Verslas Lietuvoje (2021 m. leidimas)

Finansų ir draudimo veikla

 

Nuotr. iš Pixabay.com

2019 m. šalyje finansinę ir draudimo veiklą vykdė 1 004 įmonės. Šiose įmonėse dirbo 20 118 dirbantieji. Per metus įmonių skaičius padidėjo 9,0 proc., dirbančiųjų skaičius – 11,3 proc. Finansinių įmonių sukurta pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis sudarė 1,5 mlrd. EUR, t. y. 369 mln. EUR, arba 32,5 proc. daugiau nei 2018 m.


Finansinės ir draudimo veiklos įmonių (įskaitant individualiąsias) skaičius 2010–2019 m.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Dirbančiųjų ir samdomųjų darbuotojų skaičius 2010–2019 m.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Algos ir atlyginimai 2010–2019 m.

   Tūkst. EUR

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pridėtinė vertė 2010–2019 m.
To meto kainomis

   Tūkst. EUR

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

__________________________

Daugiau:

Finansinės ir draudimo veiklos įmonių rodikliai pagal ekonominės veiklos rūšis