Verslas Lietuvoje (2021 m. leidimas)

Statyba

 

Nuotr. iš Pixabay.com

2020 m. šalyje leista statyti 15 155 būstus gyvenamuosiuose namuose, kurių naudingasis plotas sudaro 1,5 mln. m². Leistų statyti naujų būstų skaičius, palyginti su 2019 m., sumažėjo 0,7 proc., leistų statyti būstų naudingasis plotas padidėjo 5,7 proc.


Leistų statyti būstų skaičius 2011–2020 m.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2020 m. šalyje leistų statyti naujų negyvenamųjų pastatų bendrasis plotas sudaro 1,5 mln. m², t. y. 4,9 proc. mažiau nei 2019 m. Daugiausia pagal bendrąjį plotą leista statyti pramoninių pastatų ir sandėlių (39,7 proc.) bei įstaigų pastatų (15,3 proc.).


Leistų statyti naujų negyvenamųjų pastatų plotas 2011–2020 m.

   Tūkst. m²

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2020 m. baigti statyti nauji 13 903 būstai, kurių naudingasis plotas – 1,4 mln. m². Baigtų statyti naujų būstų skaičius, palyginti su 2019 m., padidėjo 10,6 proc., o būstų naudingasis plotas – 5,3 proc. Šalyje vyravo individualiųjų namų statyba: 54,8 proc. visų pastatytų būstų buvo individualiuose namuose, daugiabučiuose – 45,2 proc.


Baigtų statyti būstų skaičius 2011–2020 m.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2020 m. šalyje baigtų statyti naujų negyvenamųjų pastatų bendrasis plotas sudarė 1,2 mln. m², t. y. 7,5 proc. daugiau nei 2019 m. Daugiausia pagal bendrąjį plotą baigta statyti pramoninių pastatų ir sandėlių 486,8 tūkst. m²) bei įstaigų pastatų (351,7 tūkst. m²).


Baigtų statyti naujų negyvenamųjų pastatų plotas 2011–2020 m.

   Tūkst. m²

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2020 m. šalyje pradėti statyti 15 996 nauji būstai, iš jų 55,7 proc. – individualiuose namuose. Pradėtų statyti naujų būstų naudingasis plotas sudaro 1,6 mln m². Pradėtų statyti naujų būstų skaičius, palyginti su 2019 m., padidėjo 28,3 proc., o būstų naudingasis plotas − 31,9 proc.


Pradėtų statyti būstų skaičius 2014–2020 m.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2020 m. šalyje pradėtų statyti naujų negyvenamųjų pastatų bendrasis plotas sudaro 1 mln. m², t. y. 23,6 proc. mažiau nei 2019 m. Daugiausia pagal bendrąjį plotą pradėta statyti naujų pramoninių pastatų ir sandėlių (357,6 tūkst. m².) bei įstaigų pastatų (216,6 tūkst. m²).


Pradėtų statyti naujų negyvenamųjų pastatų plotas 2014–2020 m.

   Tūkst. m²

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Statistinė informacija apie atliktus statybos darbus parengta naudojant statybos įmonių trumpojo laikotarpio statistinio tyrimo duomenis.

Per 2020 m. statybos įmonės šalyje ir užsienyje atliko darbų už 3,8 mlrd. EUR, tai 1,8 proc. palyginamosiomis kainomis mažiau nei 2019 m.

2020 m. šalyje statybos darbų atlikta 1,7 proc., o užsienyje – 2,2 proc. mažiau nei 2019 m. palyginamosiomis kainomis.


Šalyje ir užsienyje atliktų statybos darbų indeksai 2011–2020 m.
Palyginti su ankstesniu laikotarpiu, 2015 m. – 100

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Per metus (2020 m. gruodį, palyginti su 2019 m. gruodžiu) statybos sąnaudų elementų kainos padidėjo 0,4 proc.

Tai lėmė vidutinio valandos bruto darbo užmokesčio (2,4 proc.), mašinų ir mechanizmų darbo valandos kainos (1,3 proc.) padidėjimas bei statybinių medžiagų ir gaminių kainų (0,7 proc.) sumažėjimas.

Iš statinių per metus daugiausia – 0,9 proc. – pabrango gyvenamųjų pastatų statyba. Negyvenamųjų pastatų statyba pabrango 0,6 proc., o inžinerinių statinių statybos kainos beveik nepasikeitė.


Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai per metus 2020 m.
Palyginti su praėjusių metų atitinkamu mėnesiu

   Proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Statybos sąnaudų elementų metiniai kainų pokyčiai 2011–2020 m.
Ataskaitinių metų gruodžio mėn., palyginti su ankstesnių metų gruodžio mėn.

   Proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Statistinė informacija apie statybos įmonių įvykusius, esamus arba būsimus ekonominius įmonės veiklos pokyčius, pasitikėjimo rodiklį, apibūdinantį statybos veiklos pokyčius ir tendencijas parengta naudojant statybos įmonių statistinio tyrimo, kitaip dar vadinamo verslo nuomonių tyrimu, duomenis. Statistinis tyrimas yra skirtas trumpalaikei ekonominei analizei ir prognozėms, t. y. ekonominės veiklos ryšiams ir augimo periodams numatyti, esamai šalies ekonominei būklei ir verslo veiklos pasikeitimų krypčiai nustatyti. Jis dažnai naudojamas prognozuojant ekonominio ciklo kritinius taškus.


Statybos pasitikėjimo rodiklis 2016–2020 m.

   Proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

__________________________

Daugiau:

Statybos darbų užsakymų prognozė artimiausiems 3 mėn.

Statybos darbų apimties pasikeitimas per praėjusius 3 mėn.


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų  ieškokite Statistikos terminų žodyne.