Verslas Lietuvoje (2021 m. leidimas)

Įžanga

 

Nuotr. iš Pixabay.com

Verslas – visos ekonomikos variklis, jo sėkmė priklauso nuo gero planavimo, rinkos išmanymo ir įvairių ekonomikos procesų suvokimo. Kol viešojoje erdvėje vyksta diskusijos – ar lietuviai yra verslūs, Lietuvos statistikos departamentas pataria remtis statistika. Parengėme Lietuvos verslo apžvalgą.

2020 m. šalyje veikė 278,6 tūkst. įmonių – po vieną įmonę teko dešimčiai gyventojų. Įmonių skaičius per metus padidėjo beneik 3 proc., per dešimtmetį – du kartus. Dauguma įmonių vykdo prekybos veiklą. Individualia veikla užsiima 185,8 tūkst. asmenų. Sparčiai daugėja mažųjų bendrijų.

Lietuvoje daugiausia veikia labai mažos, iki 9 dirbančiųjų turinčios, įmonės. Jos įdarbina 41 proc. dirbančiųjų versle. Didžioji dauguma įmonių užsiima prekyba.

2020 m. įmonių apyvarta mažėjo 1,4 mlrd. EUR, arba 1,4 proc. ir siekė 99,9 mlrd. EUR. Įmonių sukurta pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis sudarė 25,5 mlrd. EUR, t. y. 1,4 mlrd. EUR, arba 5,9 proc. daugiau nei 2019 m.

COVID-19 pandemija įmonėms turėjo skirtingą įtaką. Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės bei informacijos ir ryšių veiklos įmonės fiksavo spartų pridėtinės vertės augimą, o paslaugų sektorius patyrė didžiausią kritimą.

Pridėtinę vertę sukuria ne tik Lietuvos, bet ir užsienio įmonės. Jų sukauptosios investicijos per 2020 m. padidėjo 15,7 proc. ir siekė 23,9 mlrd. EUR.

Analizuojant verslo aplinką, verta pastebėti, kad per dešimtį metų (2020 m., palyginti su 2011 m.) vartojimo prekių ir paslaugų kainos padidėjo 15,1 proc. Didžiausia – 4,1 proc. – vidutinė metinė infliacija buvo užfiksuota 2011 m., o defliacija – (–0,9 proc.) tik 2015 m.

Leidinyje „Verslas Lietuvoje“ taip pat apžvelgiama ir žemės ūkio bendrovės, jų pajamos bei pelnas.

Susipažinkite su Lietuvos verslu.

Jei kiltų klausimų ar turėtumėte pasiūlymų, kviečiame kreiptis į Lietuvos statistikos departamento Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyrių el. paštu info@stat.gov.lt.


Gero naršymo leidinyje!

 

Leidinio PDF versija (2021 m. leidimas)