Verslas Lietuvoje (2021 m. leidimas)

Verslo sukurtas BVP šalies ūkyje

 

Nuotr. iš Pixabay.com

Šiame skyriuje pateikiama Bendrojo vidaus produkto (BVP) išankstinė 2020 m. informacija.

Kasmet BVP rodiklių laiko eilutės tikslinamos, panaudojant naujausių arba patikslintų duomenų šaltinių informaciją ir įvertinami išankstiniai praėjusių metų nacionalinių sąskaitų rodikliai.

2020 m. BVP to meto kainomis siekė 49,5 mlrd. EUR. Realiojo BVP pokytis, palyginti su 2019 m., sudarė –0,1 proc. Patikslintas 2019 m. BVP siekė 48,9 mlrd. EUR ir, palyginti su ankstesniu laikotarpiu, augo 4,6 proc.

Vertinant BVP gamybos metodu, matyti, kad COVID-19 pandemijos įtaka 2020 m. atskiroms ekonominės veiklos rūšims buvo labai nevienoda. Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės (10,3 proc. 2019 m. ir 9,4 proc. 2020 m.) bei informacijos ir ryšių (atitinkamai 11,9 proc. ir 7,2 proc.) veiklose fiksuotas tolesnis spartus pridėtinės vertės augimas. Nepaisant pandemijos, 2020 m. augimą išlaikė ir didžiausią lyginamąjį svorį kuriant pridėtinę vertę turintys apdirbamosios gamybos (4,0 proc. 2019 m. ir 1,1 proc. 2020 m.) bei didmeninės ir mažmeninės prekybos sektoriai (3,0 proc. 2019 m. ir 1,4 proc. 2020 m.). Labiausiai pandemijos įtaka 2020 m. buvo juntama paslaugų sektoriuje – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų (–30,9 proc.), meninėje, pramoginėje ir poilsio organizavimo (–16,5 proc.), kitoje aptarnavimo (–7,5 proc.) bei administracinėje ir aptarnavimo (–7,0 proc.) veiklose fiksuotas didžiausias pridėtinės vertės kritimas.

Vertinant BVP išlaidų metodu, neigiama pandemijos įtaka 2020 m. atsispindi visuose komponentuose – bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas mažėjo 1,8 proc. (2019 m. 6,6 proc. augo), namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos – 2,1 proc. (2019 m. +3,0 proc.), prekių ir paslaugų importas – 4,4 proc. (2019 m. – +6,1 proc.), o prekių ir paslaugų eksportas, sparčiai augęs 2019 m. (9,9 proc.), išlaikė nedidelį augimą ir 2020 m. (0,4 proc.).

Vertinant BVP pajamų metodu, 2020 m. fiksuotas atlygio darbuotojams spartaus augimo sulėtėjimas: 2019 ir 2020 m. jis didėjo atitinkamai 11,2 ir 5,8 proc. (to meto kainomis). Mokesčiai gamybai ir gaminiams augo atitinkamai 7,5 ir 2,0 proc., o subsidijų pokyčiuose ryškiausiai atsispindi pandemijos valdymo priemonių įtaka – 2020 m. jų skirta 2,3 karto daugiau nei 2019 m. (atitinkamai 1 879 mln. EUR ir 829 mln. EUR).


Visos šalies BVP 2011–2020 m.
Palyginamosiomis kainomis (grandininio susiejimo metodu)

   Mln. EUR

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Realiojo BVP pokytis 2011–2020 m.
Palyginti su ankstesniu laikotarpiu

   Proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

BVP, tenkantis vienam gyventojui, 2011–2020 m.
To meto kainomis

   EUR

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų  ieškokite Statistikos terminų žodyne.