 199

732

467

Medelynai

626

361

265

314

231

83

Kiti daugiamečiai augalai

472

282

190

1 362

993

369

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vidutiniškai vienam ūkininko ar šeimos ūkiui teko 2020 m.

Vidutiniškai vienai žemės ūkio bendrovei ar įmonei teko 2020 m.

Pagal ekonominį dydį ES ūkiai yra skirstomi į 14 klasių. Pirmajai, žemiausiajai, klasei priskiriami ūkiai, kurių ekonominis dydis yra mažesnis nei 2 000 EUR. Apie 39 proc. Lietuvos ūkių priskiriami būtent šiai ekonominio dydžio klasei. Tryliktajai ir keturioliktajai, stambiausiųjų, ūkių klasei priskiriami ūkiai, kurių ekonominis dydis didesnis nei arba lygus 1,5 mln. EUR. Tokių ūkių Lietuvoje yra vos 108, iš jų daugiausia – žemės ūkio bendrovės ir įmonės.

 

Didesnių nei 1 ha ūkių skaičius ir jų standartinė produkcija pagal ekonominio dydžio klases 2020 m.*

Created with Highcharts 6.1.4Ūkių ekonominio dydžio klasėsŪkių skaičius vnt.Standartinė produkcija, tūkst. EUR50 192,172 914,9124 262,9149 433,1105 680,9196 851,3288 967,4426 514,8255 920,7628 584,4Ūkių skaičius vnt.Standartinė produkcija tūkst. EURIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXX–XIV08 00016 00024 00032 00040 00048 00056 00064 00072 000080 000160 000240 000320 000400 000480 000560 000640 000720 000

________________
*patikslinti ir perskaičiuoti 2020 m. duomenys

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Didesnių nei 1 ha ūkių skaičius ir standartinė produkcija pagal ūkių ekonominio dydžio klases 2020 m.*

Ūkių ekonominio dydžio klasės

Ūkių skaičius, vnt.

Naudojamų žemės ūkio naudmenų plotas, tūkst. ha

Standartinė produkcija, tūkst. EUR

Visi
ūkiai

Ūkininkų ir šeimos ūkiai

Žemės ūkio bendrovės ir įmonės

Visi
ūkiai

Ūkininkų ir šeimos ūkiai

Žemės ūkio bendrovės ir įmonės

Visi
ūkiai

Ūkininkų ir šeimos ūkiai

Žemės ūkio bendrovės ir įmonės

I–XIV

132 076

131 272

804

2 914,5

2 517,8

396,8

2 299 322,5

1 791 321,6

508 000,9

I

51 746

51 704

42

160,9

160,6

0,3

50 192,1

50 155,9

36,3

II

25 477

25 462

15

129,9

129,6

0,4

72 914,9

72 870,6

44,3

III

21 882

21 838

44

196,2

194,8

1,4

124 262,9

123 988,6

274,3

IV

13 803

13 740

63

227,1

224,6

2,4

149 433,1

148 736,4

696,7

V

5 544

5 489

55

166,3

163,1

3,2

105 680,9

104 609,4

1 071,5

VI

5 519

5 443

76

297,4

290,0

7,4

196 851,3

194 036,1

2 815,2

VII

4 101

4 018

83

408,2

394,5

13,7

288 967,4

283 102,0

5 865,4

VIII

2 793

2 685

108

554,0

527,1

26,9

426 514,8

409 093,6

17 421,2

IX

759

673

86

306,8

264,8

42,0

255 920,7

224 987,4

30 933,2

X

192

146

46

131,5

97,2

34,3

115 869,2

87 795,2

28 074,1

XI

78

34

44

70,6

29,7

41,0

67 351,8

28 805,8

38 546,1

XII

74

26

48

86,2

25,8

60,4

91 791,2

32 143,6

59 647,6

XIII–XIV

108

14

94

179,3

16,0

163,3

353 572,2

30 997,0

322 575,0


________________
*patikslinti ir perskaičiuoti 2020 m. duomenys

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2020 m. surašymo duomenimis, 2020 m. visi didesni nei 1 ha ūkiai pagamino standartinės produkcijos už 2 mlrd. 299,3 mln. EUR. Atlikti skaičiavimai parodė, kad didžiąją dalį (78 proc.) standartinės produkcijos pagamino ūkininkų ir šeimos ūkiai.

