Business in Lithuania (edition 2020)

Services

 

Photo from Pixabay.com

The information is under preparation
 

Transporto, apgyvendinimo ir paslaugų įmonių apyvarta (be PVM) 2019 m. sudarė 26 mlrd. EUR to meto kainomis ir, palyginti su 2018 m., padidėjo 12 proc.

Transporto ir sandėliavimo įmonių apyvarta (be PVM) 2019 m. sudarė 12,5 mlrd. EUR to meto kainomis ir buvo 12,9 proc. didesnė nei 2018 m. Daugiausia augo sausumos transporto ir transportavimo vamzdynais bei sandėliavimo ir transportui būdingų paslaugų įmonių pajamos – atitinkamai 15,6 ir 10,2 proc.

Apgyvendinimo įmonių apyvarta 2019 m. sudarė 315,7 mln. EUR to meto kainomis, arba 12,4 proc. daugiau nei praėjusiais metais.

Paslaugų įmonių apyvarta (be PVM) 2019 m. sudarė 13 mlrd. EUR to meto kainomis ir buvo 11,2 proc. didesnė nei 2018 m. Ypač padidėjo informacinių paslaugų įmonių pajamos – 38,1 proc., pagrindinių buveinių ir konsultacinio valdymo veiklos įmonių – 23,9 proc., architektūros ir inžinerijos, techninio tikrinimo ir analizės veiklos įmoniųvpjamos – 23,7 proc. Tačiau mažėjo veterinarinės veiklos ir nekilnojamojo turto operacijų įmonių pajamos – atitinkamai 17,3 ir 3,9 proc.


Paslaugų įmonių pardavimo pajamų indeksai 2010–2019 m.
2015 – 100

   Proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Paslaugų įmonių pardavimo pajamų indeksai pagal ekonominės veiklos rūšis 2019 m.
2015 – 100

   Proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Tarptautinė prekyba paslaugomis

Paslaugų eksportas ir importas pagal paslaugos rūšį ir šalį

Šaltinis: Lietuvos bankas

 

Statistinė informacija apie paslaugų įmonių įvykusius, esamus arba būsimus ekonominius įmonės veiklos pokyčius, pasitikėjimo rodiklį, apibūdinantį paslaugų veiklos pokyčius ir tendencijas parengta naudojant paslaugų įmonių statistinio tyrimo, kitaip dar vadinamo verslo nuomonių tyrimu, duomenis. Statistinis tyrimas yra skirtas trumpalaikei ekonominei analizei ir prognozėms, t. y. ekonominės veiklos ryšiams ir augimo periodams numatyti, esamai šalies ekonominei būklei ir verslo veiklos pasikeitimų krypčiai nustatyti. Jis dažnai naudojamas prognozuojant ekonominio ciklo kritinius taškus.


Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis 2015–2019 m.

   Proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

__________________________

Daugiau:

Paslaugų įmonės verslo padėties pasikeitimai per praėjusius 3 mėn.

Teikiamų paslaugų paklausos pasikeitimai per praėjusius 3 mėn.

Teikiamų paslaugų paklausos prognozė artimiausiems 3 mėn.


Kind of economic activity

H–S

Transport, accommodation and other services

H49–H52

Transportation, warehousing

H49

Land transport and transport via pipelines

H50

Water transport

H51

Air transport

H52

Warehousing and support activities for transportation

H53

Postal and courier activities

I55

Accommodation

J–S

Other services

J58

Publishing activities

J59

Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities

J60

Programming and broadcasting activities

J61

Telecommunications

J62

Computer programming, consultancy and related activities

J63

Information service activities

L68

Real estate activities

M69

Legal and accounting activities

M70

Activities of head offices; management consultancy activities

M71

Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

M73

Advertising and market research

M74

Other professional, scientific and technical activities

M75

Veterinary activities

N77

Rental and leasing activities

N78

Employment activities

N79

Travel agency, tour operator reservation service and related activities

N80

Security and investigation activities

N81

Services to buildings and landscape activities

N82

Office administrative, office support and other business support activities

P

Education

Q

Human health and social work activities

R

Arts, entertainment and recreation

S95–S96

Repair of computers, personal and household goods; other personal service activities


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų  ieškokite Statistikos terminų žodyne.