2020 m. ūkių struktūroje pagal ūkininkavimo kryptis didžiausią dalį (43 proc.) sudarė ūkiai, užsiimantys tik augalinin­kyste (lauko augalų auginimu) ir auginantys javus, aliejinius, ankštinius augalus, šakniavaisius, lauko daržoves ir kitus pasėlius.

 

Didesnių nei 1 ha ūkių skaičius ir jų standartinė produkcija pagal ūkininkavimo kryptį 2020 m.*

Ūkių skaičius, tūkst. Standartinė produkcija, Mln. EUR
Created with Highcharts 6.1.454,654,626,026,021,021,019,619,65,85,83,03,01,21,20,90,90,10,1Lauko augalų auginimasMišri augalininkystė ir gyvulininkystėMišri augalininkystėGanomų gyvulių laikymasDaržininkystėMišri gyvulininkystėDaugiamečių augalų auginimasGrūdais šeriamų gyvulių laikymasNeklasifikuoti ūkiai01530456075

 

Created with Highcharts 6.1.41 165,21 165,2377,3377,361,661,6451,8451,840,540,524,524,514,414,4163,9163,90,00,0Lauko augalų auginimasMišri augalininkystė ir gyvulininkystėMišri augalininkystėGanomų gyvulių laikymasDaržininkystėMišri gyvulininkystėDaugiamečių augalų auginimasGrūdais šeriamų gyvulių laikymasNeklasifikuoti ūkiai03006009001 2001 500

 

________________
*patikslinti ir perskaičiuoti 2020 m. duomenys

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Ūkių skaičius pagal ūkininkavimo kryptis ir standartinė produkcija didesniuose nei 1 ha ūkiuose 2020 m.*

Pagrindinė ūkininkavimo kryptis

Ūkių skaičius, vnt.

Standartinė produkcija, tūkst. EUR

Visų ūkininkavimo krypčių ūkiai

132 076

2 299 322,5

Lauko augalų auginimas

54 565

1 165 197,8

Daržininkystė

5 757

40 543,0

Daugiamečių augalų auginimas

1 165

14 439,1

Ganomų gyvulių laikymas

19 634

451 822,3

Grūdais šeriamų gyvulių laikymas

892

163 898,3

Mišri augalininkystė

21 044

61 601,7

Mišri gyvulininkystė

2 981

24 521,3

Mišri augalininkystė ir gyvulininkystė

25 965

377 299,0

Neklasifikuoti ūkiai

73

-

____________________
- tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo
*patikslinti ir perskaičiuoti 2020 m. duomenys

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Standartinė produkcija didesniuose nei 1 ha ūkiuose pagal visas ūkininkavimo kryptis apskrityse 2020 m.*

________________
*patikslinti ir perskaičiuoti 2020 m. duomenys

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kita, ne žemės ūkio, veikla, iš kurios didesni nei 1 ha ūkiai gauna pajamas

 

Visi ūkiai, vnt.

Ūkininkų ir šeimos ūkiai, vnt.

Žemės ūkio bendrovės ir įmonės, vnt.

2010

2020

2010

2020

2010

2020

Visos kitos (ne žemės ūkio) veiklos

1 507

1 976

1 363

1 721

144

255

Kaimo turizmas

351

361

347

350

4

11

Amatai

102

84

102

Sveikatos apsaugos, socialinių arba švietimo paslaugų teikimas

38

18

20

Produktų perdirbimas

169

225

147

194

22

31

Medienos ir medienos dirbinių gamyba

111

94

106

5

Miškininkystė

198

395

193

385

5

10

Akvakultūra

16

12

4

5

Atsinaujinančios energijos gamyba (parduoti)

10

78

10

68

10

Darbas pagal sutartis (žemės ūkio)

92

110

69

53

23

57

Darbas pagal sutartis (ne žemės ūkio)

16

38

8

25

8

13

Kitos veiklos

513

643

423

493

90

150

____________________
• konfidencialūs duomenys

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.